Er zijn 143 resultaten gevonden

door nico van der woude
donderdag 30 nov 2023 8:48 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Kinderen Sytse Douwes en Saap Dirksdr
Reacties: 0
Weergaves: 26

Kinderen Sytse Douwes en Saap Dirksdr

In 1665 maken Giolt Dircks en Saap Dircks, vrouw van Sythie Douwes, voor 2/3 en Antke Tottedr als moeder van haar drie kinderen bij wijlen Claes Dircks voor 1/3 als erfgenamen van hun (groot)vader een scheiding met Romck Gerrytsdr, weduwe van Dirck Claeses (HAS 40 31). Sytse Douwes en Saap Dirks lev...
door nico van der woude
zaterdag 18 nov 2023 3:54 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jorrit Jorrits en Maria Casier
Reacties: 3
Weergaves: 159

Re: Jorrit Jorrits en Maria Casier

Hallo Jacqueline, Hartelijk dank voor de attente bijdrage. Het gaat om andere mensen: https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2216290000%22,%2217059999%22%5D,%22d%22:%221629%20-%201705%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22cassier%22%7D&...
door nico van der woude
zaterdag 18 nov 2023 10:42 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jorrit Jorrits en Maria Casier
Reacties: 3
Weergaves: 159

Jorrit Jorrits en Maria Casier

In verband met een aanstaande publicatie ben ik op zoek naar meer gegevens rond Jorrit Jorrits en Maria Casier, zij zijn op 17 januari 1666 lidmaat te Leeuwarden. Na veel speurwerk heb ik in de nedergerechtsarchieven rond dit echtpaar tot op heden niets terug kunnen vinden. Wie weet of er in de (Lee...
door nico van der woude
zondag 26 jun 2022 4:45 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jorrit Teeckes, Haskerland
Reacties: 2
Weergaves: 3194

Re: Jorrit Teeckes, Haskerland

Hallo Jacqueline, hartelijk dank voor je reactie en de suggesties. De gegevens zijn nieuw voor mij, maar in ieder geval de moeite van verder onderzoek waard.
door nico van der woude
vrijdag 24 jun 2022 1:55 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Jorrit Teeckes, Haskerland
Reacties: 2
Weergaves: 3194

Jorrit Teeckes, Haskerland

8-7-1679: wijlen Allert Annis vader op verzoek van Jeltie Clasis moeder, als wettig voorstanderse; Mr. Tieerdt Dircks dorpsrechter en ontvanger, woonachtig te Joure curator van drie kinderen wegens het opnemen en sluiten van rekening als de erfgenamen van Jorijt Teeckes (HAS 31, blad 041, aktenummer...
door nico van der woude
zondag 9 mei 2021 4:20 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Pieke Jorrits en Wyts Teunis
Reacties: 0
Weergaves: 10640

Pieke Jorrits en Wyts Teunis

Gevraagd: huwelijk en voorgeslacht van: Pieke Jorrits, overl. februari 1746, tr. Wyts Teunis, overl. december 1743 Ik vermoed dat Wyts Teunis afkomstig is van Opsterland, dochter van Teunis Jans x Tiets Freerks. Lidmatenregister Herv. Gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot (grietenij A...
door nico van der woude
donderdag 2 mei 2019 12:28 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hobbema/Hobma te Kollum
Reacties: 1
Weergaves: 5498

Hobbema/Hobma te Kollum

Willem van Heteren, van Dokkum, ondertrouwt Leeuwarden 12 maart 1606 Romckien Sakema, afkomstig van Kollum en weduwe van Tiebbe Hobbema. Ik ben op zoek naar nadere gegevens over deze Tiebbe Hobbema. De vraag is natuurlijk of Kollum ook de plek van herkomst is - mogelijk is hij van elders afkomstig. ...
door nico van der woude
zaterdag 1 mar 2014 3:27 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: GEZOCHT: mr. uurwerkmakers (torenuurwerken)
Reacties: 6
Weergaves: 4712

Re: GEZOCHT: mr. uurwerkmakers (torenuurwerken)

Leuk onderwerp! Hoop dat ik iets bij kan dragen. De familienaam van mijn oma is Radsma. Ik schreef een artikel over deze familie in het Genealogysk Jierboek en daarnaast een artikel in Gens Nostra, speciaal over het werk van de familieleden Radsma als uurwerkmakers en stadklokkenisten te Harlingen. ...
door nico van der woude
zaterdag 18 jan 2014 8:43 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)
Reacties: 6
Weergaves: 4089

Re: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)

Hallo Egbert, Inderdaad, zo zie ik het ook. Gelet op het beroep van Douwe Joris is hij vaak uitlandig. Zo snel zal hij dus geen curator worden over een jongere zus. Al met al is het hopen dat er rond het overlijden van de ouders van Wietske Joris meer op papier gezet is: hoort Douwe bij dat spul of ...
door nico van der woude
zaterdag 18 jan 2014 7:41 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)
Reacties: 6
Weergaves: 4089

Re: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)

Hallo Egbert, Hartelijk dank voor de reactie. Lastige kwestie. We zitten gelet op de aankoop van het schip, in 1730 door Jorrit Piekes, wel in de juiste beroepshoek. Dat is natuurlijk niet genoeg. Sterker nog: gelet op de vermelding in de Autorisatieboeken van 1752 lijkt het er dus op dat Douwe Jori...
door nico van der woude
zaterdag 18 jan 2014 4:31 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)
Reacties: 6
Weergaves: 4089

Voorouders Douwe Joris (herhaling vraag 2007)

Douwe Joris, schipper, begr. Nieuwendam 20-11-1766, tr. Nieuwendam 6-5-1764 Antje Pieters Kouwer, geb. Jisp, overl./begr. Nieuwendam 20/23-3-1765, dochter van Pieter Heerties (Kouwer) en Weyntje Jacobs de Gorter. Bij de Sontpassages komt in de jaren 1758-1764 enkele keren een Douwe Joris voor, met a...
door nico van der woude
zaterdag 3 aug 2013 1:51 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Kinderen Regina Hendriks (Bothenius/Bothe)
Reacties: 5
Weergaves: 4400

Re: Kinderen Regina Hendriks (Bothenius/Bothe)

Net terug van vakantie, verrassende reactie op deze oude oproep. Dank, natuurlijk, voor de genomen moeite. Ik stelde de vraag destijds i.v.m. een artikel in het Genealogysk Jierboek. Toch zijn de gegevens van harte welkom. Nogmaals bedankt.

Vr. gr.,

Nico
door nico van der woude
zaterdag 4 mei 2013 3:47 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Is Alef Tjeerds de vader van Jacobje/Japikje Alefs?
Reacties: 2
Weergaves: 2244

Re: Is Alef Tjeerds de vader van Jacobje/Japikje Alefs?

Hallo Jacqueline, Hartelijk dank voor de genomen moeite en de suggesties. Dat van die kohieren was bekend. Dergelijk bezit is natuurlijk wel een goed uitgangspunt voor nader onderzoek in Tresoar. Dat geldt ook voor de namen opduiken in je suggesties rond doop en trouw. Ik weet van een eerder artikel...
door nico van der woude
woensdag 1 mei 2013 3:51 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Is Alef Tjeerds de vader van Jacobje/Japikje Alefs?
Reacties: 2
Weergaves: 2244

Is Alef Tjeerds de vader van Jacobje/Japikje Alefs?

Jacobje/Japikje Alefs, overl. 1782/1783, tr. Harmen Pieters, ged. Oosterbierum 8-11-1709, overl. Oosterbierum 1767/1768. Ik ben op zoek naar de ouders van Jacobje/Japikje Alefs. Zij zou een dochter kunnen zijn van zekere Alef Tjeerds. Hij laat te Kollum een achttal kinderen dopen, onder wie een Jaco...
door nico van der woude
dinsdag 16 apr 2013 4:47 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Overlijdensdatum Hiltje Boelens
Reacties: 3
Weergaves: 2740

Re: Overlijdensdatum Hiltje Boelens

Nederlands Patriciaat, jrg. 12 (1921/1922), pp. 52-71, meldt op p. 56: 'overl. 20 april, begr. Olterterp 29 april 1705'. Daar moet in de nedergerechten (OPS, of elders, testamenten?) iets over te vinden zijn, gelet op de maatschappelijke status van het echtpaar. Het blijft overigens wel oppassen met...