Er zijn 85 resultaten gevonden

door John Terpstra
zondag 10 jan 2010 4:06 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ytje Geerts pluim te Balk
Reacties: 22
Weergaves: 2093

Re: Ytje Geerts pluim te Balk

Sjuwke Pieters Pietersma is the mother....

Thank you for correcting me Andries.

Greetings from Canada,
John Terpstra
door John Terpstra
zaterdag 9 jan 2010 10:05 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Lysbet Taekeles Kroes x Wybren Simmes van der Meer
Reacties: 14
Weergaves: 1185

Re: Lysbet Taekeles Kroes x Wybren Simmes van der Meer

No doop for Gerrit Taekeles and Baukje Taekeles... ...What happened in Harlingen R.K. 1778 - 1785? From Tresoar Harlingen R.K. 1774 doop x 64 1775 doop x 62 1776 doop x 51 1777 doop x 66 1778 doop x 54 1779 doop x 4 ?? 1780 doop x 2 ?? 1781 doop x 5 ?? 1782 doop x 55 1783 doop x 8 ?? 1784 doop x 53 ...
door John Terpstra
zaterdag 9 jan 2010 9:53 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Lysbet Taekeles Kroes x Wybren Simmes van der Meer
Reacties: 14
Weergaves: 1185

Re: Lysbet Taekeles Kroes x Wybren Simmes van der Meer

I Believe there are 2 x Gerrit Taekles #1 Gerrit Taekles de Vries, gb. 1783 juli 3, ovl. 1829 April 22, zoon van Taekele Gerryts en Richtje Sjoerds #2 Gerrit (Taekeles?), (1819 arbeider Franeker, broer van Baukje Taekeles en Lijsbeth Taekeles), zoon van Taekele Cornelis? en Antje Gerrits? Taekele Co...
door John Terpstra
zaterdag 9 jan 2010 4:21 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ytje Geerts pluim te Balk
Reacties: 22
Weergaves: 2093

Re: Ytje Geerts pluim te Balk

Hello Margo and all, ... Balk, deel 2 folio 54 verso Rekers, Jan Hendriks, Balk; Vrouw: Baukje Gerardus Pluim Kinderen: Hendrik 25, Gerardus 21, Pytter 18, Sjuwke 17, Wouter 15, Anne 13, Douwe 11, Johannes 9, Antie 7 Afbeelding Here is the father of Jan Hendriks, Balk, deel 2 folio 64 Pyttersma, Sju...
door John Terpstra
zaterdag 9 jan 2010 4:02 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Lysbet Taekeles Kroes x Wybren Simmes van der Meer
Reacties: 14
Weergaves: 1185

Re: Lysbet Taekeles Kroes x Wybren Simmes van der Meer

Hello Andries and all, Nou, dan is er een vooroverleden halfzusje Baukje, of eigenlijk zijn er twee: 1764 en 1768. En dan is de doop van het Baukje dat in 1826 overlijdt ook niet te vinden, evenmin als de doop van broer Gerrit!!! Here is the doop and overlijden akte van Gerrit; Dopeling: Gerryt Gebo...
door John Terpstra
zaterdag 12 dec 2009 7:58 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Anne Baukes Visser x Tjitske Hylkes Tromp
Reacties: 18
Weergaves: 1910

Re: Anne Baukes Visser x Tjitske Hylkes Tromp

Hello Maikel and all, Ik noem het liever een kleine beschouwing: 1) Wytske Tietes Hettinga is volgens mijn notities (bron niet vermeld) in 1788 te Sloten overleden, het in mijn beginvraag vermelde ''overleden voor 1782 te Sloten'' komt van de bron die ik momenteel aan het nakijken ben. Het moet dus ...
door John Terpstra
donderdag 3 dec 2009 2:32 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Harmen Kruis en Jaike van Veen
Reacties: 19
Weergaves: 1919

Re: Harmen Kruis en Jaike van Veen

Overlijdensakte AEngwirden, 1883 Aangiftedatum 2 augustus 1883, akte nr. 64 Harmen Kruis, overleden 1 augustus 1883, 53 jaar, man Gehuwd Overlijdensakte Opsterland, 1915 Aangiftedatum 14 december 1915, akte nr. 217 Jaike van Veen, overleden 13 december 1915, 83 jaar, vrouw Weduwe This is the family...
door John Terpstra
zondag 15 nov 2009 8:27 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jan Jetses x1713 (Dokkum) Berber Rinnerts
Reacties: 11
Weergaves: 1906

Re: Jan Jetses x1713 (Dokkum) Berber Rinnerts

Margo and all, Rinse Lolkes, zn. van Lolke Gerrits en Antje Gosses, ... ... otr. (3) te Leeuwarden (Gerecht) op 30 jan 1751 (za), tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 26 jaar oud) te Leeuwarden op 14 feb 1751 (zo) met Sophia Reins Galama, dr. van Rein Feddes Galama en Feykje Roukes, ged. RK te Bolswar...
door John Terpstra
vrijdag 13 nov 2009 5:55 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jan Jetses x1713 (Dokkum) Berber Rinnerts
Reacties: 11
Weergaves: 1906

Re: Jan Jetses x1713 (Dokkum) Berber Rinnerts

Hello Sible, Margo and all, Jan Jetses de Vries ook genaamd Johannes, koopman en grootschipper, wonende te Dokkum, is geboren rond 1690, is overleden tussen vrijdag 2 december 1746 en 1749. Jan werd hoogstens 59 jaar. From Simon Wierstra http://www.simonwierstra.nl/kw2.htm 718 Jetse Eeltjes. Jetse w...
door John Terpstra
vrijdag 25 sep 2009 3:47 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: voorouders Jarich Lieuwes x Sietske Jarichs
Reacties: 134
Weergaves: 15774

Re: voorouders Jarich Lieuwes x Sietske Jarichs

Lammert Jans, zn. van Jan Lammerts (mr. linnenwever) en Trijntje Thijssen, ged. RK te Roodhuis op 18 mei 1717 (di) (getuige: Joeke Joekes), gemeen bakker te Lutkewierum in 1749. kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (RK) te Dronrijp op 12 jan 1740 (di) (getuigen: Theodora Michels en...
door John Terpstra
dinsdag 22 sep 2009 6:25 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: nogmaals Hendrik Atses uit Joure
Reacties: 94
Weergaves: 21059

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Hello Margreet and all, Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure Margreet 4 sep 2009 5:27 am Roordahuizum, deel 1 folio 64 verso Visser, Jacob Hedsers, Wartena Kinderen: Hedser 16, Hans 14, Sikke 9, Tjitske 7 and Huwelijksakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1815 Man : Hedzer Jacobs Visser , oud 19...
door John Terpstra
zaterdag 25 jul 2009 7:50 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Een mysterieuze Haringsma-tak te Gaasterland
Reacties: 52
Weergaves: 4250

Re: Een mysterieuze Haringsma-tak te Gaasterland

Hello Andries, margo and all Dit huwelijk: Huwelijksakte Gaasterland, 1811 Man : Jan Willems, oud 36 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen Ouders: Willem Jans en Elizabeth Rykholts Vrouw : Harmke Aarnts, oud 33 jaar, geboren te Harich Ouders: niet genoemde vader en Marijke Theunes Datum : 27 augustus ...
door John Terpstra
donderdag 16 jul 2009 1:41 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum
Reacties: 68
Weergaves: 6165

Re: De kinderen van Tabe Ottes uit Akkrum

Hello margo and all, Ytse. tr. met N.N.. Uit dit huwelijk: 1. Tabe Ytses, geb. circa 1595, boer, boer op AEgum Stem nr. 8 (Damstra sate), groot 30 pondematen, 8 Idaarderadeel, 30 pondemaat Eagum, 1640-015732 in 1640, afkomstig van Eagum op 11 jun 1642 (wo), woont (buiten de stadswallen) te Leeuwarde...
door John Terpstra
maandag 11 mei 2009 5:38 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Fietsroutes langs mooie plekjes in Friesland
Reacties: 2
Weergaves: 411

Re: Fietsroutes langs mooie plekjes in Friesland

Hello Maikel, I was reading through the genealogy forum and found some links for bicycle routes. I am not planning a bicycle trip, but was interested and clicked on your attached link. And it brought me right back to genealogy... ... there at the top of your "fietsroutes" page was a photo that looke...
door John Terpstra
dinsdag 28 apr 2009 7:10 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Sipke Sipkes Broersma ca. 1700 te Langweer
Reacties: 17
Weergaves: 2123

Re: Sipke Sipkes Broersma ca. 1700 te Langweer

Hello Margreet, margo, Andries and all Generatie II II-A Rintje Sjoerds, zoon van Sjoerd Rintjes (I) en Trijntje Sybolts, is geboren rond 1724. Rintje trouwt op zondag 9 mei 1756 te Heeg (gereformeerd, hij van Heeg en zij van Idzega), trouwt (kerk) (r.k.) in 1756 te Sensmeer met Agneet Folkerts ook ...