RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Andries Koornstra » Vrijdag 4 Sep 2009 3:40 pm

Sible,

ik ben daartoe nu niet in staat, want aan het werk. Als Margo's tranen van ontroering zijn opgedroogd wil zij het misschien wel even doen, ik heb het haar gisteravond al gemaild.

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor embe » Vrijdag 4 Sep 2009 3:52 pm

is de deur uit....... (traantjes zijn inmiddels opgedroogd, heb weer de nodige nieuwe voorouders :D )
groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Sible Hettinga » Vrijdag 4 Sep 2009 4:28 pm

Beste Margo,

Hartelijk dank voor het per mail ontvangen overzicht. Maar het overzicht geeft geen antwoord op mijn vraag want in jouw overzicht zijn de comparities van de inventaris en de verdeling samengevoegd en zonder een nadere toelichting kan dat niet want Andries schreef dat de comparities verschillen.

De groetenis,
Sible.
Sible Hettinga
 
Berichten: 226
Geregistreerd: Zondag 22 Jan 2006 6:17 pm
Woonplaats: Harlingen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Andries Koornstra » Vrijdag 4 Sep 2009 5:23 pm

Klopt, ik heb apart per mail nog een gedifferentieerd overzicht van het tweetal comparitiën nagezonden. Zou je die dan nog even willen nazenden Margo? - dan kan Sible het alsnog bestuderen.

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor embe » Vrijdag 4 Sep 2009 10:39 pm

Sible,
Begrijp niet zo goed wat je zit te bazelen, wat bedoel je precies met comparities???? :oops:
Groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Sible Hettinga » Vrijdag 4 Sep 2009 11:14 pm

Beste Margo,

Ik ben een beetje bedroefd dat mij bazelen verweten wordt, want ik pleeg niet te bazelen. Daarenboven voel ik me ook een beetje gediscrimineerd want Andries heeft het over comparitiën en hij bazelt blijkbaar niet.

De bij een (notariële) akte verschijnende personen worden comparanten genoemd. De verzameling van de comparanten is de comparitie. Tot nader informatie bereid wanneer het niet duidelijk mocht zijn.

De groetenis,
Sible.
Sible Hettinga
 
Berichten: 226
Geregistreerd: Zondag 22 Jan 2006 6:17 pm
Woonplaats: Harlingen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor embe » Vrijdag 4 Sep 2009 11:31 pm

Sible,
Was beslist niet mijn bedoeling om jou bedroefd te maken… you know me :wink:
Het woord comparanten, begrijp ik. Comparitie nu ook, thnx!!!!!!!! :D
Maar ik begrijp gewoon niet waar je heen wilt en/of wat is nou eigenlijk het probleem?
Groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Margreet Huisman » Vrijdag 4 Sep 2009 11:35 pm

Hoi allen,

Sible wil gewoon de orignele teksten, lijkt mij. 2.
Maar ze blijven wat in elkaar geschoven en overlopend.
Dit is hoe ik het las - en nu ook maar teruggeknipt/gespatieerd, of weer uitgeschreven heb:
Ik heb niet aan de namen gezeten!

IDA J12, folio 176, 14 nov 1678. Inventarisatie van de goederen bij wijlen Reiner Reiners Jongma nagelaten. Gecompareerd:
Symen Reiners, voor hem zelf, en als curator over de onmondige kinderen van Aeme Reiners,
Gerbrigh Gialts, als moeder en legitima tutrix over haar kinderen bij wijlen Sybren Reiners,
en Pyter Gerbens, als stiefvader over de nagelaten kinderen van wijlen Aeme Reiners.
De overledene voerde zelf geen huishouding, maar was bij de zoon Symen Reinerts in de kost.
Onroerend goed: 1/3 deel van een zate te Grouw, en de gehele huizinge en ontruiminge van het huis tegenwoordig door Symen Reiners bewoond.


IDA J12 folio 180 vso, 23 mei 1679. Scheiding van de boedel door wijlen Reiner Reiners Jongma nagelaten. Gecompareerd:
Symen Reiners, voor hem zelf,
Gerbrig Giolts, weduwe Sybren Reiners, als moeder en voorstanderse over haar kinderen bij dezelfde,
Sibbel Keimpes, weduwe Tysse Reiners, als moeder en voorstanderse van haar kinderen bij Thysse Reiners,
en Pyter Gerbens, als curator over de weeskinderen van wijlen Eeme Reiners,
tesamen erfgenamen van Reiner Reiners Jongma.
De profijtelijke staat bedraagt 2602 ggl, de schadelijke 455 ggl 6 st., waardoor 2146 ggl 22 st. overblijft, welke somma in vier gelijke porties van 536 ggl. wordt verdeeld.De klerk/en blijft/ven dan wat onduidelijk, of het gezelschap varieert elke keer.
in de 1e akte is Symen nog curator - in de 2e niet meer
in de 1e werd bedoeld over Tiesses knd ipv Aemes knd, in de 2e niet meer - want moeder zelf is er dan?
en Pyter is wisselend stiefvader <> curator.

vgl:
IDA J14, folio 99, 6 okt 1686. Inventarisatie sterfhuis Sibbel Tiesses (!) te Warga,
op aangeven van de oudste zoon Reiner Tiesses, en de ooms van de kinderen, Sybren en Louw Keimpes.
Er zijn twee zonen, eerder genoemde Reiner, geëmancipeerd wegens trouwbeloften, en Sybren Tysses, in het 19e jaar.
Curatoren zijn Symen Reiners te Grouw en Louw Keimpes te Warga. [Was Symen dat in 1678 ook al - of wordt hij dat nu pas ?]
NB. Jucke Keimpes te Grouw is 100 cgl schuldig, terwijl de boedel een schuld van 73 cgl heeft aan Sybren Keimpes te Grouw.
Met op 13 dec 1687 liquidatie, waarbij Reiner Thiesses, voljarig, te Warstiens woont.

groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Andries Koornstra » Zaterdag 5 Sep 2009 1:05 am

Ik ben een beetje bedroefd dat mij bazelen verweten wordt, want ik pleeg niet te bazelen. Daarenboven voel ik me ook een beetje gediscrimineerd want Andries heeft het over comparitiën en hij bazelt blijkbaar niet.
Sible, het was een woordgrapje, provincie: provincies of provinciën (het laatste is wat archaisch, en omdat we met oude dingen bezig zijn leek het me leuk om het meervoud van comparitie op analoge wijze te te plaatsen, niet met de bedoeling te bazelen).
Synoniem van bazelen: lallen

Dat kan toch niet bedoeld zijn, ook niet door Margo?

groetjes, Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Sible Hettinga » Zaterdag 5 Sep 2009 3:15 am

Beste M & M & A en oaren,

Andries: Ik heb verondersteld dat Margo vond (vindt?) dat ik bazelde vanwege het gebruik van het woord comparities. Wanneer jij dan het woord compartiën gebruikt denk ik maar dat je nog veel meer bazelt, in de ogen van Margo, en dat Margo mij niet alleen op dat woord mag aanspreken. Discriminatie dus. Ceterum censeo (Overigens ben ik van mening) dat bazelen en lallen geen synonymen zijn, ook al staat dat in het puzzelwoordenboek. Geen betrouwbare bron lijkt mij. Ik heb geen idee waarom je lallen in verband met Margo brengt, Jij lust toch ook wel een glaasje wijn. Margo noch jou heb ik ooit horen lallen. Maar wie weet wat de toekomst brengt.

Nu serieus. Margreet: Hartelijk dank, ik ervoer dat ik begrepen werd en dat is altijd fijn. De afzonderlijke comparities wilde ik op schrift zien. Naar mijn mening dienen de bronnen afzonderlijk te worden vermeld met als commentaar bij de inventarisatie dat klaarblijkelijk verzuimd is om melding te maken van de kinderen van Thysse Reiners. Andries heeft dat al gemeld, maar nu hebben we het zwart op wit. Kennelijk is Symen Reiners tussen 14 november 1678 en 23 mei 1679 als curator over de kinderen van Aeme Reiners vervangen door Pyter Gerbens.

Ik ga mijn bestand verbeteren en aanvullen, want Tjisse en Symen Reiners heb ik nog, overeenkomstig Jorna I, als zonen van Reiner Reinsers sr. en Auck Tjisses. Mijn gedachten gaan dan naar het Simke Simkesfolk.

De groetenis en moarnier wer soen út de fearen,
Sible.
Sible Hettinga
 
Berichten: 226
Geregistreerd: Zondag 22 Jan 2006 6:17 pm
Woonplaats: Harlingen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Margreet Huisman » Zaterdag 5 Sep 2009 4:10 pm

Hoi eenieder,

Weer meer interpretatie-gepuzzel dan het zich eerst liet aanzien.
Andries, misschien is niet zo dat de eerste Aemes een verschrijving van Tiesses is.
Ik vond terug op blz. 1:

Er is een autor voor Grietie 6 jr. en Feddrik 5jr. in 1677, Eme in leven tot Rauwerd.
GV [grootvader] en requirant Reiners Reiners en cur Symen Reiners - beiden te Grouw.

Beetje onhandig opgeschreven wat ik gevonden had.

Ze zijn dus echt Tiesse vergeten,
tenzij Symen zowel Aemes als Tiesses cur was.

Bij de 2e akte kan Symen ontlast zijn van 2 petten: pet zelf en pet cur / of uberhaupt van 2 curatorschappen?
Misschien was Pyter er weer gewoon als stiefvader, maar is hij aangezien voor curator?
Misschien was Tiesse ovl na Aeme, waar nog wel de stiefvader was - en is Symen daarheen opgeschoven?

Het lijken me verder 2 ambtenaren met hun verschillend taalgebruik.

Daarnaast ..
waarom moet er eigenlijk een cur komen in 1677, een jaar na het huwelijkin 1676?
In aug 1677 overlijdt ook Frij - weduwe van Reiner zegt de akte natabene !
Reiner kan dus niet in november 1678 nogmaals overlijden, als er ge-inventariseerd wordt.
Bovendien leeft hij nog, want hij is de aanvrager.

Ik vond het ook nog steeds vreemd dat iemand met 4 zonen zijn vader niet vernoemt.
Wrsch is het dus toch zoon Reiner Reiners x 1642 en xx 1671
Dat hij bij het 1e huwelijk in Akkrum vertoeft sluit niet uit dat hij in Grouw geboren was, en later teruggaat,
zijn Rintjes-neven en familie zit ook in Akkrum.
Er zou dus ergens een collateraal van Reiner jr. moeten zijn, en iets waarvoor die cur bij Aemes kinderen nodig was.

groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor embe » Zaterdag 5 Sep 2009 7:21 pm

Margreet heeft hier een punt! Er klopt iets niet…
IDA J12, folio 106 vso, 29 aug 1677. Inventarisatie van het sterfhuis van Fry Rinties, weduwe Reiner Reyners Jongma te Grouw, ten verzoeke van Ate Tiebbes en Auck Rinties, echtelieden aldaar, en van Jenke Ates, als weduwe van Jeip Rinties, en moeder en legitima tutrix over haar kind bij dezelfde, op aangeven van Ate en Auck.

groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Andries Koornstra » Zaterdag 5 Sep 2009 8:41 pm

Het klinkt mij ook wel sympathiek in de oren. De grootvader compareert nog op 11 jun 1677. Bij deze comparitie is hij requirant, en zijn zoon Symen wordt curator. Maar, alleen een curatele om een scheiding van de vaderlijke goederen te maken. Daarna is moeder Hebel weer legitima tutrix over haar kinderen, de belangen zijn omlijnd, en Symen wordt bedankt voor bewezen diensten.
Het is wel logisch dat Fry Rinties met een zoon Reiner van Reiner Reiners en N Emes trouwt en niet met de vader. Dat er beslist een Reiner uit dat huwelijk de huwbare leeftijd bereikte is echter aan God geweest, dus wil ik maar zeggen, hij had voor ons ook onzichtbaar kunnen blijven (jong overleden, geen kinderen meer geboren uit het huwelijk om nog een keer een Reiner te vernoemen). Maar ik ben wel geneigd om nu voor drie Reiner Reiners te gaan. De jongste is in ieder geval vóór 29 aug 1677 overleden, het is wel zeker dat er uit dat huwelijk geen overlevende kinderen zijn, want Fry's zuster en haar broers kinderen zijn haar erfgenamen. En dientengevolge wordt er over dit echtpaar met geen woord meer gerept als Reiner Reiners de middelstes goed wordt gescheiden.
Margreet bedankt voor het meedenken, jouw tekstuele comparitie heeft me prima geholpen.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Margreet Huisman » Donderdag 23 Mrt 2017 4:46 am

Hoi.

Ik kom hier ineens een Teets Hessels tegen.

dr Hessel Eelckes en -voor zover ik het kan lezen - Dieuwke Siebrens,
met nog veel meer kinderen, de helft al getrouwd (vanuit Deersum).

Begint op scan 21 - Weesrekingen Rauwerderhem 1664-1679,
eerst worden alle broers' uitgaven behandeld,
dan volgt de hele familie te tekenen,
en op scan 35 is ze getrouwd met Albert Gerlofs.
26-4-1671 bedankt ze dan de curator vermoed ik - Met handtekeningen.

Tussendoor heeft ze ook nog rendementen van 'olde oom Goslick Douwes' gemeld - dat zal deze zijn:
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 06-09-1602 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Goslijck Douwes
Bruid Jets Aukedr wonende te Rauwerd

Deze ook?
Inschrijving Burgerboeken Datum: 27-06-1607 Plaats: Sneek
Vermeld Goslick Douwes
Diversen: Legt de belofte af.


Curator werd oa Dirck Elerts te Roordahuizum, x Hylck/ Ulck Hessels 1658. Ik ben er nog niet uit of dat ook een zusje is, of half?
Volgens mij is hij ook de herbergier te wiens huis allerlei rechtszaken worden afgehandeld.

Wel, veel plezier er mee.
Groet,
Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Andries Koornstra » Zaterdag 25 Mrt 2017 12:23 pm

Hoi!

Ik heb de akte ooit zo overgenomen:
RAU N1, folio 18, 15 feb 1669. RBR van Reiner Cornelis Wierstra tot Deersum en Dirck Eylerts tot Roordahuizum, als geauthoriseerde curatoren over de boedel van wijlen Hessel Eelckes en Dieucke Gerbens, in tijden el te Deersum. Opgenomen door:
-Jan Reiners Wierstra, man en voogd over Griet Hessels en mede voor:
-Feick Hessels;
-Teets Hessels, voor haar selfs;
-Andrys Clasen als curator ad hunc actum over Eelcke, Gerben en Symen Hessels.
NB. op 22 mrt 1661 was een staat van de goederen gemaakt.
Onderstaand verklaringen van:
-2 juni 1670, van Feick Hessels, major annis, tot Oosterend;
-26 apr 1671, Teets Hessels, huisvrouw van Albert Gerlofs, gesterkt met deselve;
-27 apr 1673, Eelcke Hessels, major annis, tot Irnsum;
-2 mei 1675, Gerben Hessels, major annis, tot Oosterwierum;
-15 mei 1678, Symen Hessels, major annis, wonende tot Wijtgaard.

Jij hebt hem beter bekeken dan ik, want ik miste de oudoom. Het klopt allemaal mooi, want Hessel Eelkes is een zoon van Eelke Douwes, en dat maakt Eelke en Goslik broers. De genoemde curatoren trouwen met twee Hesselsdochters: Maaike en Hielk, vast dochters van Hessel en Dieuke.

groet, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

VorigeVolgende

Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten