Brugt Hendriks Scholte *1747

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

Brugt Hendriks Scholte *1747

Berichtdoor catharina » Donderdag 2 Feb 2017 9:45 pm

Brugt Hendriks Scholte ( Scholtinga,) heeft 4 dochters, maar niet één is er vernoemd naar zijn moeder.
In de huwelijkse bijlage van één van zijn kinderen staan de namen van de grootouders.
Heeft hij dan toch andere ouders??
Wie heeft meer aanvullingen bij deze gezinnen, ik kom er verder niet meer uit met al die Roel en Hendrik mannen.
Met groet
Carla

Trijntje Edzers en Frouke Edzers zijn zusjes. dus neef huwt met nicht


Roel Hendriks, geb. omstr. 1676, ged. Wijnjeterp 5 maart 1699, tr. 1e Wijnjeterp mei 1696 Geeske Harmens, † vóór 1708; tr. 2e Opsterland maart 1708 Antje Sietses.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jeltje Roels, ged. Wijnjeterp 6 febr. 1698.
2. Hendrik Roels, ged. Wijnjeterp 11 juni 1699, † ald. vóór 3 febr. 1709.
3. Harmen Roels, ged. Wijnjeterp 28 sept. 1704.
Uit het tweede huwelijk:
4. Hendrik Roels, ged. Wijnjeterp 3 febr. 1709, † vóór maart 1712.
5. Hendrik Roels, volgt II.


II. Hendrik Roels Scholte, ged. Wijnjeterp maart 1712, tr. omstr. 1745
Bontje Brugts, geb. Kortezwaag 12 febr. 1724, dr. van Brugt Goitsens en Corneliske Joukes.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Hendriks, ged. Kortezwaag 8 nov. 1745.
2. Brugt Hendriks, volgt III.
3. Roel Hendriks, geb. 20 maart 1749, ged. Langezwaag 20 april 1749.
4. Jouke Hendriks, geb. 11 mei 1751, ged. Kortezwaag 20 mei 1751.
5. Korneliske Hendriks, geb. 18 mei 1755, ged. Kortezwaag 8 juni 1755.
6. Sietske Hendriks Scholte, geb. Langezwaag 17 april 1759, ged. Kortezwaag 29 april 1759, † Nieuwerhorne 6 april 1833, tr. Oudeschoot 8 juni 1788 Cornelis Jelles Hoekstra, geb. omstr. 1744, † Nieuwerhorne 24 aug. 1809.
7. Sjoukje Hendriks Scholte, ged. Langezwaag 9 mei 1762, † Schoterland 30 sept. 1845, tr. Oudeschoot 29 nov. 1789 Jelle Hendriks Stoker, geb. omstr. 1768, † Oranjewoud 25 mei 1836, zn. van Hendrik Martens en Geertje Jelles.


III. Brugt Hendriks Scholtinga, geb. Kortezwaag 6 mei 1747, † ald. 21 okt. 1809, tr. Langezwaag 24 sept. 1780 Froukje Edzers, geb. 5 juli 1752, ged. Kortezwaag 16 juli 1752, † ald. omstr. 1803, dr. van Edzer Jans en Klaaske Eedes.
Uit dit huwelijk:
1. Rinskje Brugts Scholtinga, geb. Kortezwaag 3 maart 1781, tr. Opsterland 30 jan. 1817 Edzer Roels Roelinga, geb. Langezwaag 2 dec. 1782, † 8 maart 1822, zn. van Roel Beenes en Trijntje Edzers.
2. Klaaske Brugts Scholtinga, geb. Kortezwaag 2 juni 1782.
3. Antje Brugts Scholtinga, geb. Lippenhuizen 25 nov. 1784.
4. Lutske Brugts Scholtinga, geb. Kortezwaag 21 juli 1788, ged. Langezwaag 24 aug. 1788, tr. Opsterland 1 mei 1812 Jan Pieters de Jong, geb. Kortezwaag omstr. 1780, zn. van Pieter Tjetzes en Antje Wiebes.
5. Hendrik Brugts Scholtinga, geb. Kortezwaag 10 jan. 1796, ged. Lnagezwaag 28 febr. 1796, tr. 30 maart 1820 Janke Wiebes de Boer, geb. Kortezwaag omstr. 1800, dr. van Wiebe Klases en Rinske Jans Stoker.
Gebruikers-avatar
catharina
 
Berichten: 806
Geregistreerd: Vrijdag 20 Jan 2006 11:45 pm
Woonplaats: Lelystad

Re: Brugt Hendriks Scholte *1747

Berichtdoor jacqueline » Vrijdag 3 Feb 2017 7:17 pm

Hallo Carla,

De (veronderstelde) grootouders worden hier samen genoemd:
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 05-1749
Plaats: Opsterland
Bijzonderheden:
In mei 1749 zij belijdenis
Man: Hendrik Roels wonende te Kortezwaag
Vrouw: Bontje Brugts
Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 565, aktenummer 163
Gemeente: Opsterland
Periode: 1723-1850

Hij heeft in 1747 belijdenis gedaan. Maar hebben ze hier nu al twee kinderen?
Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Datum: 1744
Plaats: Kortezwaag
Bijzonderheden:
Gemeente: Opsterland
Vermeld
Hendrik Roels
Diversen: Aantal personen: 4 Toegezegd bedrag £ 1:10:-
Bronvermelding
Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Zevenwouden, inventarisnummer 1630, aktenummer 1190
Periode: 1744

Dan zijn ze ca 1742 al gehuwd?
Mochten er oudere kinderen zijn geweest dan zijn die blijkbaar in 1749 overleden
Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Opsterland
Bijzonderheden:Locatie: het dorp Kortezwaag
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 2
Aanslag: £ 14:13:-
Bewoner Hendrik Roels Scholte
Diversen: arbeyder
Bronvermelding
Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerderhem, inventarisnummer 6481, blad 136, aktenummer 24866
Periode: 1749


Even naar het echtpaar Brugt Goitsens en Corneliske Joukes, de ouders van Bontje.
Zij dopen na hun huwelijk in 1712 achtereenvolgens: Goitsen 1713, Jouke 1716, Rinske 1718, Reinschjen 1720, Trijntie 1723, Bontie 1724, Goitske 1727 en Antje 1731. Is Rinske uit 1718 overleden, en Reinschjen in 1720 naar haar vernoemd? De laatste trouwt in 1741 met Auke Jans. Het echtpaar doopt o.a. een Lutske, in 1757.
Maar wie is deze Bondina?
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 13-06-1756
Soort akte: eerste proclamatie
Bruidegom Reinder Sygers wonende te Langezwaag
Bruid Bondyna Brugts wonende te Langezwaag
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 564, aktenummer 521
Gemeente: Opsterland
Periode: 1723-1811

Ook dit echtpaar doopt een Lutske, in 1761.

De oudste dochter van Brugt Hendriks Scholtinga X Froukje Edzers is een Rinskje.
En ook Brugt en Froukje hebben weer een dochter Lutske.

Zou Rinske uit 1718 zijn blijven leven? En kunnen de namen van Bontje en Rinske zijn verwisseld? Ooit, ergens?

Groeten van Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1611
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: Brugt Hendriks Scholte *1747

Berichtdoor catharina » Zaterdag 4 Feb 2017 4:38 pm

jaqueline,

Dank voor enkele aanvullingen. ik vermelde niet alles, zoals lidmaten.
Bondyna heb ik thuis kunnen brengen.
Ook geen doop gevonden van Brugt Aukes

met groet
Carla

Wel Reinskje, het zusje van Bontje Brugts met Auke Jans heb ik doorgespit, naar aanleiding van de successie van hun zoon Theunis.

Auke Jans. Auke trouwde op 26-03-1741 in Langezwaag met Reinschen Brugts, 20 jaar oud. Reinschen is een dochter van Brugt Goitsens en Corneliske Joukes. Zij is gedoopt op 29-09-1720 in Kortezwaag.
Kinderen van Auke en Reinschen:
1 Brugt Aukes, geboren omstreeks 1742. Brugt is overleden op 28-06-1814 om 09:00 in Langezwaag, ongeveer 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1814. Brugt:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 13-05-1764 in Kortezwaag met Antje Jans.
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 01-04-1770 in Kortezwaag met Wijke Cornelis.
2 Lolkje Aukes, geboren op 06-05-1745. Zij is gedoopt op 16-05-1745 in Kortezwaag. Lolkje is overleden op 13-04-1807 in Lippenhuizen, 61 jaar oud. Lolkje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 26-07-1767 in Kortezwaag met Pieter Feikes.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 22-12-1782 in Terwispel met Wietse Berends de Vries.
3 Korneliske Aukes. Zij is gedoopt op 05-05-1748 in Kortezwaag.
4 Sietske Aukes. Zij is gedoopt op 16-01-1752 in Kortezwaag. Sietske trouwde, 19 jaar oud, op 12-05-1771 in Luxwoude met Sierd Tammes Zeinstra. Sierd is overleden vóór 1804. Sierd trouwde later op 25-02-1798 in Kortezwaag met Lutske Pieters (ovl. 1804).
5 Gooitsen Aukes Hartra, geboren op 14-07-1754. Hij is gedoopt op 28-07-1754 in Kortezwaag. Gooitsen is overleden in 1794 in Schurenga, 39 of 40 jaar oud. Gooitsen trouwde, 23 jaar oud, op 12-04-1778 in Langezwaag met Lutske Uilkes.
6 Lutske Aukes, geboren op 16-03-1757. Zij is gedoopt op 20-03-1757 in Kortezwaag. Lutske is overleden op 20-02-1850 in Kortezwaag, 92 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1850. Lutske trouwde, 49 jaar oud, op 20-04-1806 in Kortezwaag met Jacob Berends de Boer. Jacob is overleden.
7 Teunis Aukes de Boer, geboren op 13-12-1761. Hij is gedoopt op 17-01-1762 in Kortezwaag. Teunis is overleden op 27-07-1828 om 04:00, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1828.


Memories kantoor Gorredijk
Bron: Memories van successieSoort registratie: Inschrijving Memorie van successiePlaats: Gorredijk
Bijzonderheden:
Filmnummer: 93
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
ab intestato erfgenamen zijn 5 staken (elk 1/5). Saldo fl. 123,90.
# 1: Lutske Aukes (vrouw van Jacob Beerends de Boer, huisman) (1/5)
=geen kinderen ( werd 92 jaar)

# 2: Sytske (vrouw van Rintje Iedes Jellema, schipper Grouw), Rinskje (vrouw van Johannes Tjebeles Knevelman, arbeider Schurega), Wytske (wed. Arjen Durks Boonstra), arbeidster Nijehaske en wijlen Auke Brugts (1e man van Neeltje Gjalts, thans vrouw van Reinder Klazes Kijlstra, slachtveeschatter Oudega; vader van minderjarige Abeltje en Gjalt Aukes) (elk 1/20: samen 1/5);
= kinderen van Brugt Aukes, hiervan geen doop gevonden

# 3: Tjietze en Rinskje Pieters de Boer en Feitze en Wimke Wietzes de Vries (vrouw van Teye Meints de Boer), alle van boerenbedrijf te Lippenhuizen (elk 1/20: samen 1/5)
= kinderen van Lolkje Aukes

# 4: Korneliske Sierds (vrouw van Eize Oeds Eizinga, arbeider Oldeboorn), Tamme Sierds Zijnstra, arbeider Jubbega, Ekke Sierds Werkman, idem, Rinskje Sierds (vrouw van Sake Andries Minkes, idem Lippenhuizen), Kornelis Sierds Zijnstra, idem Drachten, Freerk Sierds Zijnstra, idem Jubbega, Lolkje Sierds (vrouw van Jan Klazes Homans, idem) en Eeuwkje Sierds (vrouw van Jan Dirks de Vries, idem Lippenhuizen) (elk 1/40: samen 1/5);
= kinderen van Sietske Aukes

# 5: Uilke, arbeider BenedenKnijpe, Rinskje (wed. Foppe Klazes Brouwer), te BovenKnijpe, Geertje (vrouw van Klaas Jans Hagel, idem aldaar), Brugt, idem Jubbega en Gooitzen Gooitzens Hartstra, brandersknecht (elk 1/25: samen 1/5).
= kinderen van Gooitsen Aukes

Overledene Theunis Aukes de Boer overleden op 27-07-1828 wonende te Kortezwaag = ongehuwd


1 Brugt Tjammes. Brugt trouwde op 05-01-1721 in Langezwaag met Antje Girbes. Antje is overleden op 14-11-1772.
Kind van Brugt en Antje:
1 Bondyna Brugts, gedoopt op 28-08-1729 in Langezwaag. Volgt 2.

2 Bondyna Brugts, dochter van Brugt Tjammes (zie 1) en Antje Girbes. Zij is gedoopt op 28-08-1729 in Langezwaag. Bondyna is overleden in 02-1776 in Langezwaag, 46 jaar oud. Bondyna ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 13-06-1756 met Reinder Sygers, 26 jaar oud. Hij is gedoopt in 10-1729 in Langezwaag.
Kinderen van Bondyna en Reinder:
1 Geeske Reinders. Zij is gedoopt op 04-09-1757 in Langezwaag. Geeske is overleden op 18-03-1818 om 17:00 in Langezwaag, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1819. Geeske bleef ongehuwd.
2 Brugt Reinders. Hij is gedoopt op 07-01-1759 in Langezwaag. Brugt is overleden op 17-07-1816 om 09:00 in Bovenknijpe, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1816. Brugt bleef ongehuwd.
3 Lutske Reinders, gedoopt op 28-10-1761 in Langezwaag. Volgt 3.

3 Lutske Reinders, dochter van Reinder Sygers en Bondyna Brugts (zie 2). Zij is gedoopt op 28-10-1761 in Langezwaag. Lutske is overleden in 1798 in Lippenhuizen, 36 of 37 jaar oud. Lutske trouwde, 25 jaar oud, op 24-06-1787 in Langezwaag met Taede Fokkes. Taede is overleden in 1800 in Lippenhuizen.
Kinderen van Lutske en Taede:
1 Bondina Taedes de Jong, geboren op 20-09-1788 in Langezwaag. Volgt 4.
2 Janke Taedes de Jong, geboren op 31-07-1790 in Langezwaag. Volgt 5.
3 Reinder Taedes Jong, geboren op 17-04-1792. Hij is gedoopt op 27-05-1792 in Langezwaag.
4 Fokke Taedes Jong, geboren op 10-03-1794 in Langezwaag. Hij is gedoopt op 21-04-1794 in Langezwaag.

4 Bondina Taedes de Jong is geboren op 20-09-1788 in Langezwaag, dochter van Taede Fokkes en Lutske Reinders (zie 3). Zij is gedoopt op 12-10-1788 in Langezwaag. Bondina is overleden op 03-04-1860, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1860. Bondina trouwde, 41 jaar oud, op 17-06-1830 in Haskerland met Geert Pieters Putter.

5 Janke Taedes de Jong is geboren op 31-07-1790 in Langezwaag, dochter van Taede Fokkes en Lutske Reinders (zie 3). Zij is gedoopt op 22-08-1790 in Langezwaag. Janke trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 08-1823 met Geugje jans de Wit.
Gebruikers-avatar
catharina
 
Berichten: 806
Geregistreerd: Vrijdag 20 Jan 2006 11:45 pm
Woonplaats: Lelystad

Re: Brugt Hendriks Scholte *1747

Berichtdoor Kiek » Zondag 5 Feb 2017 9:27 pm

Hallo Carla en Jacqueline,

De naam 'Scholte' lijkt zo toch stevig verbonden aan Scholtinga.
Ook vanuit het perspectief van de meisjes Brugts wordt bij de dopen van de kinderen van overgrootvader Roel Hendriks meestal 'scholte' gemeld.
Ik vond ook geen beter alternatief.
En ik weet nog steeds niet waarom Lutske plots tevoorschijn komt bij Brugt Hendriks Scholtinga.
De naam Rinskje vind ik een beetje logisch vanwege de grootmoeder van moeder Bontje, én haar zus. Wie weet heeft Bontje zelf verzocht....

Ik denk dat dorpsrechter en huisman Roel Hendriks, geb. ca. 1676, driemaal gehuwd is geweest:
Eerst met Geeske Harmens, waarbij de kinderen Jeltie (1698), Hendrik (1699), Goijtske (1700), Harmen (1704) en Antje (1703).
(Dochter Goitske krijgt met Hendrik Pyters 4 kinderen: Hiltje (1730)- Pyter (1731)- Geesje (1734)- Hendrik (1740).)

Weduwnaar en dorpsrechter Roel Hendriks 2de huwelijk gaat hij aan in 1706 met Martientje Jans uit Groningen.
En in 1708 trouwt hij Antje Sytses/soms Sigers, uit K'zw of B'zwaag.
Dan volgen Hendrik (1709), Sytske (1710), Hendrik (1712), Geeske (1714), en heel misschien Hendrickien in 1719?
Alle kinderen worden geboren in Duurswoude, behalve Hendrickien. Zij is geboren in Friesepalen, en daarom een extra vraagteken.
Na 1722 vertrekt Roel Hendriks met Antje X van Duurswoude naar Langezwaag.

Echtpaar Brugt Goitsen en Corneliske Joukes is in 1728 voor de helft eigenaar van stem 7 in Kortezwaag.
In 1698 is Reinsch Sytses voor de helft eigenaar, weduwe van Jouke Jelles, namens haar 6 minderjarige kinderen. Reinsch Sytses en Jouke Jelles zullen waarschijnlijk de ouders zijn van Corneliske.
De andere helft van stem 7 is eigendom van de zusjes Jeltje, Antje en erven Corneliske Aukes.
Ten minste drie kleinkinderen van Brugt Goitsen x Corneliske Joukes (Corneliske, Roel en Sjoukje Hendr.) vernoemen hun dochter naar moeder Bontje Brugts.

De naam Bontie lijkt van de kant van Brught Goitsen te komen.
Bondina Brucht is een dochter van Brucht Tammes en Ludske Feddes. Zie [1].
Bondina huwt in 1684 ds. Joannis Schroderus. En in 1696 trouwt zij met ds. Adolphus Alsen van Coevorden.
In 1698 heeft Bondina veel grond in bezit. In 1728 is stem 5 en stem 7 in Langezwaag in bezit van secretaris Alsem, wrsch. zoon van de ds? Stem 5 heeft dan als gebruiker Roel Hendriks met Jan Bonnes. Stem 7 wordt gebruikt door Brucht Tjammes, wie weet een neef van Bondina.

Op zoek naar ds. Alsem kwam ik een publicatie tegen van W. Visscher "Verveningen en verveners in Friesland". Met een beetje gepruts en geduld is het on-line te lezen.
Het zet de namen in een aantrekkelijker verband. Daarom hieronder een citaat overgetikt.


Dag!
Kiek

PS: Bij het huwelijk van Rinskje Burght staat de overlijdensdatum van haar vader op 19-10-1809 te Tzummarum. Bij het huwelijk van haar broer Hendrik wordt 21-10-1809 als datum genoemd.


[1] W. Visscher "Verveningen en verveners in Friesland"
Jaar en uitgever vond ik niet.
Ergens tussen bladzijde 132 en 135 staat het volgende:
Citaat:
"De reden waarom Reynsch Aebes terugverhuisde naar Langezwaag had ongetwijfeld te maken met het overlijden van zijn vrouw Geertje Luitiens. Blijkbaar wilde zijn nieuwe partner niet verhuizen. Nog geen jaar laten verkocht Sjoerd Feytthes tal van percelen veen en land in Langezwaag aan Reynsch Aebes. Hij beurde er enkele duizenden guldens voor. In de hierop volgende jaren kocht Reinsch Aebes veel stukken veen voor in totaal meer dan 10.000 cg. Veel van die percelen waren afkomstig van de gebroeders Otte en Feytthes. Zij hadden dit geld nodig om hun schulden af te kunnen lossen. Eén van hun grootste schuldeisers was Boclardus Boelens te Beetsterzwaag/Oldeterp en eigenaar van veen te Langezwaag. Behalve van de beide gebroeders kocht Reinsch Aebes ook veel veen van Brucht Tammes. Laatstgenoemde was eveneens een vooraanstaande vervener en landbouwer te Langezwaag.
Al voor 1659 traden ook de compagnons Otte en Hylke Feytthes uit de 'Nieuw Sloter Compagnie'. De overgebleven compagnons, weduwe en erven Van Teyens en de erven Theotardus van Heloma en Reynsch Aebes zetten evenwel in compagnie de vervening voort. In die tijd trad voor een 1/9 aandeel een nieuwe compagnon toe tot de vennootschap. Deze was Ludske Feddes. Zij was de weduwe van de vorengenoemde Langezwaagster vervener Brucht Tammes. Haar dochter Boudina Bruchts was de echtgenote van de herv. predikant ds. Joh. Schroeder van Langezwaag. Zij zou later hertrouwen met de emeritus predikant ds. Alsems. Het echtpaar bewoonde later de buitenplaats "Veenenburg" bij de veenderij aan de Singh Sanghwijk. Een ander nieuwe compagnon was de vervener Ritske Ritskes, die uit Rottevalle afkomstig was. De belangrijke rol die de gebroeders Feytthes in de verveningen van Opsterland hadden, was nu bijna geheel uitgespeeld. Slechts een van hen, Otto Feythes, zou men later nog als vervener te Ureterp aantreffen".
Kiek
 
Berichten: 136
Geregistreerd: Maandag 16 Sep 2013 5:00 pm

Re: Brugt Hendriks Scholte *1747

Berichtdoor catharina » Maandag 6 Feb 2017 7:28 pm

Kiek,
Dank voor het meedenken, toch weer wat aanvullingen.
Dorpsrechter Roel drie keer gehuwd, kan ik helemaal volgen, maar durfde de Martentje Jans uit Groningen er niet tussen te zetten omdat ze niet uit de omgeving kwam, maar ze kan dienstmeid geweest zijn in de buurt.

Dochter Goitske Roels met Hendrik Pieters, (mooi gevonden) heeft nog een zoon,
Roel Hendriks, Hij is gedoopt op 12-01-1738 in Nijehaske.

Intussen had ik dezelfde kinderen bij Roel Hendriks en Hendrickien met een vraagteken.
Bondina Brucht is een dochter van Brucht Tammes en Ludske Feddes.
het huwelijk van deze twee heb ik niet kunnen vinden wel her huwelijk van Bodina

In Genealogisch jaarboek 1992 (kwst Dam Jaarsma). schijnt ook iets te Staan over Gooitsen Bruchts


Carla

Is deze Goitske “onze” Goitske??

Lidmatenregister Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 1722Plaats: Opsterland
Bijzonderheden: In 1722 lidmaat Lidmaat Goeytske Roeles

Lidmatenregister Herv. Gemeente Terkaple en Akmarijp
Bron: DTB Lidm.Soort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 22-04-1731Plaats: Utingeradeel
Bijzonderheden: Op 22 april 1731 belijdenis
Op 1 november 1731 vertrokken naar Akkrum Lidmaat Goitscke Roels

Lidmatenregister Herv. Gemeente Haskerhorne en Oudehaske
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB inschrijving lidmatenDatum: 30-06-1733Plaats: Haskerland
Bijzonderheden: Op30 juni 1733 ingekomen van Heerenveen; gehuwd
Lidmaat Goitsje Roelofs


Stem- en floreenkohieren 1728
Bron: StemkohierenSoort registratie: Inschrijving StemkohierenDatum: 1728Plaats: Opsterland
Bijzonderheden: Locatie: Kortezwaag Stemnr.: 7
Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/2; uit naam van zijn vrouw Wisse Sjoerds
Gebruiker voor 1/2 Philip Jurriens
Eigenaar en gebruiker voor 1/2 Brucht Goytses


Deze Wisse Sjoerds is natuurlijk de minderjarige zoon van Corneliske Aukes en Sjoerd Wisses

Naam Bontje: komt van Antje Girbes haar moeder was Antje Oenes.
Ik vermoed dat Brugt Tjammes en Brugt Gooitsens neven van elkaar waren

Girbe Hanses trouwde op 20-05-1694 in Boornbergum met Bontje Oenes.
Bontje is overleden op 24-09-1727 in Boornbergum.
Kinderen van Girbe en Bontje:


1 Aukje Girbes. Aukje is overleden op 07-09-1758 in Boornbergum. Aukje trouwde op 06-05-1723 in Boornbergum met Jelke Hayes, 30 jaar oud. Jelke is een zoon van Haye Jelkes en Metje Lieuwes. Hij is gedoopt op 06-11-1692 in Boornbergum. Jelke is overleden op 03-03-1750 in Boornbergum, 57 jaar oud.
Kind: o.a. Bontje Jelkes, gedoopt op 14-11-1728 in Boornbergum


2. Antje Girbes,. Antje is overleden op 14-11-1772. Antje trouwde op 05-01-1721 in Langezwaag met Brugt Tjammes, 33 jaar oud. Brugt is een zoon van Tjamme Hommes en Hiltje Jans. Hij is gedoopt op 28-08-1687 in Langezwaag.
Kind o.a. Bondyna Brugts, gedoopt op 28-08-1729 in Langezwaag.


3 Hans Girbes,Hans trouwde op 26-03-1730 in Boornbergum met Rinske Roels.
Kinderen van Hans en Rinske:
0.a. Bontje Hanses, gedoopt op 28-11-1734 in Boornbergum.4. Aaltje Girbes,. Aaltje trouwde 1721 met Douwe Tjeerds.
Geen gedoopte kinderen gevonden, maar een Tjeerd Douwes doopt wel weer een Aaltje
met een Sjoukje Hayes
Gebruikers-avatar
catharina
 
Berichten: 806
Geregistreerd: Vrijdag 20 Jan 2006 11:45 pm
Woonplaats: Lelystad

Re: Brugt Hendriks Scholte *1747

Berichtdoor Kiek » Donderdag 9 Feb 2017 10:59 am

Hallo Carla,

Door je verwijzing naar GJ 1992 dook ik gister in het recesboek 1666 van Opsterland.
Op blz 66 komt het echtpaar Brucht Tiammes en Ludts Feddes naar voren.
Volgens de publicatie van W. Visscher 'Verveningen en vervenners in Friesland' zijn dit de ouders van Bondina.
Blijkbaar heeft een grote groep streekgenoten, waaronder namen (de gebroeders Brucht en Lentse Hendriks) uit de reeks volgens GJ 1992, belang(en) bij de handel en wandel van Brucht en Ludts.

Vriendelijke groet,
Kiek
Kiek
 
Berichten: 136
Geregistreerd: Maandag 16 Sep 2013 5:00 pm


Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 1 gast