nogmaals Hendrik Atses uit Joure

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor jacqueline » Vrijdag 4 Sep 2009 2:06 am

Nou, twee dagen bezigheden buitenshuis, en ik ben de draad echt helemaal kwijt!
En helaas kan ik ook niet in voldoende tempo alles ingevoerd krijgen.

n.a.v.
Ik ken de namen van die nakinderen (nog) niet.
Er zullen uiteindelijk 4 nakinderen zijn, want na
3 mei 1701. Inventarisatie sterfhuis Reiner Tiesses
komt zij nog:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Reinau
Gedoopt op 13 augustus 1701 in Warga
Dochter van Reyner Tjetses en Inske
Meter: Wintje Sjourts
R.K. par. Warga, doop 1696-1811
Inventarisnr

en dit is dan 1 van de drie andere:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Feycke
Gedoopt op 29 september 1698 in Warga
Kind van Reyner Tjetses en Inske
Meter: Anne Heres
R.K. par. Warga, doop 1696-1811
Inventarisnr. : DTB 435

m.b.t.
Van Yns Aerns heb ik ook geen ouders

zijn deze, al eerder genoemd
Idaarderadeel, huwelijken 1669
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 februari 1669
Man : Aern Heeres
Vrouw : Feyck Teeckes
Opmerking : hij is geboren te Friens; zij is geboren te Jelsum
Trouwregister Gerecht Idaarderadeel 1614-1671
Inventarisnr.: 417
al afgevallen?

groetjes, Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1614
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor Margreet Huisman » Vrijdag 4 Sep 2009 1:27 pm

Hoi allemaal,

of zal ik het uitknippen naar een eigen onderwerp?
Feike Reiners trouwt nog - in 1730
en uiteindelijk trouwen er 2 takken met elkander, Andries en allemaal. Grappig he?

Huwelijksakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1815
Man : Hedzer Jacobs Visser, oud 19 jaar, geboren te Wartena
Ouders: Jacob Hedzers Visser en Antje Hanzes
Vrouw : Antje Tjisses Leistra, oud 21 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjisse Hoites Leistra en Antje Jans Derrema
Datum : 8 april 1815, akte nr. 5


Idaarderadeel, huwelijken 1730
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 november 1730
Man : Feyke Reyners
Vrouw : Tietske Tjeerds
Opmerking : Hynke Hyltjes/Sibbeltje Hajes

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1731
Dopeling: Geyske
Gedoopt op 2 oktober 1731 in Warga
Dochter van Feycke Reyners en Hycke Tjeerts
Meter: Hincke Tjeerts

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1734
Dopeling: Hincke
Gedoopt op 4 oktober 1734 in Warga
Kind van Feycke Reyners en Hycke Tjeerts
Meter: Antje Wytses

Feike Reiners, Idaarderadeel
Plaats: Wartena
Omschrijving: wint kost redelijk
Gezin volw: 4
Aanslag: 25-5-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Idaarderadeel, fol. 97

Hinke Feikes x Sikke Hilles 1764, zn Hille Sickes en Aeltje Lolckes - maar ze blijven kinderloos.
Ze metert nog in 1807, en bij rk Warga overlijdt ze 28-5-1816 te Wartena als Hinke Sikkes.
Overlijdensakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1816
Aangiftedatum 1 juni 1816, blad nr. 6
Henke Feikes, overleden 1 juni 1816, 82 jaar, vrouw
Weduwe


Geyske Feikes x Hans Ydes 1754, zn Yde Doedes en Douckje Hanses
7 knd.
Van Feike Hanses 1763 en 1765 en Yde Hanses 1769 vind ik niets meer.
1755 Doukje (Douke) Hanses x Lolke Wytses 1784, 6 knd. waarvan Wytse x 1811, daarna onvindbaar - en Lolkje Postma x 1818 Pieter Jans Dijkstra.
1757 Wytse Hanses x Grietje Steffens van Makkum 1788, zn Steffen Wytses 1797- wrsch de Wytse Hanses wonend Makkum ovl 1809, verongelukt op zee
1760 Dooitse Hanses, x Maryke Lolkes en xx Dieuwke Lolkes bij wie dr Geyske 1805. - ovl 1805 op zeereis bij het eiland Bornholm
1770 Antje Hanses x Jacob Hedzers Visser ovl 1829- 10 knd, waarvan 4 1811 halen.

Roordahuizum, deel 1 folio 64 verso
Visser, Jacob Hedsers, Wartena
Kinderen:
Hedser 16, Hans 14, Sikke 9, Tjitske 7

= de Hedzer uit de beginquote.

Feikes vrouw Tjitske Tjeerds was eerder getrouwd, met Ate Wybes 1717 - bij wie Gatske en Antje.
Er lopen een Geys Tjeerds en een Hinke Tjeerds omheen, Hinke x Rinse Jetses 1723 (hij x 1 Feyck Louws 1698)
ik denk dat daar al de namen vandaan komen. Ik heb geen idee van hun ouders.
Gatske Ates x Doede Ydes 1750, zn Yde Doedes en Doucke Hanses - 4 knd. waarvan:
1756 Tjitske Doedes x Pieter Tevissen 1794 > Gatske Pieters Tevissen x Sybren Jentjes Schaafsma 1826/ Catharina Pieters Tevissen x Hegeman 1825
1758-1827 Andries Doedes van der Wal x 1793 Trijntje Tjisses 1744-1818, wed van Hendrik Jelles Roorda - geen knd.
Trijntje Tjisses is nog kleinkind van Ietje Cornelis, op haar beurt de kleindochter van Ytje Reiners Jongma.

groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5121
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor Andries Koornstra » Vrijdag 4 Sep 2009 1:52 pm

Nog even terugkomend op het antwoord van Jacqueline. Ik drukte me wat ongelukkig uit. Ik bedoelde dat ik nog steeds niet durf te kiezen tussen het echtpaar dat zij geeft, Arend en Feikje, en deze echtelieden:
Idaarderadeel, huwelijken 1671
Vermelding: Derde proclamatie op 10 juli 1671
Man : Arent Ipes
Vrouw : Barber Sioerts
Opmerking : hij is geboren te Warga; zij is geboren te Schilkampen bij
Leeuwarden

Er zal toch eerst meer aan gegevens moeten opduiken voordat we één van deze tweetallen met de kroontjespen kunnen invoeren :wink:

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor Margreet Huisman » Maandag 7 Sep 2009 1:40 pm

Hoi,

Ik wil van de week even naar het archief en het origineel voor deze vermelding:

Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1698
Dopeling: Feycke
Gedoopt op 29 september 1698 in Warga
Kind van Reyner Tjetses en Inske
Meter: Anne Heres


Het is mogelijk dat er Aene staat - haar vader,
wat ook ietwatje waarschijnlijker is als haar moeder en zijn eerste vrouw vernoemd wordt.

Op zich wemelt het in Warga van de Wintjes, dus ik weet nog steeds niet of er niet gewoon 2 verschillende Wintje Sjoerds, of Wintje x Sjoerd zijn.

groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5121
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor Margreet Huisman » Zondag 13 Sep 2009 5:07 pm

Hoi allemaal,

Zeg, ik kom in JB 2006 tegen:
Rimke Tietses x Antje Djurres 1746 Winsum - dr van Djurre Hessels en Ynsk Arns van Warga.

is onze Ynsk hertrouwd???? !!! of zijn er 2?

Dit blijkt Antje:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1713
Dopeling: Antje
Gedoopt op 22 juni 1713 in Warga
Kind van Jurre Hessels en niet genoemde moeder
Peter: Heere Annes


en die kreeg ook een Wintje, wist ik nog:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1710
Dopeling: Wintje
Gedoopt op 5 augustus 1710 in Warga
Kind van Jurre Hessels en niet genoemde moeder
Meter: Hiske Douwes


Voor de volledigheid het 3e kind ook maar:
Idaarderadeel, dopen, doopjaar 1707
Dopeling: Renske
Gedoopt op 20 juli 1707 in Warga
Dochter van Jurre Hessels en niet genoemde moeder
Meter: Tjetske Tjeerts


peter Anne Heeres [Aene?] wijst wel wat op een dezelfde Ynsk, toch?

--------------------
Verder had JB 1998 in het Lycklama artikel op blz 63 een Atte/Atze Idzes - met Neeltje Rijcque te Sneek,
in de contramine 1623 met Tarquinus Lycklama, mogelijk ook te Haskerhorne, verder te Tjerkgaast en Franeker, vrouw Jouckien Jentiema van Oudehaske bij huwelijk 1622.
Neeltje wed. van Buwe Tzummes Jentiema.
Geen idee of die Atze nog een Solckema is. Idzards dan.

Een latere Ids Atses in cohier gebruiker Haskerhorne 1698, wed 1728 gebruikster Nijehaske
doopt hv Oudehaske in de dtb, maar lijkt verder toch uit te sterven.
Ik kom er niet uit of er toch verband mee is,
Er is op blz 64 ook melding van een Asse Sieks, gedoopt Heeg 1601 - ovl 1640. Van Sieck Eysses Terwisga.

En is dit die Sneker ook nog? Ids en Jetse loopt zo vaak door elkaar ...
Sneek, huwelijken 1642
Vermelding: Proclamatie op 19 november 1642
Man : Atsse Jetses afkomstig van Sneek
Vrouw : Antie Jaspers afkomstig van Deinum

Leeuwarden, huwelijken 1642
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 december 1642
Man : Atse Jetses afkomstig van Sneek
Vrouw : Antie Jaspers afkomstig van Dronrijp
Opmerking : met attestatie van Dronrijp


-----------------
Heb je verder een overzicht voor me van dat geld, Jacqueline?
ik kan er zo weinig mee, 'totaal 3000 geleend en waar bleef het ?''
Er is 2 keer veepest geweest, een koe kost tussen de 50 en 100 gulden,
een huis kost wel eens 2000, een stuk land ook
er kan brand geweest zijn en herbouw, of gewoon restauratie
er kan uitbreiding geweest zijn voor stallen of pakhuis,
of vervoersmiddelen voor de handel
de markt kan inklappen
de kinderen kregen een huis/boot of gereedschap mee bij trouwen?
er kan van alles.

groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5121
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor John Terpstra » Dinsdag 22 Sep 2009 6:25 am

Hello Margreet and all,

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure
Margreet
4 sep 2009 5:27 am

Roordahuizum, deel 1 folio 64 verso
Visser, Jacob Hedsers, Wartena
Kinderen:
Hedser 16, Hans 14, Sikke 9, Tjitske 7
and
Huwelijksakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1815
Man : Hedzer Jacobs Visser, oud 19 jaar, geboren te Wartena
Ouders: Jacob Hedzers Visser en Antje Hanzes
Vrouw : Antje Tjisses Leistra, oud 21 jaar, geboren te Warga
Ouders: Tjisse Hoites Leistra en Antje Jans Derrema
Datum : 8 april 1815, akte nr. 5

I believe the wife of this marriage is recorded incorectly into the original register, it should be Reintje sister of Antje.
In April 1815,
Antje was 23 years old, born July 1792
Reijntje was 21 years old, born September 1793
Geboorteakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1816
Aangiftedatum 20 juni 1816, akte nr. 30
Antje Hedzers Visser, geboren 20 juni 1816
Dochter van Hedzer Jacobs Visser en Reintje Tjisses Leistra
Wonende te Wartena

Geboorteakte Idaarderadeel, 1818
Aangiftedatum 25 juli 1818, akte nr. 54
Tjisse Visser, geboren 24 juli 1818
Zoon van Hedzer Jacobs Visser en Reintje Tjisses Leystra

Geboorteakte Idaarderadeel, 1822
Aangiftedatum 8 augustus 1822, akte nr. 58
Jacob Visser, geboren 6 augustus 1822
Zoon van Hedzer Jacobs Visser en Reintje Tjisses Leystra

Geboorteakte Idaarderadeel, 1825
Aangiftedatum 21 juni 1825, akte nr. 74
Tjitske Visser, geboren 20 juni 1825
Dochter van Hedzer Jacobs Visser en Reintje Tjisses Leistra

Antje was married with Hans Pieters van der Hoek
Huwelijksakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1813
Man : Hans Pieters van der Hoek, oud 22 jaar, geboren te Leeuwarden
Ouders: Pieter Hanzes van der Hoek en Eeke Durks van der Zweep
Vrouw : Anna Maria Leistra, oud 20 jaar
Ouders: Tjisse Hoites Leistra en Antje Jans Derrema
Datum : 3 juni 1813, akte nr. 9

Children;
Geboorteakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1814
Aangiftedatum 19 mei 1814, akte nr. 23
Eeke Hanzes van der Hoek, geboren 27 mei 1814
Dochter van Hans Pieters van der Hoek en Antje Tjisses Leistra
Wonende te Warga

Opm.: Aangiftedatum ligt voor de geboortedatum (? 17 mei)

Geboorteakte Idaarderadeel (mairie Roordahuizum), 1816
Aangiftedatum 17 oktober 1816, akte nr. 52
Antje Hanzes van der Hoek, geboren 15 oktober 1816
Dochter van Hans Pieters van der Hoek en Antje Tjisses Leystra

Geboorteakte Idaarderadeel, 1820
Aangiftedatum 19 februari 1820, akte nr. 18
Pieter van der Hoek, geboren 17 februari 1820
Zoon van Hans Pieters van der Hoek en Antje Tjisses Leystra

Geboorteakte Idaarderadeel, 1822
Aangiftedatum 9 december 1822, akte nr. 98
Tjisse van der Hoek, geboren 7 december 1822
Zoon van Hans Pieters van der Hoek en Antje Tjisses Leistra

Geboorteakte Idaarderadeel, 1825
Aangiftedatum 12 december 1825, akte nr. 124
Martinus van der Hoek, geboren 10 december 1825
Zoon van Hans Pieters van der Hoek en Antje Tjisses Leistra

Geboorteakte Idaarderadeel, 1828
Aangiftedatum 30 augustus 1828, akte nr. 66
Anna Maria van der Hoek, geboren 28 augustus 1828
Dochter van Hans Pieters van der Hoek en Antje Tjisses Leistra

Geboorteakte Idaarderadeel, 1829
Aangiftedatum 21 december 1829, blad nr. 67
Jan van der Hoek, geboren 19 december 1829
Zoon van Hans Pieters van der Hoek en Antje Tjisses Leistra

Geboorteakte Idaarderadeel, 1834
Aangiftedatum 14 juli 1834, blad nr. 39
Pietje van der Hoek, geboren 12 juli 1834
Dochter van Hans Pieterss van der Hoek en Antje Tjisses Leistra

Greetings from Canada
John Terpstra
John Terpstra
 
Berichten: 85
Geregistreerd: Dinsdag 23 Jan 2007 8:23 pm
Woonplaats: Canada

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor Margreet Huisman » Vrijdag 13 Nov 2009 8:35 pm

Jacqueline, heb je gezien dat de begraafregisters A'dam voor 1811 online staan?
Veel Spijkermannen.

and John, thx for Antje-Reintje.

groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5121
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor jacqueline » Zaterdag 14 Nov 2009 12:56 am

Ja, ik zag ze gisteren! Een heel stel had ik eerder dit jaar opgezocht in het archief, maar ik vond er toch nog een aantal die ik niet had- plus bevestigingen van huwelijken, vanwege het noemen van de partners bij het overlijden van getrouwde vrouwen! Heel mooi dus! Jammergenoeg heb ik geen abonnement op de digitale nieuwsbrief, dus die gratis scans gaan aan mijn neus voorbij.

groetjes. Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1614
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor Andries Koornstra » Woensdag 17 Mrt 2010 1:48 pm

We hadden al vastgesteld dat Marten Atses zeer welvarend moet zijn geweest. En dat vind ik nu op een aardige manier nog eens bevestigd. In het boekje van W. Tsj. Vleer, rare kostgangers in Heerenveen en Haskerland, op blz. 28: "Jouster liet dreigbrief schrijven door een kind". Het gaat om een kleine crimineel, Dirk Hylkes, uit Joure.
Het was op zaterdag 23 dec. 1730 geweest dat Dirk het volgende had gedaan: "aen de Deur van Marten Atses, mr.backer op de Joure te binden een Brieff, dat deese brieff van inhoud is dat Marten Atses op't eind van de Camp agter sijn huis op de hoeck bij de hegh in een sack die aldaer lagh moeste brengen hondert daalders, met bedreiginge, dat bij aldien Martsen Atses daerin naelatigh was, aen des selffs vastigheden swarigheit soude worden gedaen, ja tien mael soo veel als dit bedroegh ....
Hij had de brief laten schrijven door een Bernardus Jans, oud 9 of 10 jaren. Dirk liep in de val, want Marten had de sterke arm ingeschakeld, die op de plaats waar het losgeld moest worden gelegd wachtte tot hij op kwam dagen! Straf: strenge geseling en 10 jaar gevangenis!
Dat vind ik nou leuk, dit soort dingen vinden van bekenden uit het verleden.

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor jacqueline » Woensdag 17 Mrt 2010 11:12 pm

Bedankt Andries, inderdaad heel leuk, zo'n berichtje uit het verleden. Die Marten duikt toch regelmatig op!
Voor dit soort en veel mindere vergrijpen werd je zo'n 60 jaar later in Engeland naar Australië gedeporteerd - dan kwam Dirk er nog goed vanaf. Hoewel ik niets meer over hem kan vinden, dat dan ook weer niet.

Wat betreft die rijkdom van Marten - kan die misschien afkomstig zijn uit zijn eerste huwelijk?
Haskerland, huwelijken 1690
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 januari 1690 in Joure
Man : Marten Atses afkomstig van Joure
Vrouw : Meyke Gerkes afkomstig van Joure
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag 1637-1744
Inventarisnr.: 360

Is er iets meer over Meyke Gerkes bekend?

groetjes, Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1614
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor Andries Koornstra » Donderdag 18 Mrt 2010 5:29 pm

In zoverre, dat ik deze acte tegenkwam:
HAS P1, folio 9 vso, 6 jul 1720. Staat voor het collateraal van de nalatenschap van Jacobjen Joukes, op de Joure overleden. Het saldo bedraagt 6605 cgl. Erfgenamen, overledene is hun moeye, zijn Meyke Gerkes en Siouk Gerkes op de Joure en Johannes Jans te Groningen.

Dat zal ze toch zijn, als medeërfgenaam van haar tante. En dan verwacht je dit als ouders (heb nog geen bewijs, dus onder voorbehoud):
Haskerland, huwelijken 1654
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 oktober 1654
Man : Gerke Bonthies afkomstig van Joure
Vrouw : Griettie Joukes afkomstig van Joure

Gestandaardiseerde namen: GERKE ..... en GRIETJE JOUKES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Haskerland 1649-1666

Aan die Johannes Jans te Groningen durf ik me niet te wagen, Johannes Jans met Groningen in het zoekvenster levert helaas niets op. Zijn ouders zouden een Jan Joukes met NN, of een Jan N met een N Joukes zijn, en dan krijg ik deze tortels:
Haskerland, huwelijken 1641
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1641 in Joure
Man : Jan Jacops afkomstig van Ylst
Vrouw : Nen Jouckes afkomstig van Joure

Gestandaardiseerde namen: JAN JAKOBS en ..... JOUKES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag 1637-1744

ook te IJlst, zodat we weten dat ze een weduwe is:
IJlst, huwelijken 1641
Vermelding: Eerste proclamatie op 7 februari 1641
Man : Jan Jacops afkomstig van IJlst
Vrouw : Nin Jouckes afkomstig van Joure
Opmerking : hij is weduwnaar, zij is weduwe

Misschien kan iemand er iets mee, voor de volledigheid ook nog even het vermoedelijke zusje van Meyke:
Haskerland, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1681 in Joure
Man : Jan Tiepkes afkomstig van Joure
Vrouw : Siouck Gerkes afkomstig van Joure


groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor jacqueline » Donderdag 18 Mrt 2010 11:33 pm

Geweldig Andries! Behalve een hoop nieuwe gegevens (o.k., deels onder voorbehoud, maar het ziet er toch allemaal heel plausibel uit);bovendien het gegeven, dat er van Meykes kant inderdaad wat geld is geweest. Met dit startkapitaal, een goede handelsgeest en wie weet geholpen door nog meer gelukkige omstandigheden, zal Marten kans hebben gezien zijn latere welvarende status te verwerven?!
Ik heb mijn geluk nog even in Groningen beproefd, helaas zonder succes.
W.b. de voorouders van Marten; ik vrees eigenlijk dat ze inderdaad uit Duitsland (Gronau) komen - wellicht is de Duitse afkomst uit dezelfde regio van beider vader destijds voor Jacobus Willems en Ycke Hendriks het eerste raakvlak geweest.

groetjes van Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1614
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor jacqueline » Vrijdag 19 Mrt 2010 12:06 am

Bij het herlezen van dit onderwerp kwam ik nog een aantal losse eindjes tegen. Een daarvan is nu volgens mij opgelost.
Door Andries vondst van een zus van de eerste vrouw van Marten Atses, nl deze Sjoukje Gerkes
Haskerland, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1681 in Joure
Man : Jan Tiepkes afkomstig van Joure
Vrouw : Siouck Gerkes afkomstig van Joure
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag 1637-1744
Inventarisnr.: DTB 360

is denk ik ook wel verklaard waarom dit echtpaar zowel een Wintje doopt (1747) als Jenke Minses laat getuigen (1752).
Haskerland, huwelijken 1735
Vermelding: Derde proclamatie op 13 februari 1735 in Joure
Man : Rienk Aukes afkomstig van Joure
Vrouw : Afke Gerkes
Opmerking : getrouwd te Joure
Trouwregister Hervormde gemeente Joure Westermeer Snikzwaag 1637-1744
Inventarisnr.: DTB 360

Uiteindelijk wordt het de familie Vogelvanger via zoon Auke Rienks > Gerke Aukes

Deze Auke heb ik nog niet gedoopt? Wel:
Haskerland, dopen, doopjaar 1735
Dopeling: Siouke
Gedoopt op 15 oktober 1735 in Joure
Kind van Rienck Aukens en Afke Gerkens
Meter: Felicula Jellis
Opm.: Doopnaam is Susanna, doopnaam vader is Riancrius, doopnaam moeder is Ava
R.K. par. Joure, doop 1719-1811
Inventarisnr. : DTB 365

Haskerland, dopen, doopjaar 1737
Dopeling: Gerken
Gedoopt op 25 januari 1737 in Joure
Zoon van Rinck Aukens en Afke Gerkens
Meter: Grietje Aukens
R.K. par. Joure, doop 1719-1811
Inventarisnr. : DTB 365

Haskerland, dopen, doopjaar 1740
Dopeling: Grietje
Gedoopt op 15 februari 1740 in Joure
Kind van Rienck Aukis en Afke Rienks
R.K. par. Joure, doop 1719-1811
Inventarisnr. : DTB 365

Haskerland, dopen, doopjaar 1743
Dopeling: Fetje
Gedoopt op 12 juli 1743 in Joure
Kind van Rienck Aukis en Afke Rienks
R.K. par. Joure, doop 1719-1811
Inventarisnr. : DTB 365

Haskerland, dopen, doopjaar 1747
Dopeling: Wentje
Gedoopt op 19 februari 1747 in Joure
Dochter van Rienck Aukis en Afke Riencks
Meter: Catharina Aukis
R.K. par. Joure, doop 1719-1811
Inventarisnr. : DTB 365

Haskerland, dopen, doopjaar 1752
Dopeling: Acca
Gedoopt op 3 maart 1752 in Joure
Dochter van Rienck Aukis en Afke Riencks
Meter: Jennege Martens
R.K. par. Joure, doop 1719-1811
Inventarisnr. : DTB 365

Aafke Gerkes zal toch een kleindochter zijn van Sjoukje Gerkes, via
Haskerland, huwelijken 1710
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juli 1710
Man : Gerke Jans afkomstig van Joure
Vrouw : Fettje Jelles Dyxtra afkomstig van de Scharren
Trouwregister Gerecht Haskerland 1667-1791
Inventarisnr.: DTB 350


groetjes, Jacqueline
jacqueline
 
Berichten: 1614
Geregistreerd: Dinsdag 22 Jul 2008 12:08 am
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor Andries Koornstra » Vrijdag 19 Mrt 2010 12:34 am

O, dat ziet er erg goed uit. Ik moet het morgen eerst wel even invoeren om het voor mezelf inzichtelijk te krijgen, maar het kan eigenlijk niet missen. Die Jan Tjepkes krijg ik even niet helder, wordt nergens genoemd.
Inmiddels wel even wat familiebanden aanhalen met deze acte:
DON P, folio 107, 4 okt 1746. Inventarisatie ten sterfhuize van Jelle Johannes Dijxtra, in leven te St.Nicolaasga, in het bijzijn van:
Rienk Aukes, als man en voogd over Aafke Gerkes;
Marten Pytersse, als man en voogd over zijn huisvrouw Catharina Cornelis, echtelieden te Nibbixwoud;
Cornelis de Wit, "heden naar Holland gereist om zijn koopmanschap", als vader over Johannes en Hendrik de Wit.
Zij zijn kindskinderen en erven van de overledene.

Ik heb voor de duidelijkheid de kindskinderen maar even onderstreept. De lijn naar de Dijkstra's staat zo in ieder geval vast.

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: nogmaals Hendrik Atses uit Joure

Berichtdoor embe » Vrijdag 19 Mrt 2010 11:04 am

Uiteindelijk wordt het de familie Vogelvanger via zoon Auke Rienks > Gerke Aukes

Ik kan geen Auke Rienks vinden.
Wel
Gerke Rienks x1758 Hylkje Hessels
> Auke Gerkes Vogelvanger x1787 Akke Sipkes Swart
>> Gerke Aukes Vogelvanger x1822 Ytje Dirks Knoops
groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

VorigeVolgende

Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten