Er zijn 43 resultaten gevonden

door Fred Heinsius
dinsdag 7 mei 2019 9:44 am
Forum: Algemeen / Algemien (Tresoar)
Onderwerp: Het Huis Heinaut
Reacties: 1
Weergaves: 5099

Re: Het Huis Heinaut

Op Forum bij KNGGW https://www.knggw.nl/forum/ heb ik tevens mijn populaire link https://www.myheritage.nl/site-family-t ... ion-garden opgenomen met nog een overzichtelijke schematische weergave.
door Fred Heinsius
vrijdag 3 mei 2019 1:25 pm
Forum: Algemeen / Algemien (Tresoar)
Onderwerp: Het Huis Heinaut
Reacties: 1
Weergaves: 5099

Het Huis Heinaut

Het Huis Heinaut is verschenen. Hieraan is meegewerkt door ondergetekende (drs. F.N. Heinsius) en drs. Ype Brouwers, Eric Heins, Simon Heins, mr. Martinus Heinsius, Willem F. Proost, ir. Johan H.M. Strijbos, drs. Harry Tijssen en drs. Chris H. van Wijngaarden. Het betreft de uitgebreide genealogisch...
door Fred Heinsius
maandag 15 jan 2018 3:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (Tresoar)
Onderwerp: Doopvont koning Radboud
Reacties: 2
Weergaves: 4884

Re: Doopvont koning Radboud

Inmiddels meer over het baijumer doopvont ontdekt. Betreft een vermelding in "Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IX. De provincie Friesland(1930)". Aldaar de volgende toelichting over Baijum (schrijf het nu maar net). Hennaarderadeel. Baaium. -Scherven van...
door Fred Heinsius
vrijdag 15 dec 2017 12:56 pm
Forum: Algemeen / Algemien (foto's)
Onderwerp: Schilder Aede Lutzens
Reacties: 7
Weergaves: 10220

Re: Schilder Aede Lutzens

Nog even nagekeken op: https://rkd.nl/nl/explore/artists/111878 Aldaar een merkwaardige doop van een Fokke geboren 1770, m.i. zou dit een Luitje moeten zijn. Het stamreeksje uit die familie te Ypecolsga ziet er dan als volgt uit en men oefent het bedrijf van verwer of schilder uit. Stamreeksje Aede ...
door Fred Heinsius
zondag 18 apr 2010 10:27 am
Forum: Algemeen / Algemien (Tresoar)
Onderwerp: Castellum Flevum
Reacties: 0
Weergaves: 1749

Castellum Flevum

Voor wie geïnteresseerd is in de Friese oudheid heb ik op mijn website een link opgenomen naar wat m.i. castellum Flevum zou moeten zijn. Op de luchtopname is in de vorm van een speelkaart de plattegrond te zien van het fort die overeenkomsten toont met bijvoorbeeld het Engelse Housesteads. Zo lijk...
door Fred Heinsius
maandag 5 apr 2010 10:50 am
Forum: Algemeen / Algemien (Tresoar)
Onderwerp: Romeinse weg Stavoren van Archeo-team Miramar Heemstra c.s.
Reacties: 1
Weergaves: 1807

Romeinse weg Stavoren van Archeo-team Miramar Heemstra c.s.

De Romeinse weg bij Stavoren in het IJsselmeer van Heemstra c.s. (Kloosterpad, positie 19) betreft vermoedelijk de zogeheten ‘lange brug’ (Pontes longi) aangelegd door L. Domitius. Dit was een smalle dijk van Medemblik naar Stavoren. Tacitus beschrijft een terugtrekking van Caecina van de Eems n...
door Fred Heinsius
woensdag 3 jun 2009 9:58 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Afstamming friese koningen
Reacties: 2
Weergaves: 1755

Afstamming friese koningen

Hallo allemaal, Ruwweg 40% van alle Nederlanders stamt af van Friso en de friese koningen. Net als een groot deel van de Vlamingen langs de westkust van Vlaanderen en Anglo-Saksen langs de oostkust van Engeland. (Y DNA in Haplogroep I). Van alle Scandinaviërs (en Vikingen) stamt meer dan 50% af van...
door Fred Heinsius
donderdag 28 mei 2009 8:35 pm
Forum: Algemeen / Algemien (Tresoar)
Onderwerp: Doopvont koning Radboud
Reacties: 2
Weergaves: 4884

Doopvont koning Radboud

Hallo allemaal, Wie kan een oud doopvont goed op leeftijd schatten? Ik vroeg me af of het vont op bijgaande foto dateert uit de 8e eeuw en toegeschreven kan worden aan de legende van koning Radboud? Die zou zich bij de doop bedacht hebben en liever bij zijn voorouders blijven. Het is in de grond bij...
door Fred Heinsius
donderdag 21 mei 2009 1:23 pm
Forum: Algemeen / Algemien (Tresoar)
Onderwerp: Romeinen in Noord-Nederland
Reacties: 1
Weergaves: 1912

Romeinen in Noord-Nederland

Hallo allemaal,

Voor geinteresseerden in de geschiedenis van Noord-Nederland heb ik de belangrijkste Romeinse vaarroutes en nederzettingen in kaart gebracht.

Zie mijn website: http://home.zonnet.nl/heinsius6/romeinen.htm

Met vriendelijke groet,

Fred Heinsius
door Fred Heinsius
woensdag 13 mei 2009 8:43 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Voorgeslacht Horatius Wigeri Vitringa
Reacties: 4
Weergaves: 2557

Re: Voorgeslacht Horatius Wigeri Vitringa

Het geslacht Vitringa bezat een grote stins op Het Bildt boven Liauckama (Lŭckama) state ten noorden van Finkum, zie onderstaand fragment en link. http://www2.tresoar.nl/digicollectie/object.php?object=34&zveld=bildt Zuidelijk van Vitringa woonde ene ‘Hollinge’. In de Personele Impositie 1579 (...
door Fred Heinsius
zaterdag 25 apr 2009 9:43 am
Forum: Algemeen / Algemien (Tresoar)
Onderwerp: Us Mem ingeruild voor slaaf Carus
Reacties: 2
Weergaves: 2415

Us Mem ingeruild voor slaaf Carus

Hallo allemaal, Fantastisch dat het oudste handschrift van Nederland ontcijferd is! Bijzonder gelukkig dat het laatste van de drie plankjes is gevonden. In het jaar 12 n.Chr. magistreerde nog een consul Gaius Fonteius Capito (met Germanicus Caeser). Het 'Fonteius Capito' lijkt wel iets op 'Fusius Ge...
door Fred Heinsius
woensdag 8 apr 2009 1:46 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Allert Krijns Straak x1678 Feykje Horatius Provana
Reacties: 33
Weergaves: 9163

Re: Allert Krijns Straak x1678 Feykje Horatius Provana

Hallo Dirk en anderen, Met rasse schreden naar het verleden... De opvallende naam Ootje is vermoedelijk afkomstig uit de familie van Pietertje Jelles (x Davidt Horatius Profana). Zie haar huwelijksakte: Stavoren, huwelijken 1636 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 december 1636 Man : Galthjen Eve...
door Fred Heinsius
zondag 1 mar 2009 9:25 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Over de vrouw van Gysbert Japix
Reacties: 1
Weergaves: 1580

Over de vrouw van Gysbert Japix

Hallo Allemaal, In mijn stamboom huwde een Trijntje Heinsius te Stavoren met de galjootschipper Andries Rolwagen. Hun zoon Meeuwis Rolwagen was kwartiermeester bij de VOC. Zijn voorgeslacht gaat terug tot de schoolmeester Salvis Thomas uit Witmarsum die in 1613 huwde met Reimerich Meeuwis. Zo stuitt...
door Fred Heinsius
vrijdag 13 feb 2009 8:57 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Geslacht Van der Let
Reacties: 7
Weergaves: 3868

Re: Geslacht Van der Let

Hoi Frerik, Ja Gerrit Heijns is ook stamvader van apotheker Jan Klaasz Heins. Het contact tussen de families bleef na 1617 kennelijk voortduren. Vroeger hield men de geslachten dus goed in de gaten, om het maar eens plastisch uit te drukken. Antje hoort er ook bij. Zij komt uit Oldegalileën en huwt...
door Fred Heinsius
donderdag 12 feb 2009 6:43 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Geslacht Van der Let
Reacties: 7
Weergaves: 3868

Re: Geslacht Van der Let

Hoi Margreet en Tjeerd, De vallaatsman van Leeuwarden, Sijmon Rinses van der Leth, hoort er ook bij. Hij is een zoon van Rinse Simons en Maaike Wybrens te Leeuwarden/Lekkum. Rintze is in 1697 gedoopt te St. Annaparochie, na broer Jacob in 1695; zonen uit echtpaar 3 zie hiervoor. Bij Pier Tammes, doo...