Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Andries Koornstra » Maandag 20 Jul 2015 2:01 pm

Hallo alledrie,

Ik denk dat ik er niet uitkom, dus denk ik maar even hardop:

Margreet heeft het, door het nalopen van de vernoemingen, wel (bijna) 100% aannemelijk gemaakt dat Tymen Broers Kat uit het huwelijk van Broer Abes en Bauk Tysses komt. Ik denk eigenlijk dat Eelk Broers Kat ook uit dat huwelijk moet komen. Je zou zeggen, natuurlijk, want haar ouders staan in haar overlijdensakte. Maar daar lijkt ook enige voorzichtigheid bij geboden. Ze heeft echter ook nog een dochter Beitj, dus zal het echt wel zo zijn. Eelk en Tymen heb ik volle broer en zuster gemaakt, daar kan geen twijfel meer over bestaan, vind ik.

In dat geval is de memorie uit 1826, van Auke Abes Cat, niet correct wat de melding van de vier kwarten ab intestato betreft: Tymens en Eelks nakomelingen vormen samen één staak, en niet elk een “eigen” staak. Maar het testament van Auke overrulet dit, anders waren de nakomelingen van Leuk Abes en Sierd Abes wel gaan piepen. Want wat heeft Auke gedaan? Hij heeft de verdeling wat “eerlijker” gemaakt. De nakomelingen van Leuk en Sierd, op dat moment twee personen, krijgen elk 25% in plaats van 33%. De nakomelingen, van Broer Abes Kat, inmiddels zes kleinkinderen in plaats van twee kinderen, tesamen 50% in plaats van 33%.

Blijft nog steeds niet helemaal duidelijk of er één of twee Broer Abes zijn geweest. Ik meen uit de reactie van Jacqueline te lezen dat zij twee dingen zegt: Tymen en Eelk beiden van Broer Abes Kat x Bauk Tysses. Maar zeg je ook dat deze niet twee dezelfden moeten zijn geweest?:
Hindeloopen, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 februari 1758 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Abes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Bauk Tijsses afkomstig van Hindeloopen

Hindeloopen, huwelijken 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 februari 1771 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Abes Kat afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Intje Wiebrens afkomstig van Hindeloopen

We hebben sinds kort twee successies tot onze beschikking die de zaak kristalhelder zouden moeten maken, maar dat helaas niet helemaal doen. Ik heb de legaten van beide even weggepoetst en houd dan dit over:
Jenk Abes Kat, overleden 13 januari 1808: zuster van Auke, Sierd, wijlen Broer (vader van Eelk Broers Cat, vrouw van Jochum Folkerts) en wijlen NN Abes Cat (moeder van Joost Alderts) (testamentair erfgenamen in 2e en 3e graad: elk 1/2)

en
Broer Abes Kat, overleden 14 april 1806. testamentair erfgenamen zijn Freek Alles en Wypk Annes (weduwe van Heye Cornelis) (aan de kant van Broer Abes Kat) en Willem Annes, Sierd Broers Houts? en Wypk Annes (als testamentair erfgenamen van Yntje Wybrens)

Het rare in de eerste is dat er niet bij wijlen Broer staat “en van wijlen Tymen”. Maar dat kan onwennigheid van de autoriteiten zijn, de nieuwe maatregel was pas enkele jaren van kracht op dat moment.
Bij de tweede kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat hij er niet direct bijhoort. Zijn (let op: testamentaire) erfgenamen leiden naar dit echtpaar:
Hindeloopen, huwelijken 1737
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 december 1737 in Hindeloopen
Bruidegom: Anne Willems afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Tjeerd Ates afkomstig van Hindeloopen

De man hertrouwt:
Hindeloopen, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1758 in Hindeloopen
Bruidegom: Anne Willems afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Symen Reiners afkomstig van Hindeloopen
Opmerking : hij is weduwnaar, grootschipper, zij is weduwe


Als Tjeerdje een dochter van Ate Hiddes is, dan kan dat alleen als dit zijn tweede huwelijk is:
Hindeloopen, huwelijken 1717
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 januari 1717 in Hindeloopen
Bruidegom: Atte Hiddes afkomstig van Workum
Bruid: Ok Pieters afkomstig van Hindeloopen

Dat is nog ver weg, maar dan zou hij zo een broer van een eerder aan de orde gekomen Abe Hiddes kunnen zijn, die kwam ook van Workum en is tijdgenoot en Kat-verdachte. Het is echter allemaal zo speculatief dat ik de vraag eerst aan de kant schuif: ik kom er simpelweg niet uit, maar daar begon ik al mee.

Groet, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Alice Schippers » Maandag 20 Jul 2015 5:15 pm

Hallo Andries,

Wat een fijne puzzel :shock:

Even een vraag ter verduidelijking.
In je eerste bijdrage schrijf je:
3. Broer Abes, eveneens overleden, met de nodige erfgenamen, die ook worden genoemd.

Welke erfgenamen worden daar genoemd?

Vriendelijke groet, Alice
Gebruikers-avatar
Alice Schippers
 
Berichten: 115
Geregistreerd: Dinsdag 7 Jul 2015 5:09 pm
Woonplaats: Amsterdam

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Andries Koornstra » Maandag 20 Jul 2015 5:24 pm

Dat is een goede. Hier de tekst:
Overledene : Auke Abes Cat
Overleden op: 19 september 1826
Wonende te : Hindeloopen
Tekst:
broer van wijlen NN1 (moeder van Joost Alderts, burgemeester: testamentair en
ab intestato erfgenaam 1/4), wijlen Sierd (vader van Beitj Sierds Cat, vrouw
van Lel Gerrits Lels, te Buiksloot: insgelijk erfgenaam 1/4), wijlen Broer
(vader van: zie ad a: testamentair 3/10, ab intestato 1/4) en wijlen NN2 Abes
Cat (grootvader van Beitj, vrouw van Thonis Franzes de Jong en Bauk Tymens Kat,
vrouw van Sierd Hiddes Sikkes: samen testamentair 2/10, ab intestato 1/4);
legaten voor dienstmeid Geis Popmans (fl. 600,-) en voor niet verwante Hylke
Boris (fl. 50,-), Ank Tymens (fl. 50,-) en Dik Dirks (fl. 20,-). Saldo fl.
116.907,20. - ad a (Broer Aukes Kat, vader van): wijlen Eelk Broers Kat (weduwe
van Jochum Folkerts; moeder van Abe, aannemer van werken, Anne, heibaas en
Beitj Jochums Kat, vrouw van Pieter Hiddes Sikkes, bakkersbaas). - tevens
vervalt nu vruchtgebruik van fl. 200,-/jaar, ingesteld in oktober 1801 door
Freerk Lammerts, aan de erven van Sytj Lammerts, zijnde diens fidei
commissionaire erfgenamen: Anne, te Amsterdam, Iek (weduwe van Hessels), te
Watergraafsmeer, Tod (vrouw van Joost Alderts) en wijlen Lammert Sytjes
Lammerts (man van Neeltje Vinkhuizen, te Utrecht; vader van Susanna-Margaretha,
aldaar en minderjarige Sytje Lammerts Lammerts) (insteller was hun oom en oud
oom). - in boedel lijfrentes ten lijve van Beitj Sierds Cat (48 jaar: fl.
65,-/jaar), Otte Douwes Swart (47 jaar: fl. 8,-/jaar) en Engel Jelles Heyes (57
jaar: fl. 21,-/jaar).

Het is wel consequent verwarrend! Daar komt nog bij: Broer Aukes Kat, daar zou je Broer Abes Kat verwachten!

groet, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Alice Schippers » Maandag 20 Jul 2015 5:25 pm

Jacqueline, ook voor jou een vraagje. Je schrijft

Jenk Abes Cat, te Hindeloopen overleden 13011808
.....
zuster van Auke, Sierd, wijlen Broer (vader van Eelk Broers Cat, vrouw van Jochum Folkerts) en wijlen NN Abes Cat (moeder van Joost Alderts) (testamentair erfgenamen in 2e en 3e graad: elk 1/2);

Is de toevoeging "vader van Eelk Broers Cat, vrouw van Jochum Folkerts" van jou? Of staat die in de tekst?
Als dat in de tekst staat, zou je verwachten dat daar ook Tymen Broers genoemd wordt.

Overigens is Jochum Folkerts ook weer een Kat :wink:

Groetjes, Alice
Gebruikers-avatar
Alice Schippers
 
Berichten: 115
Geregistreerd: Dinsdag 7 Jul 2015 5:09 pm
Woonplaats: Amsterdam

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Alice Schippers » Maandag 20 Jul 2015 5:46 pm

Dank je wel Andries, daar ben ik wel weer even mee bezig.
Wat me meteen opvalt is dat deze zoon van Eelk Broers Kat ontbreekt:

Bruidegom: Folkert Jochums Kat
Geboorteplaats: Hindeloopen
Vader bruidegom: Jochum Folkerts Kat
Moeder bruidegom: Eelk Broers Kat
Bruid: Befke Sjoerds
Geboorteplaats: Hindeloopen
Vader bruid: Sjoerd Klazes
Moeder bruid: Akke Tjalkes de Jong
Datum: zondag 20 maart 1814
Gebeurtenisplaats: Hindeloopen
Gebruikers-avatar
Alice Schippers
 
Berichten: 115
Geregistreerd: Dinsdag 7 Jul 2015 5:09 pm
Woonplaats: Amsterdam

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Andries Koornstra » Maandag 20 Jul 2015 5:57 pm

Kijk, daar kan ik eens een keer wel uitkomst bieden: hij overlijdt al op 23 juni 1819, als Cat. Kennelijk geen overlevende kinderen.

groet, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Alice Schippers » Maandag 20 Jul 2015 9:34 pm

Hoi Andries,

Ja, ik zie het. Ik keek niet verder dan mijn neus lang is.
Folkert en Befke kregen drie kinderen Baauk, Jochum en Jochum die alledrie heel vroeg overleden zijn.
Folkert stierf dus in 1819 en Befke op 4 februari 1821.
Zeven jaar na het huwelijk waren ze allemaal overleden. Triest.

Groet, Alice
Gebruikers-avatar
Alice Schippers
 
Berichten: 115
Geregistreerd: Dinsdag 7 Jul 2015 5:09 pm
Woonplaats: Amsterdam

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Alice Schippers » Dinsdag 21 Jul 2015 10:38 am

Beste mensen,

Waar ik mee worstel is om de in deze memorie van Jacqueline genoemde personen te linken aan Broer Abes Kat en zijn vrouw Yntje Wybrens.
De memorie bij het overlijden van Broer Abes Cat
Broer Abes Kat, wonend te Hindeloopen, overleden 14 04 1806, oud burgemeester (ook oud bouwmeester genoemd: i.0094); weduwnaar van Yntje Wybrens (voor lang overleden: nalatenschap is in vruchtgebruik onder haar man verbleven);
Testamentair erfgenamen zijn Freek Alles en Wypk Annes (weduwe van Heye Cornelis) (aan de kant van Broer Abes Kat) en
Willem Annes, Sierd Broers Houts? en Wypk Annes (als testamentair erfgenamen van Yntje Wybrens);
legaten voor Freerk en Douwe Alles, Yntjes nichtje Neeltje Jelles, voor Yntje, Wouter en Klaas Sibles, Willem Annes en Hid Okkes
Andries schrijft
Zijn (let op: testamentaire) erfgenamen leiden naar dit echtpaar:

Hindeloopen, huwelijken 1737
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 december 1737 in Hindeloopen
Bruidegom: Anne Willems afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Tjeerd Ates afkomstig van Hindeloopen
De man hertrouwt:
Hindeloopen, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1758 in Hindeloopen
Bruidegom: Anne Willems afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Symen Reiners afkomstig van Hindeloopen
Opmerking : hij is weduwnaar, grootschipper, zij is weduwe

Als Tjeerdje een dochter van Ate Hiddes is, dan kan dat alleen als dit zijn tweede huwelijk is:
Hindeloopen, huwelijken 1717
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 januari 1717 in Hindeloopen
Bruidegom: Atte Hiddes afkomstig van Workum
Bruid: Ok Pieters afkomstig van Hindeloopen

Hoe zie je de verbinding met Broer Abes en zijn vrouw Yntje Wybrens, Andries?
Het gekke is dat ik dat echtpaar en de in de memorie genoemde personen nergens kan aanhaken.
Je zou toch verwachten dat de burgemeester van Hindeloopen verbindingen heeft met het netwerk in zijn stad. Maar ik vind ze niet.
Kom jij daar verder mee, Jacqueline? JIj hebt een uitgebreid bestand Hindeloopers, heb ik begrepen.

Vriendelijke groet, Alice
Gebruikers-avatar
Alice Schippers
 
Berichten: 115
Geregistreerd: Dinsdag 7 Jul 2015 5:09 pm
Woonplaats: Amsterdam

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Andries Koornstra » Dinsdag 21 Jul 2015 11:27 am

Beste Alice,

Broer en Yntje kunnen best neef en nicht zijn geweest, als je afgaat op hun (testamentaire) erven. Maar ik kan je hier nu niet verder mee helpen. Ik heb niet veel Hindeloopers in mijn bestand. Zo weet ik al niet eens de ouders van Yntje Wybrens. Een oplossing uit de databases van Tresoar kan ik ook niet traceren...

groet, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor jacqueline » Dinsdag 21 Jul 2015 4:36 pm

Goedemiddag!

Even wat antwoorden en nog meer overwegingen, aan de memorie uit 1806 kom ik nu even niet toe, misschien vanavond.
Is de toevoeging "vader van Eelk Broers Cat, vrouw van Jochum Folkerts" van jou? Of staat die in de tekst?

Die staat in de tekst! De enige reden die ik kan bedenken dat Tijmen hier nog niet wordt genoemd is dat zijn dochters volgens dit testament geen testamentair erfgenamen in 2e en 3e graad zijn.
Maar wat ik dan als erfrechtleek niet begrijp: als hun vader is overleden erven ze toch in zijn plaats? Waarom krijgen ze hier dan alleen een legaat? En hoe kunnen 4 personen (of hun erfgenamen) (te weten: Auke, Sierd, wijlen Broer en wijlen NN Abes Cat), ieder ½ erven? Ik zou dan zeggen: ieder ¼ ?

Eek en Tijmen heb ik ook als volle broer en zus genoteerd, idd ook vanwege de vernoemingen en ik heb eveneens twee verschillende Broers Abes genoteerd.

Wb de memorie van Jenk Abes Cat (1808):
weduwe van Freerk Lammerts (overleden 7/2/1806: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 10.000,- en lijfrente ad fl. 200,- per jaar vervalt aan erfgenamen: zie ad a); geen kinderen; zuster van
Auke,
Sierd,
wijlen Broer (vader van Eelk Broers Cat, vrouw van Jochum Folkerts) en
wijlen NN Abes Cat (moeder van Joost Alderts) (testamentair erfgenamen in 2e en 3e graad: elk 1/2);

legaten (ad fl. 6.787,50) voor Betj en Bauk Tymens (elk fl. 3.000,-: kinderen van zijn wijlen broerszoon Tymen Broers Cat),

en wb die van Auke Abes Cat (1826)

broer van
wijlen NN1 (moeder van Joost Alderts, burgemeester: testamentair en ab intestato erfgenaam 1/4),
wijlen Sierd (vader van Beitj Sierds Cat, vrouw van Lel Gerrits Lels, te Buiksloot: insgelijk erfgenaam 1/4),
wijlen Broer (vader van: zie ad a: testamentair 3/10, ab intestato 1/4)
en wijlen NN2 Abes Cat (grootvader van Beitj en Bauk Tymens Kat, samen testamentair 2/10, ab intestato 1/4);

alles wijlen toch? Maar het blijft apart dat in beide gevallen Tymen en diens dochters apart worden genoemd.

En vanwaar het zijn wijlen broerszoon? Gewoon een verschrijving? Dat vermoed ik eigenlijk wel. Of kan Tymen Broers Cat nog een schoonzoon zijn? Maar ja, naar wie verwijst zijn dan?

Groeten van Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1611
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Alice Schippers » Dinsdag 21 Jul 2015 5:35 pm

Tijmen is gewoon een zoon van Broer Abes, lijkt mij. Eigenlijk is er geen twijfel mogelijk.
Hij is vernoemd naar zijn grootvader, de vader Van Beitj Aukes die Auke Tymens heette.

En van testamenten heb ik eigenlijk geen kaas gegeten. Dan is Andries een veel betere hulp :?
Gebruikers-avatar
Alice Schippers
 
Berichten: 115
Geregistreerd: Dinsdag 7 Jul 2015 5:09 pm
Woonplaats: Amsterdam

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Andries Koornstra » Dinsdag 21 Jul 2015 5:43 pm

Ik zie het -gemakshalve- maar zo: Primair zijn de memories een instrument om belasting die uit een nalatenschap kan worden geheven uit te rekenen. Secundair is dan de vraag wie moet welk percentage/gedeelte aftikken. Als er een testament is wordt het voor de fiscus alleen maar gemakkelijker: de percentages zijn al bepaald. Eigenlijk is het een wonder dat er dan nog wordt gekeken wat de situatie ab intestato zou zijn geweest. En geen van de erfgenamen is gemotiveerd om dan fouten in die verdeelsleutel te melden.

Conclusie: de memories waar geen testament aan ten grondslag ligt zijn de meest betrouwbare.

groet, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor jacqueline » Woensdag 22 Jul 2015 12:25 am

Fijn hoor, al die mensen zonder voorouders of nageslacht!
W.b.
Hoe zie je de verbinding met Broer Abes en zijn vrouw Yntje Wybrens

Als volgt: Freek Alles (wiens moeder overigens ook een Tjeerdje is )huwt Eelk Annes, zij is dan dochter van Anne Willems X Tjeerdtje Ates, evenals Wiepkje Annes X Heie Cornelis. Deze laatsten had ik al in mij bestand vanwege de volgende memorie:
Dagregister kantoor Bolsward, overl. jaar 1818
Overledene : Doed Annes
Overleden op: 9 mei 1818
Wonende te : Hindeloopen
Tekst: eerst weduwe van Hidde Hommes (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu: zie memorie 2001/148); laatst weduwe van Okke Sierds (overleden 1802: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu: zie memorie 2001/147); geen kinderen; ab intestato erfgenamen zijn 5 staken (elk ab intestato 1/5: zie 1 t/m 5). Saldo fl. 391,40.
1) Reinder Klazes Pan (halfbroer) (enige aangever van nalatenschap),
2) Sybren, Klaas, Jan, Symen en Trijn Heeres Duif, allen te Koudum (kinderen van halfbroer),
3) Symon, te Sloten, Betje en Anna-Elisabeth Doedes, te Harlingen (kinderen en kindskind van halfbroer),
4) Heye en Rink Cornelis (kindskinderen van halfzuster) en
5) Tjeerd en Anne Willems (kinderen van halfzuster).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Bron:Memories van successie 1818
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 2001
Doed Annes is een dochter uit het tweede huwelijk van Anne Wilems
Hindeloopen, dopen, geboortejaar 1760, doopjaar 1780
Kind: Doed
Geboren op 17 oktober 1760
Gedoopt op 22 januari 1780 in Hindeloopen
Dochter van Anne Willems en Symen Reiners
Doopsgez. gem. Hindeloopen, geboorten 1726-1811
Inventarisnr. : DTB 416

(Symen Reiners was eerder gehuwd met Klaas Doedes.)
Hier geen woord over Eelk Annes. Nu overlijdt Freek Alles kort nadat hij van Broer Abes Kat heeft geërfd.
Hindeloopen overlijden/begraven 1806
Overleden: Freerk Alles
Datum : op 7 november 1806
Plaats: Hindelopen
Opm.: De overledene was ongehuwd en laat twee kinderen na
Invnr. : 411 register van overledenen Gemeente Hindeloopen
Periode: 1806-1811

Eelk was dus al overleden, zou anders neem ik aan ook met name genoemd zijn in het testament van Broer Ages Kat – nu wordt haar man genoemd, maar zijn het niet haar kinderen die erven? Dat zijn de dochters Teerd 1768 en Dieuw 1770. Zij zullen dan in 1818 ook zijn overleden?

Anne Willems of Eelke Ates zal dus verwant zijn aan Broer Abes Kat, wat idd wordt bevestigd door de aanvullende informatie die ik nog mocht ontvangen van dhr. Zeilmaker, te weten:
Wat betreft de kinderloos in 1806 overleden Broer Abes Kat staat expliciet in de stukken dat het echtpaar geen nadere maagschap heeft nagelaten dan de beide erfgenamen, met namen Freek Alles en Wypk Annes hem niet nader staande dan in 4e of 5e graad en dat er van zijn vrouwskant alleen een zusterskind, met name Neeltje Jelles, onder de legatarissen genoemd, in leven is!

In 4e of 5 graad, dan zal het via een gezamenlijk voorouderpaar van Anne Willems dan wel Eelke Ates, en Broer Abes Kat lopen? Zou Ates nog een verschrijving kunnen zijn van Abes?
Het zal lastig worden hier iets van te bakken! Als ouders van Anne Willems komt het volgende echtpaar in aanmerking:
Hindeloopen, huwelijken 1709
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 december 1709 in Hindeloopen
Bruidegom: Willem Wybes
Bruid: Wypk Annes
Trouwregister Gerecht Hindeloopen 1685-1729
Inventarisnr.: DTB 408
En omdat Broer Abes Cat burgemeester is viel mijn oog op deze kandidaat-vader.
Hindeloopen, huwelijken 1735
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 februari 1735 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Symens afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Seuk Jans afkomstig van Hindeloopen
Opmerking : mederegerende vroedsman
Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen 1709-1741
Inventarisnr.: DTB 413

Hindeloopen, huwelijken 1738
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 januari 1738 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Symens afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Elizabet Pool afkomstig van Amsterdam
Opmerking : meeregerende vroedsman
Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen 1709-1741
Inventarisnr.: DTB 413


Ga er maar aan staan! Aangezien zijn erfgenamen in 1806 dat al in de 4e of 5e graad zijn, zal een mogelijke familieband met zijn naamgenoot nog veel verder weg gezocht moeten worden - en dat is neem ik aan voor jou het voornaamste Alice?

Verder als nog de volgende informatie (uiteraard niet van mijn hand - zie ook hoofdstuk 6 van de Toelichting bij en ervaringen met de bewerking van de Memories van Successie door dhr. Zeilmaker)
Erfenissen in de rechte lijn waren toen volledig vrijgesteld van belasting! Voor de belastingontvanger was het eenvoudigst als het maximale belastingtarief (ca. 10 procent) van toepassing was! Alleen als er door testamentaire erfgenamen in de zijlijn (collateraal) geërfd werd in 2e (ca. 5 procent) en/of 3e graad (ca. 7,5 procent) was het voor de belastingontvanger ontvanger van belang te weten of er bloedverwanten bij testament voorbij waren gegaan, want dan kon hij over het bedrag dat meer geërfd werd dan ab intestato (zonder testament) verkregen zou zijn, over het meerdere bedrag het hoogste tarief (ca. 10 procent) berekenen!


Groeten van Jacqueline
Laatst gewijzigd door jacqueline op Woensdag 22 Jul 2015 1:13 am, in totaal 1 keer gewijzigd.
jacqueline
 
Berichten: 1611
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Andries Koornstra » Woensdag 22 Jul 2015 12:57 am

Dankjewel Jacqueline. Eigenlijk is het een bevestiging van wat ik, met Margreet, vermoedde. En de verwantschap zit verstopt in het verdere verleden. Wat wel betekent dat de naam Kat zijn oorsprong voor, zeg maar, 1700 moet hebben.
Het is mooi geweest, ik ga me beraden op een volgend vraagstuk.

Groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Berichtdoor Margreet Huisman » Woensdag 22 Jul 2015 3:05 am

Ik neem aan dat het voor de successie belangrijk is in welke graad mensen staan.
Niet nader dan 4e of 5e graad - betekent dan dat ze in een ander tarief vallen dan een 3e of een 6e graad.
Het hoeft misschien niet te betekenen dat ze ook echt een graad zijn.

Hindeloopen, huwelijken 1768
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 maart 1768 in Hindeloopen
Bruidegom: Jelle Lemmes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Neeltjen Wiebrens afkomstig van Hindeloopen

Hindeloopen, huwelijken 1769
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 september 1769 in Hindeloopen
Bruidegom: Jelle Limmes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Baauk Tennis afkomstig van Hindeloopen

Hindeloopen, huwelijken 1778
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 september 1778 in Workum
Bruidegom: Jelle Limmes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Gertje Lolkes afkomstig van Workum

Overlijdensakte Hindeloopen, 1830
Aangiftedatum: 6 februari 1830, blad nr. 3
Overleden op: 6 februari 1830
Overleden: Neeltjen Jelles Smid, 60 jaar, vrouw, gehuwd

Memories kantoor Bolsward, overl. jaar 1830
Overledene : Neeltje Jelles Smid
Overleden op: 6 februari 1830
Wonende te : Hindeloopen
Tekst:
(Onvermogend: armvoogdij). origineel zeer slecht leesbaar.
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


Wel nog een halfbroer:
Overlijdensakte Hindeloopen, 1853
Aangiftedatum: 23 augustus 1853, blad nr. 4
Overleden op: 22 augustus 1853
Overleden: Lolke Jelles Smid, 71 jaar, man, gehuwd

die in 1825 een Neeltje kreeg, die in 1827 alweer overleed.

De naam Kat is erg oud - kwam in 1647 al voor.
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/detail_ ... r=eq&taal=
Anne Jans Kat te Hindeloopen, 1647 schipper van 'de Kat'.

Misschien deze?
Hindeloopen, huwelijken 1611
Vermelding: Ondertrouw in 1611 in Hindeloopen
Bruidegom: Anne Janszn
Bruid: Hid Hiddedr
Opmerking : periode 1611 tot 1613


Hier nog Dieuwke Freerks 1770:
Overlijdensakte Hindeloopen, 1832
Aangiftedatum: 21 november 1832, blad nr. 6
Overleden op: 20 november 1832
Overleden: Dieuw Freerks, 62 jaar, vrouw, gehuwd

Memories kantoor Bolsward, overl. jaar 1832
Overledene : Dieuw Freerks
Overleden op: 20 november 1832
Wonende te : Hindeloopen
Tekst:
(Onvermogend: NH-gemeente).
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

Hindeloopen, huwelijken 1792
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 augustus 1792 in Hindeloopen
Bruidegom: Ide Douwes afkomstig van Koudum
Bruid: Dieuw Freerks afkomstig van Hindeloopen
Opmerking : getrouwd ten huize van bruids vader, er was al reeds een kind


En hier wordt ze ook nog genoemd:
Memories kantoor Bolsward, overl. jaar 1825

Overledene : Klaas Alberts
Overleden op: 15 april 1825
Wonende te : Hindeloopen
Tekst:
weduwnaar van Hid Okkes; geen kinderen; stiefvader van Okke Jans Okkes, wolkammersknecht (enige testamentair erfgenaam);
legaten voor Dieuwke Freerks (vrouw van Yds Douwes) (nanicht)
en Jan Symens (zoon van Rink Aalles, vrouw van Symen Jans) (naneef) (elk fl. 100,-) (naaste bloedverwanten),
Hin, Lieuwk en kinderen van wijlen Douwe Hommes (met namen Beitj en Fookel Douwes) (elk fl. 50,-) (verre nichten en neef)
en kinderen van niet bloedverwante wijlen Hil Thomas (vrouw van Sijtje Lammerts) (roerend goed ad fl. 115,-).
Saldo fl. 5.233,28, 'ambtshalve' vermeerderd met fl. 586,25.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap


Zoon van Albert Freerks - kleinzoon van Freerk Alles, die ook de grootvader was van die andere Freek Alles met Eelk.

Bruid Wypk Annes 1709 kan een zus zijn van deze:
Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1693
Vermelding: Derde proclamatie op 4 maart 1693
Bruidegom: Broer Annes afkomstig van Hindelopen
Bruid: Aelck Reijnerts afkomstig van Molkwerum
Opmerking : attestatie gegeven

of deze:
Hindeloopen, huwelijken 1661
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 januari 1661 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Auckes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Aelck Annes afkomstig van Hindeloopen
en zo zijn er nog wel meer interessante Annes of zelfs Broer/Anne combinaties.

Yntje Wybrens met zus Neeltje zal trouwens van dezen zijn:
Hindeloopen, huwelijken 1725
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 februari 1725 in Hindeloopen
Bruidegom: Wybren Heeres
Bruid: Nyltjen Dirks

Hindeloopen, huwelijken 1731
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 april 1731 in Hindeloopen
Bruidegom: Wybren Heeres afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Rinck Etjes van der Idsert afkomstig van Hindeloopen

Hindeloopen Quotisatie 1749
Wijk: Noorder Espel
Omschrijving : tjalkschipper, sober bestaen
Perso(o)n(en): Wybren Heeres
Aant. volw. : 4
Aant. kind. : 2
Aanslag : 18:17:00
Verhoging : -
Vermogen : -

Etje wordt ook wel Iete vindt de thesaurus en duzzz ...
Hindeloopen, huwelijken 1709
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 juni 1709 in Hindeloopen
Bruidegom: Ætius van der Idzerdt
Bruid: Yntje Albarts
Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: IETE .....
Bruid: IENTJE ALBERTS


Dat is wel weer genoeg nachtwerk :)
Groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

VorigeVolgende

Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 2 gasten