RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

Berichtdoor Margreet Huisman » Vrijdag 19 Dec 2008 6:16 pm

Hoi,

Ik denk dat wij ten onrechte proberen er broers in te zien, het kan immers ook niet dat hij dan niet van Trijntje erft. En Freerk heeft ook heel andere namen.

Er zijn wel 10 of meer Gerbens in de cohieren, 1749 en dtb,
dus naamgenoten kan zomaar.
Daarnaast is Hemelvaartsdag een feestdag, net als pasen en kerstmis, niet zo vreemd dat zich dan een hele ploeg laat dopen, die onderling geen relatie hebben.

De te Sneek ovl F.F. was ook schipper.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Andries Koornstra » Vrijdag 19 Dec 2008 8:06 pm

Hallo,

Foekje denk ik:
Overlijdensakte Utingeradeel, 1828
Aangiftedatum 3 januari 1828, blad nr. 1
Foekjen Jans, overleden 2 januari 1828, 75 jaar, vrouw
Weduwe

en hier Freerk Freerks "de oude"?:
Sneek overlijden/begraven 1785
Begraven: Freerk Freerks
Datum : 29 september 1785
Opm. : De overledene was gehuwd en laat kinderen na

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: FREERK FREERKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Sneek, begraafboek 1767-1812

Kan hij nog net vader van Freerk Freerks de jonge zijn, nét. En laat kinderen na, er zijn er dus nog minimaal twee geweest. En wat brengt de weduwe naar Oldeboorn? Die schippers woonden vaak op het schip toch? Had ze er familie. Questions questions .....

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Margreet Huisman » Vrijdag 19 Dec 2008 10:30 pm

Hoi,

Ziek of werkeloos?
Sneek overlijden/begraven 1785
Beluid : Freerk Freerks
Datum : 26 september 1785
Plaats : Sneek
Opm. : De overledene was gealimenteerd


De 2e zoon?
Utingeradeel, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 februari 1808 in Oldeboorn
Man : Jan Freerks
Vrouw : Terkien Ottes

Gestandaardiseerde namen: JAN FREERKS en ..... OTTES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Doopsgezinde gemeente Oldeboorn 1795-1810
Inventarisnr.: 735

Niets van terug te vinden na 1811.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Andries Koornstra » Zaterdag 20 Dec 2008 1:50 pm

Hallo Margreet, en anderen,

Even een citaat uit het begin:
Had je deze gezien? op zijn trouwdag:
Quote:
Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1753
Dopeling: Sjouke
Gedoopt op 12 mei 1753 in Wijtgaard
Kind van Gerben en niet genoemde moeder

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Wijtgaard, doop 1736-1812
Inventarisnr. : 485

We hebben dus overduidelijk te maken met een doopsgezind gezin, uit Terzool of omgeving. Gerben en Lysbet, zeg maar, die drie kinderen volwassen weten te brengen: Sjouke, Freerk en Trijntje. Sjouke wordt op zijn trouwdag RK gedoopt, Freerk op 28 mei 1767 te Sybrandaburen/Terzool hervormd, Trijntje weten we niet, maar is in ieder geval nooit lidmaat geweest te Oudehaske of Rotsterhaule.
Het maakt de vraag wel heel anders, maar niet gemakkerlijker...

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Margreet Huisman » Zaterdag 20 Dec 2008 5:01 pm

Hoi,

DG ... Of onkerkelijk voorheen, dat kan ook nog.
Je had immers alle DG lidmaten al uitgekamd.
Onkerkelijk is ietsje makkelijker misschien, daar zijn er meer van.

Hyltje Gerbens uit de quot. 1749 is van Gerben Wiebes 1728 cohier - stond in het autor.boek,
(x 1703 van Terhorne met Hielkje Johannes van Terzool, ene Johannes Gerbens krijgt een Hijke in 1742, en meer).

Heb nog even gedacht over de Gerben Freerks Jelgersma met Trijntje Jacobs,
die er ook zit -
of de Diurrema's van Deersum,
maar die krijg ik niet sluitend, dan wel is er toch teveel bekend en vallen ze gewoon af.

Ik zet toch het liefst in op voorvader Freerk Siouckes met een dr Lysbet.

2 schippers en een smid, wat zou die vader dan geweest zijn?
groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor embe » Donderdag 3 Sep 2009 11:15 am

Alleen maar even om dit onderwerp weer naar voren te halen…
Reyner Reyners.
tr. circa 1600
met Aukje Tjisses.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1. Ytje,
tr.
met Cornelis Baukes, zn. van Bauke Cornelis en Antje Wybes,
schoolmeester,
ovl. voor 30 nov 1636 (zo). Uit dit huwelijk geen kinderen.
2. Reyner Reyners Jongma,
afkomstig van Grouw op 28 mrt 1671 (za),
ovl. in 1679,
tr.(1)
met N.N. Emes. Uit dit huwelijk geen kinderen,
tr. (2) te Idaarderadeel (Gerecht) op 28 mrt 1671 (za)
met Fry Rintjes,
afkomstig van Grouw op 28 mrt 1671 (za). Uit dit huwelijk geen kinderen.
3. Rintje,
tr. circa 1630
met Elisabeth Gerbens. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Dacht, dat ik ook van dit echtpaar afstamde via Symen Reyners x1659 Taetske Keimpes Jorna. Maar moet voor hem nu andere ouders zoeken in dit epistel.
groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Andries Koornstra » Donderdag 3 Sep 2009 11:55 am

Hallo,

dat is wel zo, Symen Reiners is ook een zoon van Reiner Reiners en N Emes. Dus geen paniek, die voorouders blijven in de knip.

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor embe » Donderdag 3 Sep 2009 12:03 pm

zit nog op pagina 1.... :(
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Margreet Huisman » Donderdag 3 Sep 2009 12:11 pm

Er zijn meerdere Reiner Reiners Margo, je mixt wrsch 2 generaties.
Reiner x N. Emes:
Zijn boedel wordt in IDA J12, folio 176, op 14 nov 1678 geïnventariseerd en 23 mei 1679 gescheiden. Erfgenamen zijn:
Symen Reiners, de zoon bij wie Reiner Reiners inwoonde, [ x Teed Keimpes Jorna 1659]
de kinderen van wijlen Sybren Reiners, voor wie Gerbrich Giolts als moeder,
de kinderen van wijlen Tiesse Reiners, voor wie moeder Sibbel Keimpes
en de kinderen van wijlen Aeme Reiners, voor wie de curator Pyter Gerbens.


Ik heb er nog een zoon Reiner Reiners bij - x Afke Dircx 1642,
en xx Frij Rinties 1671.
Kinderloos ovl < 1678/79 - en wordt daarom niet genoemd.
Maar het zou misschien ook Reiner zelf kunnen zijn, die 3 keer trouwt.

mvg Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor embe » Donderdag 3 Sep 2009 7:39 pm

Margreet,
Word er een beetje heel veel tureluurs van, maar als ik het eea goed begrijp en/of goed begrepen heb, zijn er drie kinderen uit het huwelijk van Reiner Reiners x N.N. Emes:
IDA J12, folio 176 en 180 vso, 23 mei 1679. Inventaris en scheiding van de goederen bij wijlen Reiner Reiners Jongma nagelaten. Gecompareerd Symen Reiners, voor hem zelf, en als curator over de onmondige kinderen van Aeme Reiners, Gerbrigh Gialts, als moeder en legitima tutrix over haar kinderen bij wijlen Sybren Reiners, en Pyter Gerbens, als stiefvader over de nagelaten kinderen van wijlen Aeme Reiners. De overledene voerde zelf geen huishouding, maar was bij de zoon Symen Reinerts in de kost. Onroerend goed: 1/3 deel van een zate te Grouw, en de gehele huizinge en ontruiminge van het huis tegenwoordig door Symen Reiners bewoond.

Symen (mijn voorvader) x1659 Taetske Keimpes Jorna
Eme (jouw voorvader) x1670 Hebeltje Klases (zij xx1676 Pieter Gerbens)
En ’n Sybren x Gerbrig Gjalts
Idaarderadeel, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 maart 1655
Man : Sibren Reiners
Vrouw : Gerbrich Gioelts afkomstig van Grouw
Opmerking : hij is geboren te Grouw
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Idaarderadeel 1614-1671
Inventarisnr.: 417

En vader was inmiddels hertrouwd met:
Idaarderadeel, huwelijken 1671
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 maart 1671
Man : Reiner Jongma afkomstig van Grouw
Vrouw : Frij Rinties afkomstig van Grouw
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Idaarderadeel 1614-1671
Inventarisnr.: 417

Tjisse Reiners kan ik (nog) niet plaatsen…
Groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Margreet Huisman » Donderdag 3 Sep 2009 11:10 pm

Vreemd Margo, er is een deel van de zin weg.
Waar komt jouw quote vandaan?

Ik gebruikte 31-7 -2007, 11.10 uur - van Andries:

IDA J12, folio 176, op 14 nov 1678 geïnventariseerd en 23 mei 1679 gescheiden. Erfgenamen zijn Symen Reiners, de zoon bij wie Reiner Reiners inwoonde, de kinderen van wijlen Sybren Reiners, voor wie Gerbrich Giolts als moeder, de kinderen van wijlen Tiesse Reiners, voornoemd, voor wie dito moeder Sibbel Keimpes en de kinderen van wijlen Aeme Reiners, voor wie de curator Pyter Gerbens.


groet Margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Margreet Huisman » Donderdag 3 Sep 2009 11:31 pm

Margo, deze is er ook nog:
Idaarderadeel, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 maart 1655
Man : Sibren Reiners
Vrouw : Gerbrich Gioelts afkomstig van Grouw
Opmerking : hij is geboren te Grouw

Idaarderadeel, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 maart 1655
Man : Tiesse Reiners
Vrouw : Sibbeltje Keimpes Jorna afkomstig van Warga
Opmerking : hij is geboren te Grouw


En in het Jorna-artikel is Symen Reiners curator over Tiesses kind Sybren bij ovl Sibbeltje Keimpes in 1686,
de ouste zoon Reiner is ge-emancipeerd door trouwbeloften (= x 1685 Trijntje Hotses).

Deze had ik nog bij Reiner en N. Emes - maar dan ovl voor 1678.
Ik zou niet weten waar anders, tenzij het Reiner zelf is.

Rauwerderhem, huwelijken 1642
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 augustus 1642
Man : Reyner Reyners Jongma afkomstig van Akkrum
Vrouw : Afke Dircx afkomstig van Irnsum
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1608-1642
Inventarisnr.: 576


mvg margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5117
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Andries Koornstra » Vrijdag 4 Sep 2009 1:42 pm

Hallo allen,

Over de nalatenschap en erfgenamen van Reiner Reiners Jongma. In het begin van de acte wordt Tiesse Reiners (of liever zijn kinderen) niet genoemd. Er staat in de aanhef Symen Reiners, voor hem zelf en wegens de kinderen van Aeme Reiners. Ik denk dat daar een foutje is gemaakt, verderop komt namelijk Pyter Gerbens nog eens als stiefvader over de kinderen van Aeme aan bod. De eerste vermelding van Aeme zal Tiesse moeten zijn geweest. Bij de scheiding erna is het wel correct, en wordt ook de moeder genoemd. Bovendien wordt het batig saldo in vier egale portiën verdeeld, dus is het wel zeker dat er vier kinderen zijn geweest.
Een ander punt is: zijn ze misschien uit twee huwelijken, deze vier. Er is iets met de huwelijksjaren aan de hand:
Idaarderadeel, huwelijken 1659
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 augustus 1659
Man : Simon Reiners Jongama
Vrouw : Teed Keimpes Jorna
Opmerking : hij is geboren te Grouw; zij is geboren te Grouw

Idaarderadeel, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 maart 1655
Man : Sibren Reiners
Vrouw : Gerbrich Gioelts afkomstig van Grouw
Opmerking : hij is geboren te Grouw

Idaarderadeel, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 maart 1655
Man : Tiesse Reiners
Vrouw : Sibbeltje Keimpes Jorna afkomstig van Warga
Opmerking : hij is geboren te Grouw

Idaarderadeel, huwelijken 1670
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 september 1670
Man : Eme Reyners
Vrouw : Hebeltje Clases
Opmerking : de derde proclamatie op 29 maart 1669; hij is geboren te Grouw; zij
is geboren te Rauwerd

Ik heb even gedacht dat Eme misschien uit een tweede huwelijk is. Hij trouwt 10 tot 15 jaar later dan zijn drie broers. Maar hij heet wel Aeme. Dat pleit weer voor N Eemes als moeder.
Die Aafke Dirks uit 1642. De Reiner Reiners Jongema die zij trouwt is dan van Akkrum. Terwijl de vier bovengenoemde kinderen geboren zijn in Grouw. En de zoon Siebren zet klaarblijkelijk het bedrijf van zijn vader voort op stem 4, Jongema zate. Dit alles overwegende houd ik het toch maar op vier kinderen uit één huwelijk, met de Emesdochter, wiens voornaam nog steeds niet is opgedoken.
En dan is het huwelijk uit 1642 alleen maar te verklaren door aan te nemen dat dat de Reiner is die weduwnaar van Auck Tiesses was, dus Reiner Reiners "de oude".
Maar als er beter bewijs opduikt herzie dit alles graag ...

groeten, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3893
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor embe » Vrijdag 4 Sep 2009 3:12 pm

Andries,
Ik ben zeer getroffen door jouw reactie. En zeer ontroerend om zoveel tekst in mijn mail te mogen aantreffen! :D
Groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Re: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Sible Hettinga » Vrijdag 4 Sep 2009 3:32 pm

Beste Andries,

Zou het mogelijk zijn dat je een opgave verstrekt van de verschenen personen (en hun kwaliteit) in zowel de inventarisatie als de verdeling van de nalatenschap van Reiner Reiners sr.? Nu er verschil in de comparities blijkt, lijkt mij het aan te bevelen, de akten met comparities afzonderlijk te vermelden. Later zal dan aan deze bronnen een commentaar moeten worden toegevoegd inhoudende een verklaring waar de opsteller van de akten in de fout is gegaan.

De groetenis,
Sible.
Sible Hettinga
 
Berichten: 226
Geregistreerd: Zondag 22 Jan 2006 6:17 pm
Woonplaats: Harlingen

VorigeVolgende

Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast