Hidde Wabes

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

Hidde Wabes

Berichtdoor Annedou » Donderdag 27 Apr 2017 9:56 pm

Toen ik vroegere onderwerpen in dit Forum doorzocht vond ik:
Trijntje Wabes trouwt voor het gerecht in Rauwerderhem op 20-4-1655, met Meinert Alberts.
Dit trof me omdat op dezelfde datum en ook voor hetzelfde Gerecht trouwt:
Hidde Wabes met Reynsch Hiddedr.
Zijn Trijntje en Hidde zus en broer?

Op dit Forum vond ik elders:
Freerk Wabes, van wie de ouders Wabe Freerks en Jeltje Annes trouwen op 29-3-1711 te Irnsum,
of is hij een zoon uit het tweede huwelijk van Wabe Freerks met Bouwkjen Jacobs die trouwen op 12-9-1723 Rauwerderhem.
Er staat bij dat de vader van Freerk, Wabe Freerks dus, mennist is.
Familie van Hidde en/of Trijntje?

Ik vermoed dat een dochter van Hidde Wabes en Reynsch Hiddedr is:
Reinsch Hiddes, trouwt Doede Doedes, geen trouwdatum gevonden.
Zij laten een kind dopen in oktober 1685 in Sybrandaburen, vermoedelijk Doetie, want de tekst is zeer onduidelijk.
Doetie Doedes trouwt op 7-4-1709 met Willem Pyters.

Ik zou graag meer weten over Hidde, Trijntje en Freerk Wabes/Wabe Freerks en hun familie.
Annedou
 
Berichten: 85
Geregistreerd: Zondag 2 Nov 2014 10:00 pm

Re: Hidde Wabes

Berichtdoor Margreet Huisman » Zaterdag 29 Apr 2017 5:19 pm

Hoi,

Doetje trouwde eerder met Oege Tjallings, 1706 - zij dan Speers,
lidmaten Sijbrandaburen 1-7-1707
zoon Oege 24-10-1707, familie woont te Speers, vader al overleden.

groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: Hidde Wabes

Berichtdoor Annedou » Maandag 1 Mei 2017 2:04 pm

Dankjewel voor de toevoeging van nog een huwelijk en een kind, Margreet.

Ik was mijn vraag begonnen met de oudste generatie, maar zoeken gaat gewoonlijk vanuit de jongere generaties.
Ik kwam op deze mogelijke lijn via
Pier Gerbens trouwt Hiltje Willems op 9 augustus 1750 in Scharnegoutum en laten de volgende kinderen dopen:
Gerben in 1749, Willem in 1751, Doetje in 1753 en Reinskje in 1754.
Van Hiltje is er geen doopdatum en vanwege de namen van deze kinderen kwam ik op de voorouders zoals genoemd.
Alleen van Doetie Doedes is waarschijnlijk de doopdatum bekend, van de andere personen niet en dat maakt het zoeken lastig. Gaat het hier om mennisten of waren er ook andere redenen om in in de 17de eeuw voor het Gerecht te trouwen?
En een valkuil is natuurlijk dat namen uit vroegere eeuwen mooi lijken aan te sluiten, maar omdat er steeds minder is overgeleverd zouden de mensen wel helemaal geen familie hebben kunnen wezen!

Groetjes, Annedou
Annedou
 
Berichten: 85
Geregistreerd: Zondag 2 Nov 2014 10:00 pm

Re: Hidde Wabes

Berichtdoor Andries Koornstra » Donderdag 4 Mei 2017 12:51 pm

Beste Annedou,

Jouw eerste vraag, zijn Hidde Wabes en Trijntje Wabes broer en zus? kan bevestigend worden beantwoord door middel van deze weesakte:
RAU L3, folio 224, 18 dec 1676. Inventarisatie ten sterfhuize van wijlen Jantie Freercx, in leven weduwe van Wabe Hiddes, te Irnsum. Gedaan ten verzoeke van Hidde, Freerck en Jan Wabes, voor hun zelf, Jouck Wabes, weduwe Tiebble Riencx, eveneens voor haar zelf, Dirck Abrahams, als man en voogd over Hittie Wabes, Hessel Hessels, mr.schoenmaker te Irnsum, als curator ad actum divisionis over Albert Meinerts, nagelaten weeskind van Tryn Wabes bij wijlen Meinert Alberts, en alzo tesamen kinderen en erfgenamen. Op aangeven van Freerk Wabes, die de boeleed aflegt. Scheiding op 12 mrt 1677.

Drie zoons en drie dochters dus uit het huwelijk van Wabe Hiddes en Jantje Freerks, en dit ouderpaar krijg je er bij.

Vervolgens snap ik dan niet hoe je Reins Hiddes (die overigens een Doede Bouwes en niet Doede Doedes trouwt) aan deze familie wilt koppelen. Zou je dat in een stamreeksje kunnen weergeven?

Groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: Hidde Wabes

Berichtdoor Annedou » Donderdag 4 Mei 2017 1:51 pm

Dat is echt heel mooi Andries, bedankt!
Ik zal weer eens te snel geweest zijn en dan krijg je fouten helaas.

Hidde Wabes trouwt Reynsch Hiddedr. 20-4-1655 Gerecht Rauwerderhem.
Hun kind (naar ik aanneem) Reinsch Hiddes trouwt Doede Bouwes, zie belijdenis van Doede 1-4-1681 Sybrandaburen/Terzool.
Hun kind Doetie Doedes waarschijnlijk gedoopt 10-1685 Sybrandaburen/Terzool.
Doetie Doedes trouwt Willem Pyters 7-4-1709 Sybrandaburen/Terzool, zij is van Speers.
Hun kind (naar ik aanneem) Hiltje Willems trouwt Pier Gerbens 9-8-1750 Scharnegoutum.
Dit laatste paar heeft kinderen met de namen Gerben, Willem, Doetje en Reinskje.
Aangezien de moeder van Pier Gerbens Tytie Meintes is, lijkt Hiltje haar moeder en haar grootmoeder (misschien via een zus) vernoemd te hebben.

Ik hoop dat het zo duidelijk is?
Groetjes, Annedou
Annedou
 
Berichten: 85
Geregistreerd: Zondag 2 Nov 2014 10:00 pm

Re: Hidde Wabes

Berichtdoor Andries Koornstra » Vrijdag 5 Mei 2017 12:23 am

Ja, zo is het duidelijk. Helaas is er nog geen reden voor gejuich, blijkt uit dit testament dat ik ooit toevallig uit een hypotheekboek viste (waarschijnlijk omdat het op de eerste bladzijde staat):
RAU U8, folio 1, registratie 30 okt 1709. 7 juni 1700: testament van Hidde Wabes, mr.timmerman te Irnsum. Erfgenamen: overleden zoon Jan Hiddes, (twee kinderen: Sybrand Jans en Jan Jans), Pyter Hiddes, te IJlst, Jetse Hiddes, te Irnsum, Wabe Hiddes (jongste zoon), Baucke Hiddes. Met quitantie dd. 30 okt 1709 van Sybren Jans aan zijn curator Jetse Hiddes (curatele met Pyter en Wabe Hiddes gevoerd).


Gerechtelijke huwelijken Rauwerderhem heeft aan Hidde's nog:
Hidde Hettes x 1650 Tryn Jans. Zij hertrouwt 1659 Pyter Gatses (Wigmana). Wigmana's zijn RK, ik heb geen kinderen staan uit het huwelijk van Hidde en Tryn.

Hidde Symons x 1659 Hiltje Nannes. Deze Hidde hertrouwt, dan wonend in Hidaard, voor het Gerecht van Hennaarderadeel in 1662 met Ytske Douwes van Nijland. Hiltje staat in het RK-overlijdensboek van Roodhuis (1661). Ook RK lieden dus. Ik heb een Nanne Hiddes uit het eerste huwelijk. [heb ik deze gegevens van Nel Postma, vraag ik me af]
Kortom: nader onderzoek nodig.

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: Hidde Wabes

Berichtdoor Annedou » Vrijdag 5 Mei 2017 2:27 pm

Dat is nou jammer, Andries, maar de bewijzen liggen er: de oudste generatie valt voor mij in ieder geval af.
Bedankt voor je reactie.
Ik stapte dus in de al genoemde valkuil van leuke passende namen!
Bij trouwen voor het Gerecht dacht ik steeds aan doopsgezinden, maar ook katholieken trouwden dus op deze manier.

Groetjes, Annedou
Annedou
 
Berichten: 85
Geregistreerd: Zondag 2 Nov 2014 10:00 pm


Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

cron