Er zijn 9 resultaten gevonden

door Jaap de Boer
donderdag 9 apr 2020 4:15 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Trijntje Jans (Dijkstra) 1761-1826 Pingjum Achlum
Reacties: 11
Weergaves: 5235

Re: Trijntje Jans (Dijkstra) 1761-1826 Pingjum Achlum

Voorouders Trijntje Jans Dijkstra, overleden in 1826 te Achlum Dag Haebeltje, Ook nu "komen we elkaar weer tegen." Trijntje Jans Dijkstra had een zus Klaaske Jans. Zij overleed voor 1795, trouwde op 13 december 1778 te Arum met Klaas Douwes Beima, bij huwelijk van Arum. Klaas overleed in 1783/4. Kla...
door Jaap de Boer
donderdag 23 jan 2020 12:20 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: voorouders Wijbrigjen Jacobs RINGNALDA
Reacties: 1
Weergaves: 1597

voorouders Wijbrigjen Jacobs RINGNALDA

Wijbrigjen Jacobs Ringnalda. Zij is een van mijn bet-overgrootmoeders en geboren op 11 augustus 1831 te Franeker, dochter van Jacob Wybrens Ringnalda en Ymkje Geerts Houwer, dochter van Geert Coenraads Houwer en Antje Dijes Bergsma. Haar vader overleed op 14 augustus 1832 te Franeker, anderhalf jaar...
door Jaap de Boer
donderdag 7 feb 2019 6:37 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: over Jan Douwe Klazes Posthumus en zijn voorouders.
Reacties: 0
Weergaves: 2692

over Jan Douwe Klazes Posthumus en zijn voorouders.

Stamboom Jellema - genealogie online - vermeldt abusievelijk als ouders, Klaas Ydes Posthumus en Nieske Ulbes Elgersma. Jan Douwe is zoon van Klaas Klazes Postma en Aafke Jans Hiemstra. Jan Douwe komt uit een gezin van zes kinderen, te weten Geertje, geboren 4 augustus 1817 Weidum gehuwd met Jan Gee...
door Jaap de Boer
woensdag 23 jan 2019 4:50 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Geschiedenis Wartena
Reacties: 7
Weergaves: 1918

Re: Geschiedenis Wartena

als vervolg op mijn bericht van gisteren: - is het misschien aardig om de gang van een proces welk speelde voor het Hof van Friesland in 1739 (Bijl. Civiele Sent. 766) door te nemen. Sake Annes, in 1739 huisman te Tietjerk, 38 jaar en zijn huisvrouw Rixtje Jacobs in het 24ste jaar traden als getuige...
door Jaap de Boer
dinsdag 22 jan 2019 4:14 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Geschiedenis Wartena
Reacties: 7
Weergaves: 1918

Re: Geschiedenis Wartena

Klaas Annes Bleeker, geboren Wartena 14 februari 1783, overleden 13 juni 1863 Wartena, gehuwd op 27 februari 1803 Wartena met Ymkje Halbes Feenstra. Beroep: mr. linnenbleker en koopman. Zijn ouders waren Anne Gosses, geboren 1754 Wartena overleden 15 december 1808 Wartena, gehuwd 23 januari 1780 War...
door Jaap de Boer
donderdag 3 jan 2019 8:59 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Rient Jans geboren rond 1705 waarschijnlijk Welsrijp.
Reacties: 15
Weergaves: 5529

Re: Rient Jans geboren rond 1705 waarschijnlijk Welsrijp.

Dag Haebeltje, Rients Johs. Dijkstra, hij is jaren als predikant aan de Nieuwe Kerk van Amsterdam verbonden geweest, heeft o.a. het boek "Taco's jeugd" geschreven. Hij beschrijft daarin zijn jeugdjaren die hij in Achlum doorbracht en geeft een goed beeld van de familie Dijkstra weer. Zo heeft hij bi...
door Jaap de Boer
donderdag 3 jan 2019 1:52 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Rient Jans geboren rond 1705 waarschijnlijk Welsrijp.
Reacties: 15
Weergaves: 5529

Re: Rient Jans geboren rond 1705 waarschijnlijk Welsrijp.

weinig concreets. ik heb me laten enigszins laten leiden door verwijzingen naar omgeving en en schrijfwijze voornaam. Rients Gerrits, die in 1785 trouwde met Trijntje Jans: bij huwelijk werd vermeld Rieurd Gerrits, hij van Hitzum en zij van Pingjum. De vader van Rients, Gerrit, werd geboren in Pingj...
door Jaap de Boer
woensdag 2 jan 2019 8:50 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Rient Jans geboren rond 1705 waarschijnlijk Welsrijp.
Reacties: 15
Weergaves: 5529

Re: Rient Jans geboren rond 1705 waarschijnlijk Welsrijp.

Ik heb als mogelijke ouders van Reints Jans genoteerd Jan Reuwards bij huwelijk van Ameland gehuwd att. n. Makkum 4.3.1691 Makkum met Jeyke Jans bij huwelijk van Makkum. Jan Reuwards zou een zoon kunnen zijn van Ryuerd Jans van Nes Ameland, gehuwd 27 december 1657 Ger Ameland met Anna Cornelisdr. He...
door Jaap de Boer
woensdag 2 jan 2019 2:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: voorouders Klaaske Eeltjes Bijlsma (kw.st 83)
Reacties: 0
Weergaves: 2673

voorouders Klaaske Eeltjes Bijlsma (kw.st 83)

ouders: Eeltje (K)lases boer Geins o. Wommels 1748-1768 no.2 gehuwd Wommels 21.01.1748 Fokeltje Eeltjes, ged. Oppenhuizen 01.12.1715. Ik kom uit op (K)laas Baukes die op 7.4.1715 Ysbrechtum, hij dan van Tjalhuizum, trouwt met Eelkje Ruurds bij huwelijk van IJsbrechtum. Kinderen van Eeltje en Fokeltj...