Er zijn 3897 resultaten gevonden

door Andries Koornstra
woensdag 15 jan 2020 10:52 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Ondertrouw Pijter Jochums en Gatske Douwes - 1725 Sneek gerecht
Reacties: 2
Weergaves: 123

Re: Ondertrouw Pijter Jochums en Gatske Douwes - 1725 Sneek gerecht

Hoi Margreet.

Met attestatie van de Predicant, dus dat valt tegen.
Feike Douwes.

Groetjes, Andries.
door Andries Koornstra
woensdag 8 jan 2020 11:11 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Andere dienstverlening per 1 januari
Reacties: 9
Weergaves: 385

Re: Andere dienstverlening per 1 januari

Ai, dat is wel een forse stap terug. Als ik voor mezelf naga wat ik nog aanvraag bij een bezoek: vooral stukken van het Hof. Drie Quaclappen, dat is al krap, maar je kunt wel goed voorbereiden welke je wilt aanvragen met behulp van AlleFriezen. Voor bijlagen van civiele/criminele sententies moet je ...
door Andries Koornstra
dinsdag 24 dec 2019 12:13 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Yme Keimpes te Oosterlittens
Reacties: 19
Weergaves: 1760

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Dag Carla, ruim negen jaar geleden! Inmiddels kan ik de broers die je noemt wel bevestigen: BAA Y1, folio 12, 22 mei 1725. Haantie Broers, te Baard, geeft aan dat hij erfgenaam is geworden van zijn broer Johannes Broers, overleden Wommels, 23 apr 1725, die op zijn beurt voor 1/7 van Broer Pyters, aa...
door Andries Koornstra
vrijdag 13 dec 2019 5:20 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Armoede bij de roemruchte familie Tromp?
Reacties: 7
Weergaves: 2318

Re: Armoede bij de roemruchte familie Tromp?

Beste Johan,

Ype Brouwers heeft het onderzoek in opdracht van het Fries Scheepvaartmuseum uitgevoerd. Zij hebben het boekje uitgegeven. Er is in ieder geval een exemplaar in de bibliotheek genealogieën van Tresoar.

Groet, Andries.
door Andries Koornstra
zaterdag 26 okt 2019 11:41 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Joost Oldendorp, wie vindt zijn schoonfamilie?
Reacties: 17
Weergaves: 3732

Re: Joost Oldendorp, wie vindt zijn schoonfamilie?

Dag Kiek. Het lijkt vooralsnog niet naar een oplossing te leiden. Andries Jans Swaga is geboortig van Elsloo en dat is een flink eind verderop. Misschien dan via zijn vrouw? Hij trouwt in 1711 met Sytske Rieuwerts, die met familienaam “de Jong” in de trouwboeken staat. Via Katlijk stem 2 kom ik op e...
door Andries Koornstra
dinsdag 22 okt 2019 1:02 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Joost Oldendorp, wie vindt zijn schoonfamilie?
Reacties: 17
Weergaves: 3732

Re: Joost Oldendorp, wie vindt zijn schoonfamilie?

Beste onderzoekers. De vraag staat in de titel, maar ik begin toch maar even met de zaak te recapituleren. Op 16 april 1742 wordt het collateraal aangegeven van de erfenis van Douwe Joukes, te Joure, die dus zonder directe nakomelingen is overleden. Bij de erfgenamen wordt Joost Oldendorp c.s.te Lem...
door Andries Koornstra
donderdag 30 mei 2019 4:31 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: inschrijving Trouwregister Gerecht Gaasterland 1621
Reacties: 6
Weergaves: 1028

Re: inschrijving Trouwregister Gerecht Gaasterland 1621

Hoi,

Er staat dat ze elkaar op 21 december de rechterhand hebben gegeven, dat zou ik dan wel als huwelijksdatum durven stellen. 11 oktober zie ik nergens genoemd, alleen de eerste twee proclamaties zijn genoteerd, 27 nov, resp 4 dec.
Hier geen nadere info omtrent familie.

Groet, Andries.
door Andries Koornstra
donderdag 30 mei 2019 10:20 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: inschrijving Trouwregister Gerecht Gaasterland 1621
Reacties: 6
Weergaves: 1028

Re: inschrijving Trouwregister Gerecht Gaasterland 1621

Beste Jacqueline. Soms zit er een aardige tijd tussen proclamatie en bevestiging, hier meer dan een jaar. De akte bevat een schat aan extra informatie die bij het indexeren niet is meegenomen: vader van de bruidegom Anne Syoerts; bruids curatoren Agge Friesckes en Syoert Cornelis, haar zuster Lubber...
door Andries Koornstra
dinsdag 16 apr 2019 8:38 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hendrik Gerrits en Trijntje Stoffels
Reacties: 5
Weergaves: 814

Re: Hendrik Gerrits en Trijntje Stoffels

Dag Kiek,

Dit groepje zou er best bij kunnen horen. Het toont weer eens aan hoe die Aktes van bekendheid regelmatig de plank misslaan. Als je geluk hebt kloppen de voornamen...

Groet, Andries.
door Andries Koornstra
maandag 15 apr 2019 2:14 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Hendrik Gerrits en Trijntje Stoffels
Reacties: 5
Weergaves: 814

Re: Hendrik Gerrits en Trijntje Stoffels

Beste Thea, Hendrik Gerrits Vlagsma overlijdt Bolsward 7 okt 1825, wijk E, huis 645 "nergens op staande" (vermoedelijk wordt op geen belastingcohier bedoeld?). Hij zou rond 1746 in Hommerts moeten zijn geboren. Ik vond geen doop, maar heb hem met een vraagteken aan het echtpaar Gerrit Bottes x Idskj...
door Andries Koornstra
donderdag 3 jan 2019 11:59 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: afkomst Jacobjen Hessels, X Ruurd Jans Andringa 1760
Reacties: 5
Weergaves: 1032

Re: afkomst Jacobjen Hessels, X Ruurd Jans Andringa 1760

Beste Jacqueline,

Het Andringaboek noemt inderdaad Hessel Helpers en Elisabeth Jacobs als ouders. Verder geen gegevens omtrent hen vermeld.

Groet, Andries.
door Andries Koornstra
zaterdag 23 jun 2018 11:23 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Johannes Ybes, schipper op de Herenwal
Reacties: 12
Weergaves: 2655

Re: Johannes Ybes, schipper op de Herenwal

Het zijn akten uit de Nedergerechten. Ik gebruik oude codes, met een letter en een volgnummer. De tresoarsite heeft een tabel voor omnummering naar huidige inventarisnummers. Verder is HAS Haskerland en UTI Utingeradeel. Deze twee gemeentes, of liever grietenijen, zijn nog niet gedigitaliseerd, maar...
door Andries Koornstra
donderdag 21 jun 2018 11:55 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Johannes Ybes, schipper op de Herenwal
Reacties: 12
Weergaves: 2655

Re: Johannes Ybes, schipper op de Herenwal

Beste Bas, Je kunt er bijna 100% zeker van zijn dat Johannes Ybes je rechtstreekse voorvader is, want hij wordt Bolleman genoemd. Dat lijkt me het ultieme bewijs nu ik zie dat die naam in de familie is gebleven. Hier twee aktes waar hem die naam wordt toegevoegd: HAS O12, folio 54 vso, acte registra...
door Andries Koornstra
woensdag 20 jun 2018 11:44 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Sjaerda (17e eeuw), Buringa
Reacties: 4
Weergaves: 1562

Re: Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Beste Kiek,

De insteek kan ongewijzigd blijven: wachten op de toevalsvondst!

Groet, Andries.
door Andries Koornstra
zaterdag 16 jun 2018 7:30 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Sjaerda (17e eeuw), Buringa
Reacties: 4
Weergaves: 1562

Re: Sjaerda (17e eeuw), Buringa

Beste Kiek, Ik heb Sytske slechts twee keer getrouwd. Wel heb ik van Heerke Fekkes drie huwelijken: 1. x Yda Jans, bij wie Tryntie Heerkes (geb. circa 1608, x Jan Freerks) en Jan Heerkes (circa 1611, x Fop Watses). 2. x Griet Andries, bij wie Yda Heerkes (circa 1617, x 1. Dirk Egberts, x 2. Cornelis...