Er zijn 202 resultaten gevonden

door van der Honing
dinsdag 9 feb 2021 5:24 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Wie weet benaming voor naaisters
Reacties: 5
Weergaves: 312

Re: Wie weet benaming voor naaisters

Het Friese woord voor naaister is "skroar". In het stadje Hindeloopen heeft men een eigen dialect en wordt een naaister "syster" ("siister") genoemd.
(Zie ook https://www.dbnl.org/arch/dyks008frie03 ... e03_01.pdf )
door van der Honing
donderdag 28 jan 2021 2:02 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ontcijferen handschrift
Reacties: 2
Weergaves: 164

Re: Ontcijferen handschrift

Er staat volgens mij "Hilversum 16 Mei '98 Solingen (Duitschland)"
door van der Honing
donderdag 14 mar 2019 8:50 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hulp nodig bij trouwakte Heerenveen 1662
Reacties: 4
Weergaves: 1886

Re: Hulp nodig bij trouwakte Heerenveen 1662

Er staat "van de heerewal" want het horizontale streepje boven de "n" betekent dat daarop het woordje "de" volgt. De Herenwal werd in de 17de eeuw inderdaad als zelfstandige buurtschap aangeduid en viel kerkelijk onder Nijehaske (grietenij Haskerland).
door van der Honing
woensdag 31 okt 2018 6:59 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: term in rolboeken
Reacties: 2
Weergaves: 1282

Re: term in rolboeken

Volgens mij staat er subsid., d.w.z. subsidiair. Dit betekent vervangend, in plaats van. De veroordeelde mocht kiezen: ofwel de boete ofwel de gevangenisstraf.
door van der Honing
vrijdag 31 aug 2018 8:20 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Resolutie Thijs Jans Roelof Folkerts
Reacties: 2
Weergaves: 1714

Re: Resolutie Thijs Jans Roelof Folkerts

Over de functie van dorpsrechter vond ik op https://www.nijemirdum.nl/geschiedenis/historisch-nijemirdum/dorpsrechter het volgende: Ten tijde van de Republiek heeft vrijwel elk dorp een dorpsrechter. Soms hebben twee of drie kleine dorpen gezamenlijk één dorpsrechter. Hij is de vertegenwoordiger van...
door van der Honing
vrijdag 25 mei 2018 3:48 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Grietje Jacobs Noordkamp / Faber
Reacties: 10
Weergaves: 3345

Re: Grietje Jacobs Noordkamp / Faber

Speciekohier Bovenknijpe noordkant nr. 5 (1756):
Trijntje Dirks, vertrokken naar Drenthe
Jacob Jans, nu alleen bewoner van dit huis

Misschien kun je eerdere en/of latere jaren raadplegen om zijn geschiedenis verder te volgen. Dit is de enige Jacob Jans die in dat jaar in Bovenknijpe vermeld wordt.
door van der Honing
donderdag 17 mei 2018 9:38 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Grietje Jacobs Noordkamp / Faber
Reacties: 10
Weergaves: 3345

Re: Grietje Jacobs Noordkamp / Faber

In het midden van de 18de eeuw wonen er in elk geval twee personen met de naam Jacob Hendriks in de Knipe. Quotisatiekohier Schoterland 1749: Jacob Hendriks , arbeider te Bovenknijpe, met twee volwassenen en vijf kinderen. Quotisatiekohier Schoterland 1749: Jacob Hendriks , schippersknecht te Benede...
door van der Honing
vrijdag 20 apr 2018 9:46 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: gezocht: ouders Janke Berends (X Hendrik Klases Spoelstra)
Reacties: 2
Weergaves: 1617

Re: gezocht: ouders Janke Berends (X Hendrik Klases Spoelstr

Bij de doop van Maria heet Janke bij AlleFriezen Janke Beerents Martens, in de akte staat volgens mij Janke Martens plus nog eea wat ik niet kan ontcijferen. Ik zie nergens "Beerents" staan. Volgens mij staat er: 26 Julii bapt[isat]a est Maria maria, mater Jantie Martens, pater Hendrik Klases, Comp...
door van der Honing
vrijdag 9 mar 2018 9:33 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: sierck hessels en jansen wypkes
Reacties: 1
Weergaves: 1373

Re: Sierck Hessels en Jansen Wypkes

U kunt uw onderzoek voortzetten door raadpleging van de archieven van het nedergerecht Wonseradeel. Ga naar de website Alle Friezen en typ in het zoekvenster de zoekterm Wonseradeel nedergerecht zonder verder iets te selecteren. Een aantal van deze archiefstukken zijn in de vorm van scans op diezelf...
door van der Honing
dinsdag 6 feb 2018 10:19 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Karst Binnes Jonker
Reacties: 11
Weergaves: 4238

Re: Karst Binnes Jonker

Antje Willems Hornstra was officieel gehuwd met Reitze Pieters Hofstra te Nieuwehorne op 1 mei 1808. Beide hadden een grotendeels doopsgezinde achtergrond. Uit hun huwelijk werden een Trijntje en een Pieter Reitzes Hofstra geboren. Na Reitzes overlijden in 1813 heeft zij enkel nog verbintenissen ge...
door van der Honing
woensdag 18 jan 2017 12:20 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Geboorte en overlijden gezocht: Janke Bartels
Reacties: 9
Weergaves: 4171

Re: Geboorte en overlijden gezocht: Janke Bartels

Janke Bartelds is geboren te Mildam en aldaar op 28 november 1751 gedoopt als dochter van Barteld Alts en Petertje (Pietje) Everts. Janke Bartelds is overleden te Mildam op 29 juli 1809, nalatende vier kinderen.
door van der Honing
zaterdag 7 jan 2017 7:32 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Siwert Arends, Nijehaske.
Reacties: 5
Weergaves: 3090

Re: Siwert Arends, Nijehaske.

Overlijdensdata vóór 1806 zijn vaak ook te achterhalen via de lidmatenboeken en via de jaarlijks opgemaakte speciekohieren.
door van der Honing
vrijdag 9 dec 2016 1:48 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Westendorpkroniek
Reacties: 7
Weergaves: 3551

Re: Westendorpkroniek

Is het misschien De Kroniek van Westendorp? Ik vond hierover iets op: http://www.regiocanons.nl/overijssel/la ... estendorp-
Het gaat over de Reformatie en de rooms-katholieken, dus het komt wel in de richting....
door van der Honing
maandag 28 nov 2016 7:58 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Tjeerd Douwes Reidsma revisited
Reacties: 7
Weergaves: 3275

Re: Tjeerd Douwes Reidsma revisited

Rond januari 1776 overlijdt Gelland Saskers , meerderjarige vrijster tot Koudum, zus van Tjerk Saskers. [Hemelumer Oldeferd T 13-18, inv.nr. 20 Weesboeken 1744-1783, fol. 329] De kinderen van Tjeerd en Tjerk zijn erfgenaam van Gelland, geautoriseerde curatoren over hen: Haije Gerrits en Wouter Eelk...
door van der Honing
donderdag 13 okt 2016 10:20 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Pier Donker x 1958 Johanna Maria de Graaff.
Reacties: 8
Weergaves: 4126

Re: Pier Donker x 1958 Johanna Maria de Graaff.

P. Donker en J.M. de Graaff zijn getrouwd te Weststellingwerf op 23 januari 1958 en het echtpaar vestigt zich te Wolvega op het adres Heerenveenseweg 134, aldus een bericht in de Friese koerier van 10 januari 1958. In 1962 doet mevrouw P. Donker nog mee aan een prijsvraag (Friese koerier van 27 janu...