Er zijn 85 resultaten gevonden

door John Terpstra
woensdag 27 apr 2011 1:44 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Homminga,
Reacties: 35
Weergaves: 11205

Re: Homminga,

Hello Jap, Johan, Gonnie and all, Ik heb 5 kinderen uit het huwelijk van Siebe Sjieuwkes en Griettje Wiebes Allen geboren in de gemeente Wonseradeel op Homminga State Eemswoude Tjerkwerd. Sjieuwke ged. 27-1 1783. Wiebe geb. 26-7-1785. Overleden voor 1811. Trijntje geb. 5-1- 1790 Eling geb. 28-10-179...
door John Terpstra
woensdag 13 apr 2011 11:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Schaafsma - gevonden
Reacties: 3
Weergaves: 1108

Re: Schaafsma - gevonden

Johan and Magreet,

Thank you for your reply, as I thought there are several possible explanations of the use of the word "gevonden".

Greetings from Canada
John Terpstra
door John Terpstra
woensdag 30 mar 2011 4:26 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Schaafsma - gevonden
Reacties: 3
Weergaves: 1108

Schaafsma - gevonden

As I am not fluent in Dutch I have a translation question; In the Schaafsma genealogy book; Totaaloverzicht van de geslachten Schaafsma-Lenes en Sinnema-de Boer , page 46 IX-bx Henricus Poelmann ook genaamd Polmann, geboren rond 1675 in Voltlage Duitsland. Henricus is getrouwd op 16 september 1700 v...
door John Terpstra
dinsdag 1 feb 2011 7:37 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hettinga Hette Wytzes
Reacties: 13
Weergaves: 2221

Re: Hettinga Hette Wytzes

Hello Jan Rein and all, ... I Halbe Wytzes is geboren rond 1560. Van Halbe en een onbekende vrouw is een kind bekend: 1 Wytze Halbes is geboren rond 1590, zie II. ... Is this the same Halbe Wytzes found in KWARTIERSTAAT van Simon Wierstra te Dokkum http://www.simonwierstra.nl/kw2.htm ... 1664 Halbe ...
door John Terpstra
zondag 23 jan 2011 5:25 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Schaap
Reacties: 10
Weergaves: 1934

Re: Schaap

Jap, Gonnie and all, Dopen Kinderen zoon Lykle ged 22-6-1787 Joure Peter Harmen Schaap zoon Doeke ged 1-4-1784 Joure peter Jan Doekes zoon Doeke ged 6-7-1786 JourePeter jan Doekes dr Reinske ged 15-11-1776 Joure peterDoeke Jans dr Reinske ged 2-7-1791 Joure peter Jan Doekes dopen 3 more kinderen zn ...
door John Terpstra
dinsdag 7 dec 2010 10:02 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Antje Klases Lanting +09-05-1820
Reacties: 15
Weergaves: 2853

Re: Antje Klases Lanting +09-05-1820

Hello Margo, Andries and all, Pieter Reins: Bolsward, dopen, doopjaar 1730 Dopeling: Petrus Gedoopt op 2 april 1730 in Bolsward Zoon van Rein Okkes en Enne Pieters Getuige: Sidske Sibrens Opm.: Getuige in plaats van Obe Douwes Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1730 Dopeling: Tietske Geboren in Tirns ...
door John Terpstra
dinsdag 9 nov 2010 6:28 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Bente Popkes of Bente Pieters ?
Reacties: 20
Weergaves: 6193

Re: Bente Popkes of Bente Pieters ?

Hello Margo, Dit verheldert waarschijnlijk een heleboel: That would also explain why Popke named his eldest son Benjamin... Popke Joukes Deelsma, gd 1759 Apr 6 Blauwhuis (zn van Jouke Popkes x Froukje Pieters) tr (1) 1790 Jan 24 Irnsum, x Jisk Haites, gb 1765, Akkrum, ov 1793 Dec 28, Akkrum (dr van ...
door John Terpstra
zondag 31 okt 2010 9:06 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: vader van Margaretha Maria Neuring
Reacties: 7
Weergaves: 1411

Re: vader van Margaretha Maria Neuring

Hello Julius, Maikel and all, Simon Schaafsma heeft veel onderzoek gedaan naar de familie Lenesch.... XIII-t Jeannes Hermanus Henrik Berend Lienesch... ... tr Albertje Jans Oort ... ... Uit dit huwelijk: ... two more children 8 Cathrina Dopeling: Cathrina Gedoopt op 18 mei 1810 in Joure Dochter van ...
door John Terpstra
maandag 4 okt 2010 5:49 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Marten Cornelis Nop in Gaasterland NIET OPGELOST!
Reacties: 22
Weergaves: 2621

Re: Marten Cornelis Nop in Gaasterland

Hello Andries, Overledene : Sipke Douwes Nop Overleden op: 17 oktober 1825 Wonende te : Eesterga Tekst: boer; man van Fim Ybes Hottinga (erft vruchtgebruik; overleden 13/2/1831: zie memorie 12008/352); broer van wijlen Anne ( vader van Douwe, boerenknecht Nijhuizum , Lijsbeth, vrouw van Dedde Marten...
door John Terpstra
donderdag 26 aug 2010 6:59 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Foukjen Wiebes? Overlijdensdatum? GEVONDEN!!!!
Reacties: 3
Weergaves: 621

Re: Foukjen Wiebes? Overlijdensdatum? GEVONDEN!!!!

Hello Hessel and Margo,
I have another child for Marten and Froukje,
Geboorteakte Wymbritseradeel, 1840
Aangiftedatum 24 september 1840, akte nr. 204
Wybe Teernstra, geboren 23 september 1840
Zoon van Marten Foppes Teernstra en Froukjen Wybes van der Zee
Greetings from Canada,
John Terpstra
door John Terpstra
vrijdag 7 mei 2010 3:59 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: nogmaals foekema [forum 2009]
Reacties: 9
Weergaves: 1715

Re: nogmaals foekema [forum 2009]

Tjeerd wrote doeke jacobs x akke piers [1e huw.] 29-9-1776 I have; Doeke Jacobs x Akke Piers, tr. 1772 Mei 6/10, Hennaarderadeel/Roodhuis r.k. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1772 Man : Doeke Jacobs afkomstig van Oosterend Vrouw : Akke Piers afkomstig van Oosterend Opmerking : getuige: haa...
door John Terpstra
zondag 21 feb 2010 8:12 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Melchert Coerts en Beerentie Jans, Gaasterland
Reacties: 40
Weergaves: 5360

Re: Melchert Coerts en Beerentie Jans, Gaasterland

Hello Andries, Jacqueline and all, I believe Beernt Jans died before 1811, Monkelbaan, Jan Johannes, Harich Kinderen: (bij zijn eerste vrouw Popk Baukes) Aaltie 38, Wyckel, Oecke 37, Warns ?; (van zijn 2de vrouw Jantien Jans) Jan 27, Nijemirdum ?, Johannes 16, Aant 9, Harmen 5 Kindskinderen: (v. Aal...
door John Terpstra
maandag 1 feb 2010 6:04 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: vragen m.b.t. familie Hogema
Reacties: 39
Weergaves: 3727

Re: vragen m.b.t. familie Hogema

Acke is the brother of Dinglum :oops: :oops:

I meant Acke Ales is a sister of Dinglum Allerts Hogema.

Greetings from Canada,
John Terpstra
door John Terpstra
maandag 1 feb 2010 6:52 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: vragen m.b.t. familie Hogema
Reacties: 39
Weergaves: 3727

Re: vragen m.b.t. familie Hogema

Hello Jacqueline, En wie is Acke Ales,getuige bij de volgende huwelijksbevestiging; en wat is haar relatie met de echtelieden? Hennaarderadeel, huwelijken 1743 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 januari 1743 Man : Dinglum Allerts Hogema Vrouw : Geertje Louws Opmerking : getrouwd in face ecclesia,...
door John Terpstra
dinsdag 26 jan 2010 12:54 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Lysbet Taekeles Kroes x Wybren Simmes van der Meer
Reacties: 14
Weergaves: 1422

Re: Lysbet Taekeles Kroes x Wybren Simmes van der Meer

just a little correction: Gerrit Taekeles Tiemersma (instead of De Vries), baptised Wommels July 3rd, 1783, died Pingjum August 3rd, 1861, is the son of Taekele Gerryts Tiemersma en Richtjes Sjoerds Beista. He is not related to the above mentioned Mrs.Taekles, since his parents married in 1781 and ...