Er zijn 85 resultaten gevonden

door John Terpstra
donderdag 2 apr 2009 5:59 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ruurd Ruurds x1718 Aatje Hoytes xx1732 Tjerkje Jacobs
Reacties: 23
Weergaves: 2199

Re: Ruurd Ruurds x1718 Aatje Hoytes xx1732 Tjerkje Jacobs

Hallo Margreet, Haring Fokkes is deze: Wonseradeel, dopen, doopjaar 1732 Dopeling: Haring Gedoopt op 28 januari 1732 in Makkum Kind van Fokke Haerings en Rigt Sietses This Haring Fokkes ovl. ~1732 Brother with same name born 1733 Dopeling: Haring Gedoopt op 24 februari 1733 in Makkum Kind van Fokke ...
door John Terpstra
woensdag 1 apr 2009 7:57 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Rein Liskes x1741 Ymkje Jacobs
Reacties: 26
Weergaves: 2603

Re: Rein Liskes x1741 Ymkje Jacobs

Hallo Margreet, 2 - Ik meende dat je daarom al met die Lolke Romkes rondliep. Ik werkte nog wat Lolkes uit, en toen kon ik knopen, want de helft had ik al, en toen kwam ik ineens bij John uit. Lolke Romkes x Sas Johans 1683 ... ...Wiebe Pieters Terpstra x Trijntje Kamstra 1898 >>>>>>>> John Lolke Ro...
door John Terpstra
zondag 22 mar 2009 7:52 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Sjoukje Dirks x1811 Yte Harmens Roodhof
Reacties: 20
Weergaves: 1815

Re: Sjoukje Dirks x1811 Yte Harmens Roodhof

Hallo margo, Margreet and Andries, Memories van Successie Kantoor Lemmer, overl. jaar 1825 Overledene : Jan Lammerts Roodhof Overleden op: 26 juli 1825 Wonende te : Balk Tekst: rentenier; wednr. Sytske Sytses (overleden december 1810: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 4.469,67 vervalt nu aan de erfgena...
door John Terpstra
zondag 22 feb 2009 10:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: De erfgenamen van Obbe Ages te Nijland
Reacties: 43
Weergaves: 3505

Re: De erfgenamen van Obbe Ages te Nijland

Hello Margo and others, Wybe Sikkes, afkomstig van Hidaard op 24 nov 1686, ovl. te Nijland op 20 mei 1722. tr. (1) te Hennaarderadeel (Gerecht) op 24 nov 1686, kerk.huw. (RK) te Roodhuis op 26 nov 1686 (getuigen: Haringh Haringhs en Dirck Sioerds) met Trijntje Jentjes, afkomstig van Hidaard op 24 no...
door John Terpstra
zondag 22 feb 2009 10:01 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Johannes Jans de Rijk en Albert Jans de Rijk
Reacties: 16
Weergaves: 1381

Re: Johannes Jans de Rijk en Albert Jans de Rijk

Hello margo, Overlijdensakte Rauwerderhem, 1883 Aangiftedatum 23 mei 1883, akte nr. 35 Riemkje Johannes de Rijk, overleden 22 mei 1883, 62 jaar, vrouw Ongehuwd Johan, Is het mogelijk dat er in de eerste akte een tikfoutje staat? En dat ze 72 jaar is ipv 62???? (of misschien 1873 overleden?) En de tw...
door John Terpstra
donderdag 15 jan 2009 7:00 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jetske Steffens - Stem nr. 19 Tjerkwerd
Reacties: 72
Weergaves: 9822

Hallo catharina and all, Op Tuesday 13 Jan 2009 6:41 pm Leeuwe Johannes ged. Makkum 18 febr. 1730, tr. 1e 1747 Pietje Sietses; tr. 2e Blauwhuis 26 jan. 1766 Feik Hielkes, ged. Blauwhuis 30 sept. 1740, dr. van Hielke Sjoerds en Jetske Steffens. Uit het eerste huwelijk: 1. Hinke Leeuwes, ged. Heeg 3 o...
door John Terpstra
vrijdag 2 jan 2009 8:44 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Stem 7 van Mantgum.
Reacties: 96
Weergaves: 7054

Hello Margo and all, Maar wie is deze Dinglum Allerts???????????? I have three different Dinglum Allerts all descended from Arjen Allerts I Arjen Allerts, gb ca. 1550 1 Dinglum Arjens (see II.1) II.1 Dinglum Arjens, gb ca. 1580, tr. Liesbeth Allards 1 Arjen Dinglums, gb ca. 1600 2 Allard Dinglums (s...
door John Terpstra
zaterdag 8 nov 2008 8:18 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: wybren heeres van follega
Reacties: 48
Weergaves: 4606

Andries and all Johannes Berends Folmer: doop niet in Sibles' copie te vinden. Here it is Gaasterland, dopen, doopjaar 1751 Dopeling: Joannes Gedoopt op 23 september 1751 in Bakhuizen Kind van Berend Hendriks en Geertje Johannes R.K. par. Bakhuizen, doop 1723-1811 Greetings from Canada John Terpstra
door John Terpstra
zondag 2 nov 2008 7:15 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ouders Claes Hendricx (gehuwd met Gertje Timens, 1766)
Reacties: 37
Weergaves: 4458

Antje Langedijk

Thea and all, Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1785, doopjaar 1785 Dopeling: Antje Geboren op 18 november 1785 in Mantgum Gedoopt op 18 november 1785 in Wijtgaard Kind van Tis Jacobs en Renske Pieters Opm.: De getuige is de zuster van de moeder Antje is married twice Huwelijksakte Leeuwarderade...
door John Terpstra
vrijdag 4 jul 2008 9:59 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Nieuwe uitdaging: Sieds Gerlofs x1724 Meyke Jans
Reacties: 20
Weergaves: 3041

Sibrin Piters

Thank you Margo.

I believe you are correct this Sibrin Piters appears to be my # 252.
And also you found his parents and maternal grandparents.

Greetings from Canada,
John Terpstra
door John Terpstra
dinsdag 3 jun 2008 3:59 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Nieuwe uitdaging: Sieds Gerlofs x1724 Meyke Jans
Reacties: 20
Weergaves: 3041

Hello Margo and all, Margo wrote; 30 mei 2008 5:08 pm Generatie III III. Martje Lieuwes, dr. van Lieuwe Gerlofs (IIa) en Feikje Ages, gedoopt RK te Roodhuis op 13 nov 1722 (getuige: Trijntje Gerlofs (IIc), (tante (zus vader))), kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 39 jaar oud) (RK) te Roodhuis o...
door John Terpstra
maandag 2 jun 2008 7:01 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jan Durks van Tol
Reacties: 5
Weergaves: 996

Hello Jap and Maikel From; http://www.kuijpers-zijlstra.nl/genealogie/ypma/ypma_b/frame3.html Parenteel van Ygo Galama... XXVI.88 Fokke Maurits Ypma, geboren op 15-09-1868 te Sopsum/achlum, overleden op 05-10-1913 te Witmarsum ... ...Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-05-1899 te Wymbritseradeel met ...
door John Terpstra
zaterdag 31 mei 2008 3:41 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerrit Meintes x1707 Nieske Hilles
Reacties: 203
Weergaves: 40920

Margo wrote on Friday 23 May 2008 4:36 pm IIb. Gerrit Doekes, zn. van Doeke Meinerts (I) en Gerbrig Klases, Bediend te Franeker op 9 jun 1738, overleden te Franeker op 10 jun 1738, kerk.huw. (RK) te Franeker op 28 aug 1729 met Corneliske Douwes. Uit dit huwelijk: 1. Meinert Gerrits, geboren te Frane...
door John Terpstra
donderdag 8 mei 2008 3:49 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jan Jacobs Swart x Jeltje Pieters
Reacties: 109
Weergaves: 17917

Heere Harmens

Hello Margo and Margreet, Thank you for the information for Heere Harmens. Most of this I have earlier from Hans Poelsma of Franeker. Here is some of what he had sent to me in September 2003. I Jacob Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 1 Ysbrand Jacobszoen, wordt genoemd in 1511, volgt onder II. ...
door John Terpstra
donderdag 24 apr 2008 5:37 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Gerrit van der Wal en Ynskje Bos
Reacties: 28
Weergaves: 4261

Family van der Wal

I believe that I finally have this family sorted out. It can be confusing with the two cousins of similar name; Michiel Adrianus van der Wal and Machiel A. van der Wal. Family van der Wal I 1 Michiel Arjens van der Wal, gb ca. 1700 tr. 1731 Tjeerdje Wierds, gb. 1702 i Gerrit Michiels van der Wal, gb...