Cornelis Ritskes schipper Workum-Stavoren 1750-1784, ouders?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

Cornelis Ritskes schipper Workum-Stavoren 1750-1784, ouders?

Berichtdoor Everardus Rollema » Vrijdag 7 Jul 2017 11:23 pm

Graag Uw hulp.

Ik zoek de ouders van Cornelis Ritskes gehuwd voor 1749???? (huwelijk niet kunnen vinden)
Hieronder het gezin:
VIII. Cornelis RITSKESZ., geb. ca. 1710-1725?, matroos Workum 1749, schipper te Workum en Stavoren, overleden Stavoren 19-4-1784 voor beluid £ 1.10; gehuwd 1e maal voor 1748 met Tje(r)tjeTjeerdje GERBENS, begraven Workum 11-12-1769, ontvangen wegens beluid £ 1:10:-
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Kind van Cornelis, begraven Workum 16-9-1748. Lolke Syckes een duijms kiste gemaakt van 4 voet met haaken voor Cornelis Riskes kint. Ontvangen wegens kistgeld £ 6:-:-
2. Kind van Cornelis, begraven Workum 15-12-1750. Johannes Piebes een kist gemaakt voor het kind van Cornelis Ritskes van 3 voet met haaken. Ontvangen wegens kistgeld £ 5:-:-
3. Ritske Cornelisz. (na 1811 VAN DER VEEN), geb. Workum ca. 1751, zie generatie VII. (niet vermeld in dit topic)
4. Antje Cornelisdr. , geb. Workum 13-4-1760, op belijdenis gedoopt te Workum 19-2-1801, begraven Workum 7-3-1803, Ontvangen wegens kistgeld £ 17:12:- Citaat: 1 1/2 d(uims) kist met 2 hengsels voor Jacob Rinkes vrouw gemaakt door Pieter Rinkes; gehuwd Workum 23-5-1785 met Jacob Rinkes (van der Veen), wonende te Workum, metselaar, begraven Workum 11-3-1804, Bijzonderheden:
Ontvangen wegens kistgeld £ 17:14:- Citaat: 1 1/2 d(uims) kist voor Jacob Rinkes met 2 hengsels gemaakt door Pieter Rinkes. Ontvangen wegens beluid £ 1:10:-
a. Rinke Jacobs van der Veen, geboren Workum 1-8-1786, metselaarsknecht; gehuwd te Heeg Wymbritseradeel 16-4-1812, akte 2, met Feykjen Gosses Silvius.
5. Dochter van Cornelis, begraven Workum 18-10-1762. Een a 1 1/4 duijms kist voor Cornelis Ritskes dogter met Schroeven gemaakt door Ype Ellifs. Ontvangen wegens kistgeld £ 14:8:-
Hieruit blijkt, dat het nageslacht van Ritske en Antje Cornelis
de familienaam “van der Veen” hebben aangenomen.

Cornelis Ritskesz.; ondertrouw/gehuwd 2e maal Workum/Stavoren 20-12-1771/4-1-1772/
26-1-1772 met Geertje Hendriks, wonende Stavoren, weduwe van Abraham Harmens.
Kinderen van Geertje: Harmen en Hendrik Abrahams.

Zou het kunnen, dat Cornelis een kind is geweest uit het 3e huwelijk? van Ritske Tjerx/Tjerks, gehuwd te Workum 22 mei 1707 met Wobbel Wybrants?
Uit dit huwelijk twee kinderen gedoopt gevonden:
1. Tjerk, ged. Workum 9-1-1709; 2. Wybren, ged. Workum 15-11-1716.

Het echtpaar Ritske Tjerks en zijn vrouw Wobbel stonden als lidmaat ingeschreven te Noordwolde (Weststellingwerf) in 1730 en uitgeschreven naar Workum 7 febr. 1735.
Hij keerde weer terug naar zijn geboorteplaats.
De dopen van Noordwolde/Boyl beginnen helaas pas in 1729 en lidmaten in 1730.
In welk jaar hij tussen 1716 en 1730 in Noordwolde is aangekomen, is mij niet bekend.
Het zou kunnen, dat Cornelis in Noordwolde is geboren, hoewel er ook kinderen uit het huwelijk van Ritske en Wobbel geboren kunnen zijn tussen 1709 -1716?

M.i. 1e huwelijk Ritske Tjerks te Workum 25-12-1697 en mogelijk 1e huwelijk op 1695.

Het gaat mij er om of Cornelis een zoon van Ritske Tjerks is geweest?

Met vr. groet,
Everardus
Gebruikers-avatar
Everardus Rollema
 
Berichten: 1429
Geregistreerd: Dinsdag 6 Dec 2005 10:02 pm
Woonplaats: Zoetermeer

Re: Cornelis Ritskes schipper Workum-Stavoren 1750-1784, oud

Berichtdoor jacqueline » Zaterdag 8 Jul 2017 2:52 pm

Hallo Everardus,

Je vraag of Cornelis een zoon van Ritske Tjerks kan kan ik helaas niet beantwoorden. Mij viel nog wel de volgende vermelding op maar verder kom ik daar tot dusver niet mee.
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 24-12-1747
Plaats: Hindeloopen
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Bote Ritskes van der Veen wonende te Hindeloopen
Bruid Trijntjen Klases wonende te Hindeloopen
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 414, aktenummer 52
Gemeente: Hindeloopen
Periode: 1741-1811

In 1749 ook matroos.

Groeten van Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1611
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: Cornelis Ritskes schipper Workum-Stavoren 1750-1784, oud

Berichtdoor Everardus Rollema » Zaterdag 8 Jul 2017 5:38 pm

Jacqueline,

Dank voor je reactie.
Altijd de moeite waard om te kijken of er iets meer over Bote is te vinden.

Gr.
Everardus
Gebruikers-avatar
Everardus Rollema
 
Berichten: 1429
Geregistreerd: Dinsdag 6 Dec 2005 10:02 pm
Woonplaats: Zoetermeer

Re: Cornelis Ritskes schipper Workum-Stavoren 1750-1784, oud

Berichtdoor jacqueline » Zaterdag 8 Jul 2017 7:22 pm

Hallo Everardus,

Via
Bron: BS Huwelijk
Soort registratie: Huwelijksakte
Datum: 14-11-1813
Vader van de bruidegom
Douwe Feddes Feddema
Moeder van de bruidegom Grietje Wygers
Bruidegom Wyger Douwes Feddema 62 jaar oud geboren te Damwoude
Bruid Trijntje Wygers van der Veen 58 jaar oud geboren te Rinsumageest
Vader van de bruid Wyger Ritskes van der Veen
Moeder van de bruid Antje Klases
Bronvermelding
Huwelijksregister 1813 Dantumawoude, archiefnummer 30-08, Burgerlijke Stand Dantumadeel - Tresoar, inventarisnummer 2002, aktenummer 14
Gemeente: Dantumadeel
Periode: 1813

kom je uit bij
Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Vermeldingen Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden:
AEbe Bodses; overl. Surhuisterveen feb. 1705, tr. Dieuwke Leenderts; ki. (ged. S'veen) Baukje 27 juli 1690, Rinske ged. 26 juli 1696, Froukje ged. 16 april 1699, Boodtse (later: Bote van der Veen), ged. 12 mei 1700, Wieger ged. 6 mei 1703, wsch. ook Antje, tr. Ritske Thomas
Bronvermelding
Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 18398
Gemeente: Tietjerksteradeel
Periode: 1600-1850

Dit zijn dus waarschijnlijk de ouders van Bote Ritskes van der Veen:
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 16-10-1707
Plaats: Joure
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Ritske Tomes wonende te Joure
Bruid Antje Ebes wonende te Surhuisterveen
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 360, aktenummer 146
Gemeente: Haskerland
Periode: 1637-1744

Het echtpaar doopt te Surhuisterveen Hervormde gemeente: Gerbrig (1709; Thomas (1710) en Ebbe (1713).
Ritske Thomas was eerder getrouwd en is doopsgezind (lidmaat Joure 1706, Surhuisterveen 1730), bij de doop van zoon Thomas staat zijn naam volgens de database niet vermeld.
Als Cornelis ook een zoon van dit echtpaar is zou hij dus ongedoopt zijn. Cornelis krijgt een dochter Antje, ik weet niet of jou de herkomst van de naam bekend is maar zij zou vernoemd kunnen zijn naar Antje Ebes.

Groeten van Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1611
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: Cornelis Ritskes schipper Workum-Stavoren 1750-1784, oud

Berichtdoor Everardus Rollema » Maandag 10 Jul 2017 2:48 pm

Hoi Jacqueline,

Wederom dank voor je suggesties.
Ik heb op allefriezen de gegevens wel voorbij zien komen, Cornelis zou inderdaad een zoon uit het gezin Ritske Tomes en Antje Ebes geweest kunnen zijn.
Het gezin van Cornelis Ritskes was ook doopsgezind en het blijft altijd lastig om dan de juiste ouders te vinden.
De herkomst van Antje heb ik niet kunnen herleiden vanuit de vrouw van Cornelis.: Gerben N.N. X N.N..
Het vervelende is, dat ik het huwelijk van Cornelis Ritskes en zijn vrouw niet heb ik vinden rond 1746?
Cornelis en Ebe kunnen broers zijn geweest?

Vr. groet,
Everardus
Gebruikers-avatar
Everardus Rollema
 
Berichten: 1429
Geregistreerd: Dinsdag 6 Dec 2005 10:02 pm
Woonplaats: Zoetermeer

Re: Cornelis Ritskes schipper Workum-Stavoren 1750-1784, oud

Berichtdoor Everardus Rollema » Maandag 10 Jul 2017 6:38 pm

Dag Jacqueline,

De zoon van Cornelis Ritskes van der Veen was Ritske Cornelis van der Veen: Zie hieronder zijn 2 huwelijken en kinderen.

Ritske Cornelisz. VAN DER VEEN, geb. Workum omstreeks 1752, wonende 1780 te Stavoren, turf en potschipper, 1816 wonende in een schip te Dokkum, in 1819 wonende Koudum, van doopsgezinde religie, overleden Makkum 4-10-1825, pagina 74; 2e maal gehuwd Makkum 16-9-1792 Makkum met Aaltje OEGESDR., geb. omstreeks 1758, overleden Koudum Hemelumer Oldeferd (Fr.) 11-4-1818, oud 60 jaar, dochter van Oege Meintes en Hykke Klazes.
1. Cornelis Ritskes VAN DER VEEN, geb. Makkum 16-9-1795 enz.
Ritske Cornelisz. VAN DER VEEN, gehuwd 1e maal Stavoren 28-5-1780 Stavoren met Romkje Siemons/Sijmonsdr., overleden te Makkum voor 1792.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Jacoba Ritskes VAN DER VEEN, geb. Makkum 4-9-1785, dienstmaagd in 1816 te Koudum; gehuwd Hemelumer Oldeferd 25-2-1816, akte 4, (bijlagen: afbeelding 559 van 659)met de weduwenaar Hendrik Gerritsz. van der Meulen, ged. Dokkum
11-9-1768, ragmolenaar te Koudum 1816, zoon van Gerrijt Hendriksz. van der Meulen, molenaar, en Klaaske Jans Osinga

In de huwelijksbijlagen 1816 van Jacoba Ritskes van der Veen vond ik een verklaring met diverse getuigen van haar geboortedatum.
Een van de getuigen was Sjoerd Ebes van der Veen en zou een neef zijn van vader Ritske Cornelis van der Veen.

Sjoerd Ebes van der Veen was een zoon van Ebe Ritskes (van der Veen)
Ritske Cornelis van der Veen was een zoon van Cornelis Ritskes.

Ebe Ritskes en Cornelis Ritskes zouden dan broers zijn geweest en op hun beurt mogelijk zonen zijn geweest van Ritske Tomes, overleden Surhuisterveen en Antje Ebes.

In de bijlagen staat vermeld dat Jacoba Ritskes van der Veen van doopsgezinde afkomst is.

Dat sluit goed aan bij Rinske Tomes eerst wonende te Joure later in Surhuisterveen gemeente Achtkarspelen.

Hopelijk is er een wees/voogdij/autorisatieboek 1737/1738, na het overlijden in 1737 van Ritske Tomes, die aangeeft dat hij een zoon Cornelis heeft gehad.

Tot zover weer mijn bevindingen.

Vr. groet
Everardus
Gebruikers-avatar
Everardus Rollema
 
Berichten: 1429
Geregistreerd: Dinsdag 6 Dec 2005 10:02 pm
Woonplaats: Zoetermeer

Re: Cornelis Ritskes schipper Workum-Stavoren 1750-1784, oud

Berichtdoor jacqueline » Donderdag 13 Jul 2017 1:08 am

Hallo Everardus,

Dat is een mooie vondst, die twee neven Van der Veen! Ik hoop dat je e.e.a. nog bevestigd krijgt.

Groeten van Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1611
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch


Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten