RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens

Berichtdoor Andries Koornstra » Woensdag 18 Jul 2007 5:21 pm

Sjouke Gerbens, grofsmid te Oosterwierum trouwt RK Wijtgaard Teetske Jans, dochter van Jan Alberts en ... Buwes. Beide zijn ruimschoots voor 1811 overleden.
kinderen:
1.Gerbrig doop RK Wytgaard 27 mrt 1756 get: Titie Teedes. verder niet bekend
2.Gerben, geboren Oosterwierum 7 okt 1758 (trouwt RK Roodhuis 25 dec 1785 Grytje Ydes en hertrouwt Nijland 24 mei 1789 Fimkje Douwes van Follega). Neemt de naam Faber aan in 1811, is dan ook smid, net als vader. Overleden Nijland 18 april 1826.
3.Jan, doop RK Wytgaard 7 nov 1761, get: Tietje Bouwes. Niets van gevonden verder.
4.Lysbet Sjoukes, doop RK Wytgaard 29 feb 1764, get: Aentje Douwes; trouwt twee maal: met Joeke Idses in 1786 en met Age Harmens in 1795
5.Albert Sjoukes, doop RK Wytgaard 24 mrt 1768 get: Albert Hessels. Geen gegevens verder van hem.

Wie weet meer van Sjouke Gerbens - wie zijn de ouders ?

bij voorbaat hartelijk dank - Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3890
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor tukkergirl » Woensdag 18 Jul 2007 5:53 pm

heb wel een sjoukje gevonden

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1733
Dopeling: Sjoukje
Gedoopt op 6 april 1733 in Eernewoude
Kind van Gerben Taekes en niet genoemde moeder
niet geschoten, is altijd mis
tukkergirl
 
Berichten: 979
Geregistreerd: Zondag 11 Jun 2006 10:06 pm
Woonplaats: almelo

Sjouke Gerbens.

Berichtdoor Sible Hettinga » Maandag 23 Jul 2007 1:37 pm

Beste Andries,

Helaas kan ik je geen nadere informatie geven met betrekking tot Sjouke Gerbens, maar ik heb wel wat aanvullingen voor zijn kinderen.

Gerbrig Sjoukes is geboren op 26 maart 1756.

Fimkje Douwes is r.k. gedoopt te Lemmer op 22 november 1757 als dochter van Douwe Jetses en Sibbeltje Wepkes, meter was haar halftante Mayke Heeres. Fimkjes broer Jetse neemt in 1811 de familienaam Hottinga aan naar de familie van zijn vrouw (GJ 2000: Hottinga, blz. 34).

Jan Sjoukes heeft als tweede doopgetuige Albert Hessels.

Lysbet Sjoukes was bakkerin en is overleden te Poppingawier op 24 december 1833. Age Hendriks Engwirda, bakker, is geboren te Poppingawier rond 1749 en overleden te Poppingwier op 21 januari 1823. Age was een zoon van Harmen Sakes en Antje Ages (x1746).

Albert Sjoukes was op 31 januari 1796 (r.k. Irnsum) peter van Sjouke Ages Engwirda.

De groetenis,
Sible.
Sible Hettinga
 
Berichten: 226
Geregistreerd: Zondag 22 Jan 2006 6:17 pm
Woonplaats: Harlingen

Berichtdoor Margreet Huisman » Maandag 23 Jul 2007 3:05 pm

Ineens ...
Idaarderadeel, huwelijken 1755
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 december 1755 in
Roordahuizum
Man : Bouwe Jans afkomstig van Wirdum
Vrouw : Tietje Tiedes afkomstig van Wirdum


Teetskes broer, en de meter tietje teedes en tietje 'bouwes'

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1759
Dopeling: Gerberig
Gedoopt op 6 januari 1759 in Dronrijp RK
Dochter van Bouwe Jans en Tietje Tiedes


Wat zou kunnen wijzen op een echte voormoeder Gerbrig, en niet een vervrouwelijkte Gerben.

Gerbrig Sjoukes trouwt verder 21/28-5-1780 met Popke Jacobs Langedijk, zoon van mijn voorouders Jacob Thijssen en Trijntje Popkes. Gerben en Liesbet Scoukis m/peteren bij hun 2 zonen Wijtgaard rk.
Ik heb hier een aantekening bij Gerbrigs ovl 5-4-1838 Baarderadeel: namen ouders en gb. plaats + echtgenoot in de ovl akte. Ook al kan ik mij niet herinneren dat ik die zelf nagekeken heb.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Andries Koornstra » Dinsdag 24 Jul 2007 12:04 am

Margreet en Sible,

bedankt voor jullie reacties. Ik ben er de hele avond mee aan het uitwerken geweest. Met andere woorden ik kom niet verder met deze familie.
Interessant dat een (of de?) broer van Teetske Jans ook een Gerbrig laat dopen.Je zou dan haast denken aan het echtpaar Jan Alberts en Gerbrig Buwes als ouders. Ze worden natuurlijk nergens aangetroffen. Ik ga toch even wat meer gegevens weergeven (puur eigen belang, ik hoop dat Margreet daar dan weer iets weet uit te destilleren). Ik weet dat Jan Alberts twee broers heeft: Hessel Alberts te Jorwerd en Gerlof Alberts. De laatste is te Oosterwierum overleden op 18 november 1733, zonder nakomelingen (vandaar de acte voor het collateraal van Baarderadeel op 29 dec 1733 =BAA Y1, folio 33=, waar ook duidelijk wordt dat Hessel te Jorwerd woont en Jan en Gerlof te Oosterwierum, de laatste staat er met 2000 cgl op het personele kohier). Gezien de namen lijkt het me heel aardig als het te bewijzen was dat zij de drie zonen van Albert Gerlofs en Teetske Hessels zijn (trouwen Gerecht Baarderadeel 17 okt 1670). De namen kloppen, en ze trouwen voor het Gerecht, dus kunnen heel goed katholiek zijn.

Nog even iets over het echtpaar Bouwe Jans en Tiets Tiedes. Eén kind, drie jaar na het sluiten van het huwelijk. In het doopboek staat Deinum als woonplaats. Geen huwelijk te vinden van Gerbrich Bouwes. Weer niet veel om ons verder te helpen dus.

Sjouke Gerbens tenslotte. Zijn afkomst blijft dus een mysterie. maar de ouders zullen door afstrepen Gerben en Lysbet moeten heten. Dus Margreet, door jouw vondst van Bouwe Jans ben ik toch weer iets verder gekomen.

Hopelijk: wordt vervolgd

Groeten, Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3890
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Andries Koornstra » Dinsdag 24 Jul 2007 12:52 am

Nog net even gevonden:

Oosterwierum stem 4, 't Clooster genoemd, groot 65 pm.
1698 meier Albert Gerlofs
1728 meiers Gerlof en Jan Alberts
1738 meiers Jan Alberts erven.

Dat stamreeksje lijkt dus te kloppen

groeten, Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3890
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Margreet Huisman » Dinsdag 24 Jul 2007 1:50 am

B-i-j-n-a synchroon Andries,

We moeten even op zoek naar iemand met genoeg kinderen om de verre voorouders te vernoemen, tocht ik.
Hetzij bij de nakomelingen, hetzij opzij.

Baarderadeel overlijden/begraven 1750
Overleden: Tryntje Hessels, oud 21 jaar, Ned. Herv.
Vader : Hessel Alberts
Datum : 20 januari 1750
Plaats : Heesens

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: TRIJNTJE HESSELS
Vader : HESSEL ALBERTS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Jorwerd, register van overledenen 1734-1784
Inventarisnr.: 76

Beetje vreemd met dat hv, geen doop gevonden, dus waarschijnlijk ook wijtgaard, wat pas 1745 begint.
Echter, dan zal er toch ook een Albert Hessels zijn geweest?:
dizze?

Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1751, doopjaar 1751
Dopeling: Trintjen
Geboren op 27 januari 1751 in Wijtgaard
Gedoopt op 28 januari 1751 in Wijtgaard RK
Dochter van Albert Essels en Gatske Wopkes
Getuige: Teetske Essels


vernoemt zijn ovl zusje, en heeft nog een vernoemde Teetske-zus, want dat kan niet meer oermoeder Teetske Hessels zelf zijn.

Albert krijgt wel meer kinderen, alles rk gedoopt, maar ook deze - ik had liever gestandariseerd in Teetske gehad.
Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1759, doopjaar 1759
Dopeling: Thiedske
Geboren op 14 april 1759 in Jorwerd
Gedoopt op 15 april 1759 in Wijtgaard
Dochter van Albert Hessels en Gatske Wopkes
Getuige: Gertie Jacobs

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : TJITSKE
Vader : ALBERT HESSELS
Moeder : GATSKE WOPKES
Getuige : GEERTJE JAKOBS,

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Wijtgaard, doop 1736-1812
Inventarisnr. : 485


Baarderadeel, huwelijken 1747
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1747 in Jorwerd
Man : Albert Hessels afkomstig van Jorwerd
Vrouw : Gatske Wopkes afkomstig van Jorwerd


Baarderadeel overlijden/begraven 1766
Overleden: Gatske Wopkes, oud 40 jaar, Rooms Kath.
In leven gehuwd met Albert Hessels
Datum : 25 april 1766
Plaats : Fons

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Jorwerd, register van overledenen 1734-1784
Inventarisnr.: 76


Baarderadeel overlijden/begraven 1779
Overleden: Albert Hessels, oud 59 jaar, Ned. Herv.
Datum : 15 juni 1779
Plaats : Fons

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Jorwerd, register van overledenen 1734-1784
Inventarisnr.: 76


en nu wel Teetske en niet Tjitske:
Baarderadeel overlijden/begraven 1781
Overleden: Teetske Alberts, Ned. Herv.
Vader : Albert Hessels
Datum : 19 februari 1781
Plaats : Fons
Opm. : De vader is al overleden


groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Margreet Huisman » Dinsdag 24 Jul 2007 3:48 am

Goochem, die Albert had je al - hij petert.
Naja, heb je nu zun familie. En mooi vernoemd, Teetske Jans heet in Wijtgaard ook Thiedske/Tjitske bij het dopen.

Had je deze gezien? op zijn trouwdag:
Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1753
Dopeling: Sjouke
Gedoopt op 12 mei 1753 in Wijtgaard
Kind van Gerben en niet genoemde moeder

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Wijtgaard, doop 1736-1812
Inventarisnr. : 485


Dat redden we dan niet met een gerecht huwelijk zoeken.
Het ruimt lekker op intussen, ik had iedereen los en dubbel in mijn bestand rondlopen - lisabeth sjoukes/joekes van rauwerd naast liesbet scoukis en zo. Je Gerben Faber was gt bij het huwelijk van mijn voorouders Jan Eeltjes en Froukje Hermens 1799 Roodhuis rk.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Andries Koornstra » Dinsdag 24 Jul 2007 4:17 pm

Hallo Margreet,

Dat was nachtwerk, maar je schoten waren dan ook zeker niet mis !
Om maar met Sjouke Gerbens te beginnen. Het is een bizar geval zo langzamerhand. Op de huwelijksdag gedoopt: een teruggehaalde verloren zoon ? Of een onwettig kind ? Dan toch wel van een Lysbet hoop ik. Ik begin een beetje bang te worden dat we nooit te weten zullen komen hoe het precies zit.

Nog wat meer over Albert Hessels. Het lijkt er op dat hij hertrouwt:
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 maart 1767 in
Oosterlittens
Man : Albert Hessels afkomstig van Jorwerd
Vrouw : Faaske Cornelis afkomstig van Oosterlittens

Gestandaardiseerde namen: ALBERT HESSELS en FAASKE KORNELIS


Uit dit huwelijk worden de kinderen hervormd gedoopt: Hessel, Antje, Imcke en Cornelis. Hij overleeft ook deze vrouw, want:
Overleden: Vaaske Cornelis, oud 35 jaar, Ned. Herv.
In leven gehuwd met Albert Hessels
Datum : 5 juli 1777
Plaats : Jorwerd

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: ..... KORNELIS
Partner: ALBERT HESSELS
..... = naam of patroniem komt nog niet in de Thesaurus voor

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Jorwerd, register van overledenen 1734-1784


De toevoeging Ned. Herv. komt dan niet helemaal uit de lucht vallen.

Een andere vermelding is die uit het Autorisatieboek L2 van Baarderadeel. Datum: 1 juli 1779. Ruird Anes, huisman te Ried en Willem Wopkes, huisman te Schettens, geauthoriseerd tot curatoren over Teetske in het 21e jaar en Trijntje, in het 15e jaar, kinderen van wijlen Albert Hessels, in leven huisman onder Jorwerd, overleden 15 jun 1779 en van wijlen zijn vrouw Gatske Wopkes. Hij testeerde 10 jun 1779. De datum van overlijden klopt precies, dat is mooi.

Willem Wopkes. Zou dit een tweede huwelijk zijn ?
Bolsward, huwelijken 1779
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 februari 1779
Man : Willem Wopkes afkomstig van Schettens
Vrouw : Antie Rinties afkomstig van Schettens

Gestandaardiseerde namen: WILLEM WOPKES en ANTJE RINTJES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heilige Martinus
Bolsward 1710-1797
Inventarisnr.: 152

Kinderen: twee Wopkes en een Rintie, dat lijkt toch een eerste huwelijk
Van de Wopkes-familie een Eesge en een Akke Wopkes als getuigen

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 september 1748 in
Mantgum
Man : Aesge Wopkes afkomstig van Mantgum
Vrouw : Trijntje Reinders afkomstig van Kubaard

Ook te RK Wijtgaard aangetekend, tevens ondertrouwd te Leeuwarden.

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 mei 1753 in Mantgum
Man : Aesge Wopkes afkomstig van Mantgum
Vrouw : Gertje Jacobs afkomstig van Mantgum

Eveneens te Wijtgaard RK en Leeuwarden.

Van Ruurd Anes uit Ried kon ik zo snel niets vinden.

Groet Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3890
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Andries Koornstra » Woensdag 25 Jul 2007 11:08 am

Hallo, wie dit interesseert.

In vervolg op mijn eigen reactie op Margreets speurwerk nadere bevindingen.
De Albert Hessels die met Vaaske Cornelis trouwt moet een naamgenoot van de Albert die met Gatske Wopkes trouwt zijn. Deze conclusie trek ik na het bestuderen van de hervormde lidmatenregistratie van Jorwerd. Daar wordt bij Albert Hessels van Vaaske genoteerd dat hij op 12 februari 1788 is overleden. Aangezien door twee bronnen 15 juni 1779, dus bijna negen jaar eerder, als overlijdensdatum wordt gegeven voor "onze" Albert Hessels, lijkt het definitief zo te zijn dat er twee personen met die naam rondlopen in Jorwerd. Zo zie je maar weer hoe men moet oppassen met het interpreteren van gegevens, want Albert Hessels II trouwt op het moment dat Albert Hessels I zou kunnen hertrouwen, en bovendien wordt in het overlijdensboek bij het overlijden van Albert I als religie hervormd opgeschreven.
Verwantschap tussen beide naamgenoten is vooralsnog niet geconstateerd.

Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3890
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Margreet Huisman » Woensdag 25 Jul 2007 1:06 pm

Hoi Andries en allemaal,

Een lap verhaal is het weer geworden.

Dan zal die hv van deze zijn:
1749:
Hessel Alberts, Baarderadeel
Plaats: Jorwerd
Omschrijving: gerneen huisman
Gezin volw: 5 en kind: 1
Aanslag: 47-8-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Baarderadeel, fol. 4


Dit is jouwes, die staat dan niet in 1749 - hij lijkt me wat te oud voor zo'n jong kind:
Baarderadeel overlijden/begraven 1756
Overleden: Hessel Alberts, huisman, Rooms Kath.
Datum : 31 januari 1756
Plaats : Heesens
Opm. : Na lange sukkeling in hogen ouderdom van in de zeventig jaren

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Jorwerd, register van overledenen 1734-1784
Inventarisnr.: 76

Als je He(e)sens en Fons aanhoudt als extra vermeldingen, kun je de rk en hv wel uit elkaar houden.

De geloven erkennen elkanders doop, en je mag niet 2 keer gedoopt. Sjouke was voordien dus onkerkelijk, wat jammer is voor de lidmatenboeken, of ...... misschien nog niet gedoopt doopsgezind.

Hennaarderadeel overlijden/begraven 1767
Overleden: Gerben Hetzes
Datum : 13 augustus 1767
Plaats : Oosterwierum

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: GERBEN .....
..... = naam of patroniem komt nog niet in de Thesaurus voor

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
D.G. gem. Itens, register van overledenen 1767-1789
Inventarisnr.: 404


Er zit enkel een Gerben Gerbens in de buurt in 1749 als mogelijke broer. Ik had hem eerst weggeveegd, hij komt ook niet peteren, maar:
Gerben Gerbens, Baarderadeel
Plaats: Oosterwierum
Omschrijving: welgesteld huisman
Gezin volw: 6
Aanslag: 68-9-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Baarderadeel, fol. 25


Hennaarderadeel overlijden/begraven 1778
Overleden: Gertie Keimpes
In leven gehuwd met Gerben Gerbens
Datum : 6 juli 1778
Plaats : Oosterwierum

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: GEERTJE KEIMPES
Partner: GERBEN GERBENS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
D.G. gem. Itens, register van overledenen 1767-1789
Inventarisnr.: 404

Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1749, doopjaar 1776
Dopeling: Keimpe
Geboren op 26 december 1749 in Oosterwierum
Gedoopt op belijdenis op 16 mei 1776 in Bozum
Zoon van Gerben Gerbens en Geertje Keimpes
Opm.: De ouders echtelieden te Oosterwierum

Idaarderadeel, dopen, geboortejaar 1743, doopjaar 1773
Dopeling: Pijtje
Geboren op 20 januari 1743
Gedoopt op belijdenis op 9 april 1773 in Roordahuizum
Dochter van Gerben Gerbens en Gertje Keimpes
Opm.: De dopeling was mennoniet


Erg hachelijk allemaal, he?
Ik denk dat je errug last hebt van ontbrekende boeken:
Baarderadeel - Hervormde gemeente - Oosterwierum

84. Doop-, trouw- en lidmatenboek, 1772-1851.
Index huwelijken: DTB nr. 93a.
Index dopen: DTB 93b.
Index lidmaten: DTB nr. 93e.
N.B. Dopen tot 1811, huwelijken tot 1810.


Baarderadeel - Hervormde gemeente - Jorwerd

74. Doopboek, 1639-1811.
Index: DTB nr. 93b.

75. Trouwboek, 1639-1699, 1709, 1710, 1725-1810.
Index: DTB nr. 93a.

76. Register van overledenen, 1734-1784.
Index: DTB nr. 1026.

77. Lidmatenboek, 1639-1851.
Index: DTB nr. 93d.


Hijlaard dan ook nog maar, die hebben geeneens een trouwboek:
Baarderadeel - Hervormde gemeente - Hijlaard en Lions

70. Doop- en lidmatenboek, 1660-1772.
Index dopen: DTB nr. 93b.
Index lidmaten: DTB nr. 93c.
N.B. Dopen van 1660-1772, lidmaten van 1668-1716 en 1745-1755.

71. Doop-, trouw- en lidmatenboek, 1772-1852.


En DG Itens:
Hennaarderadeel - Doopsgezinde gemeente - Itens
Voorheen Doopsgezinde gemeente Kromwal in Baarderadeel

404. Trouw-, lidmaten- en overlijdensboek, 1713-1850.
Index huwelijken: DTB nr. 406a.
Index lidmaten: DTB nr. 406e.
Index overlijden: DTB nr. 1026.
N.B. Huwelijken van 1796-1808, lidmaten van 1713-1850, en overledenen van 1767-1789.
Zie gedeeltelijke transcriptie in Geneal. Jierb. 1959, pag. 39-50 (GEN 323).

Misschien dat er een Gerben met een Lijsbet in staat ??????????????????

Bedoelde je deze met Gerben 7-10-1758?
Leeuwarderadeel, dopen, geboortejaar 1758, doopjaar 1758
Dopeling: Gerbrin
Geboren op 16 oktober 1758 in Oosterwierum
Gedoopt op 16 oktober 1758 in Wijtgaard
Zoon van Tjerk Gerbrins en Thiedske Siaukes
Getuige: Wopkien Isbrans

Het echtpaar bestaat verder niet. Dan is die Tjerk verschrijving wel interessant. (kan de dg theorie weer overboord)

Wopkien IJsbrands lijkt me een kind van dezen, maar ze trouwen nergens:
Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1758, doopjaar 1758
Dopeling: Douwe
Geboren op 23 augustus 1758 in Jorwerd
Gedoopt op 3 september 1758 in Jorwerd
Kind van Ysbrandt Jans, huisman op Heesens en Befke Pytters

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Jorwerd, doop 1639-1811 - Inventarisnr. : 74


Ze is geen Wopke, of Wopkje x IJsbrand voor zover ik kan zien.
Er zijn maar 2 IJsbranden in Baarderadeel in 1749:
IJsbrand Jans, Hijlaard, 3 vw en 3 knd - doopt hv Hijlaard en Jorwerd vanaf 1743, slechts 2 knd voor 1749, terwijl hij er 3 opgeeft.
en IJsbrand Geeles Oosterwierum met 4 vw en 6k. De laatste is een rk Meylema, en heb ik hier met 9 knd echter zonder Wopkje.

Meter Aentie Douwes zou deze zijn: Aentie Nammens x Douwe IJsselmuiden, allerlei dopen Wijtgaard rk, maar geen huwelijk.
Aangezien er dan geen familie van zijn kant komt, kan Sjouke ook nog enigst kind of enigst overgebleven zijn. Of zijn dg familie weigerde een voet in een rk kerk te zetten?

Wat betreft Gatske Wopkes en Albert Hessels:
Eesge Wopkes is van Wopke Abes en Teedsche Eesges, x 1715 Mantgum, hij van Scharnegoutum, zij Schillaard , ~ 1720 Irnsum rk.
Trijntje Reinders hoort bij mijn familie, was gedoopt Roodhuis rk. Hun dochter Atje trouwt vanuit Schettens.
Eesge is het enige kind wat ik gedoopt kan vinden, dan zijn er nog willem, hinke, akke, trijntje, jaike, pieter en abe wopkes die over en weer bij elkander m/peteren.
Wopke Abes in 1749 Jorwerd met 5 vw.
En Abe nb ovl 1745 Ned. Herv. Jorwerd 20 jaar, dus het is wel wat roerig daar in Jorwerd met de godsdiensten.
Het werpt misschien ook een ander licht op de vernoemde Tiedske, of ze waren in 1 klap klaar met 2 moeders vernoemd.

Ik had nog een extra kind voor Bouwe gevonden:
Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1764
Dopeling: Joanna
Gedoopt op 17 januari 1764 in Roodhuis RK
Dochter van Bouwe Jans en Titie Tytes
Aanwezig: Sioukje Hillis


De enige zinnige Sjoukje is deze, aangezien ze voordien in Deinum woonden:
Menaldumadeel, huwelijken 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 maart 1732 in
Hijlaard
Man : Hilbrand Klases afkomstig van Hijlaard
Vrouw : Sjouk Jochems afkomstig van Deinum


Wel leuk voor de Gerbrich-voormoeder. Tietje valt weer buiten de boeken vrees ik, geen Tiede met Joanna ed gevonden.

Je kunt Hennaarderadeel nog binnenstebuiten keren voor een Gerben-voorvader, soms gaan ze terug naar de plaatsen van hun voorouders. Met de online gegevens haalde dat nog niets uit.
En Albert Gerlofs lijkt twee keer getrouwd, misschien nog iets in het autor.boek?

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Andries Koornstra » Woensdag 25 Jul 2007 10:53 pm

Hallo Margreet,

Jouw uitgebreide antwoord heeft me weer zeer geïnspireerd.

Sjouke Gerbens afkomst eerst maar weer even bekijken.
Ik heb ook wel eens naar die Gerben Gerbens gekeken, maar kon er toen niet veel van maken. Maar doopsgezind ...., tja dat is een hele andere invalshoek. Het boek van Kromwal DG kent twee Gerben Gerbens. De jongste is degene die met Gertie Keimpes trouwde. Hij wordt in het register overigens ook "de jonge" genoemd. Man en vrouw worden op belijdenis gedoopt op 3 juni 1740. Dat klopt mooi met de geboortedata van hun kinderen Pytje (geboren 1743) en Keimpe (1749).
De Gerben Gerbens die met zijn niet met naam genoemde vrouw op 2 mrt 1714 wordt gedoopt moet dan de vader van Gerben "de jonge" en van Sjouke zijn.
Maar dan loop je hier weer tegenaan:
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 januari 1695
Man : Gerben Gerbenzn afkomstig van Oosterwierum
Vrouw : Antie Reijns afkomstig van Tirns
Opmerking : getrouwd in face ecclesia

Gestandaardiseerde namen: GERBEN GERBENS en ANTJE REINS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Roodhuis 1665-1747

Is dit "de oude" met zijn vrouw, of weer een andere. Het huwelijk komt ook voor het Gerecht van Baarderadeel aan de orde. Moet nog verder naar worden gekeken dus.

Het tweede onderwerp: Ruird Anes van Ried.
Hij wordt genoemd als curator over de kinderen van Albert Hessels en Gatske Wopkes. Medecurator Willem Wopkes is duidelijk van moeders zijde. Zou Ruird dan van Albert Hessels zijde zijn ? Dat maakt hem voor mij een belangrijke persoon.
Hij is niet op een huwelijk te betrappen.
Maar wederom biedt het collateraal uitkomst. Met twee actes nog wel.
BAA Y2, 1 jan 1776. Gecompareerd zijn Ruird Anes, huisman te Jorwerd, voor hem en zijn zuster Gerbrig Anes, de weduwe van Dirk Clasen te Tzummarum, en Rienk Gooytsens als curator over de kinderen van Jan Anes met namen Antjen, Foekjen en Gerbrig, bij Jeltje Jans. Ze zijn erfgenamen, als naast in bloed, van Taetske Anes, te Jorwerd overleden op 9 okt 1775, als weduwe van Anne Broers

Eerder, als Taetske, ook wel Tettje, nog in leven is (maar Jan Anes al overleden) erven ze van Tomas Tjeerds, overleden te Jorwerd op 26 dec 1770. (BAA Y1, 17 mrt 1771).
Huwelijken van de meesten zijn wel te vinden, en ook de doop van de kinderen (RK Wijtgaard)
In het prachtige boek over Jorwerd (Toponymy fan Jorwert, door Jolt Oostra) vinden we een Tjeerd Tomas op boerderij 33 (stemnummer), Klein Westerwird genaamd.
De trouwdatabase stuurde me op deze manier naar een nog mooier boek:
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 december 1744 in
Wijtgaard
Man : Tjeerd Thomas Andringa afkomstig van Goutum
Vrouw : Antje Ruurds afkomstig van Wirdum
Opmerking : onder Wirdum

Deze Tjeerd Thomas staat in het Andringaboek onder nummer L4. Hier wordt ook de familierelatie met de Anes broers en zusters duidelijk. Antje Ruurds is weduwe van Ane Jans Jorna, bij hem de vier kinderen die hierboven worden genoemd. Over hen wordt voor het Gerecht van Leeuwarderadeel op 5 dec 1744 een curator ten behoeve van een scheiding van de vaderlijke goederen met de moeder benoemd, Claes Pytters Andringa, huisman te Scharnegoutum. En deze Claes staat natuurlijk ook in het A-boek, code H4. En hij blijkt familie van Ane Jans (Jorna) te zijn, aangetrouwd, zijn vrouw Gerbrich Jans is een zuster van Ane! Hier worden meteen ook de ouders genoemd: Jan Aanes en Tettie Tjepkes. Het boek weet hun huwelijk niet te melden, maar wij tegenwoordig natuurlijk wel met onze Tresoar-database:
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 oktober 1697 in Baard
Man : Jan Anes afkomstig van Baard
Vrouw : Tettie Tjepkes afkomstig van Hempens

Overigens kent Nota, genealogie Jorna delen 1 en 2, in de Jierboekjes van 1997 en 1998, deze Jan Anes en Ane Jans Jorna niet. Maar het Andringaboek geeft ze de familienaam, dus het zal wel vertrouwd zijn.

Hoe deze familie verwant is aan Hessel Alberts is de nieuwe uitdaging voor mij. Misschien loopt het wel via Hessels nog steeds niet bekende vrouw!

Groet, Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3890
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Margreet Huisman » Donderdag 26 Jul 2007 5:25 pm

Hoi Andries,

Ik was het vergeten in dat lap verhaal, en ik had hem in 1777 te Boer, maar de kans was groot dat Ruurd Anes 1779 te Ried idd deze Ruurd Anes was, en is.
Hij ovl 25-3-1807 Franeker, ongehuwd. De familie zijn voorouders van Sible en mij, Gerbrig Anes met Durk krijgt nageslacht Faber, en met Jan Hoites Terpstra, Jan Anes via dochter Foekje Zeinstra. Daar hadden wij wel even wat meer werk aan om al die info boven tafel te krijgen.
Heb je het halve archief daar in de kast liggen? of race je steeds naar Leeuwarden?
Ze worden wel eventjes genoemd in Jorna I of II, achterin het artikel. Niemand weet nog waarom ze Jorna heten, er is geen verband gevonden met de anderen, ook verder terug niet.
Ik vond nog een aantekening:
Op 8 april 1773 worden Rienk Gooitzens en oom Ruurd Anes, huislieden te Jorwerd, aangesteld tot voogden over de weeskinderen van Jeltje Jans, weduwe van Jan Anes, te Oosterwierum, die opnieuw trouwt met Tjerk Douwes.

(Tjerk is zn Douwe Tjerks en Tetje Tijsen (uit de Langedijk familie, broer Jacob in 1749 Jorwerd). Tetje was eerder getrouwd 1731 met Gerben Geeles van Mantgum. Ik ben even allergisch voor allerlei Gerbens.... Temeer daar Mantgum niet in Dronrijp, maar in Wijtgaard blijkt te dopen, welk boek pas tegen 1745 begint.)

Ik kan je wel even wat meer info geven, misschien zie je er meer verband in dan dan enkel Jorwerd-Oosterwierum kennissen/vrienden.
Antje Ruurds is van Ruurd IJsbrands en Jeltje Douwes, ~1703 Warga rk.
Jeltje dr van Douwe Gerbens x Auck Tiaerdts 1668, hij gb Grouw zij gb Akkrum. Er is nog een zoon Gerben Douwes x Trijntje Ypes 1713 Grouw hv.

De oudste Jan Anes is van dezen:
Baarderadeel, huwelijken 1654 - Gerecht Baarderadeel - dtb 57
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 juni 1654
Man : Aene Jans afkomstig van Jorwerd
Vrouw : Beitske Doekes afkomstig van Kubaard
Opmerking : hij heeft het venia aetatis verkregen van het Hof van Friesland


Als je die nu hiermee vergelijkt ...
Baarderadeel, huwelijken 1652 - Gerecht Baarderadeel - dtb 57
Vermelding: Derde proclamatie op 17 mei 1652
Man : Albert Gerloffs afkomstig van Mantgum
Vrouw : Taets Doeckes afkomstig van Wommels


Dan zit daar heel heel heeeeel misschien een verband, hoewel achtergrond Jorwerd wellicht ook al genoeg is? Tetje overlijdt er ook en curatoren zijn niet altijd familie. Rienk Gooitzens is dat ook niet.
Niet helemaal duidelijk of er een tweede huwelijk is 1674 van Aene met Aefke Hilles, dan te Baard, hoewel dat wel kan kloppen, aangezien zoon Jan weer vanuit Baard trouwt.

Dit zijn Tetjes ouders:
Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga, 1677
DTB nr: 99, 1655 - 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 januari 1677, Minnertsga
Man: Tziepke Aales, Hempens
Vrouw: Gerbrigh Douwes, Minnertsga


Tjepke hertrouwt vanuit Idaard met Antje Jans van Roordahuizum,
en daarvoor zit Poppingawier+Oldemieden ene kant, en Boer+Kubaard andere kant.

Ane en Gerberich hebben nog een zus Beitske Jans, getrouwd 1729 met een hv Marten Gerbens, ~ 1685 Firdgum hv, zn van Gerben Gerbens en Ymkje Tjebbes.
Ik kan zo gauw geen loslopend iemand vinden in al die gezinnen, die met Hessel Alberts getrouwd kan zijn.

Even gekeken of de onbekende vrouw bij het nageslacht vernoemd wordt:
Teetske Hessels trouwde met Pyter Jansen van Jellum in 1747, dochter Reynske 1747 Wijtgaard rk.
Albert Hessels begint met een Akke, Trijntje, Teetske, Trijntje, waarbij in 1765 een onbekende Akke Hessels metert. Geen idee of dat nog de vrouw van de boven de 70-Hessel kan zijn.
Er is een Akke Hessels in Jorwerd, ze ovl 1782, hv, en 72 jr. - dus van ca. 1710, x 1725 (!) Jan Piers van Jorwerd, zij dan van Britsum - ze dopen 3 knd hv.

Akke Alberts x 1781 Dooitse Doekes (zal wel ergens bij Rienk Gooitses horen, zn van Gooitse Hepkes en Itske Dooitses, Dooitse Doekes petert) :
grietje en gatske 1782.
(Dat was wel leuk, ik kon haar steeds niet plaatsen, maar dat is dan zeer waarschijnlijk deze:
Gatske Dooitzes - ovl 1822 Leeuwarden, geen ouders in de akte, 46 jr., x (Rinders) Lou(w) Smeding(a) (mijn familie) in 1810, zij dan van Lekkum. Hij van Jelsum, maar geboren Wirdum en gd Wijtgaard. Kinderloos).
Trijntje Alberts x 1786 Joeke Sybrens Roorda, 9 knd. waaronder een Akke in 1800. Of een voormoeder, of haar ovl zusje ????? Joeke vernoemt ook 2 zusjes.

Het wordt er niet duidelijker op (en dat risco heb je met Sjouke Gerbens trouwens ook, dat Lijsbet geen moeder was, maar een oma of zus).

Is dit nog een zus van Gerbrich Buwes?
Baarderadeel overlijden/begraven 1780
Overleden: Akke Bouwes, oud 83 jaar, Rooms Kath.
In leven weduwe van Albert Pytters
Datum : 21 maart 1780
Plaats : Fons
Opm. : Albert Pytters


Behalve van Jorwerd komen en wonen er talloze mensen van/in Roordahuizum, maar geen passende Gerben of (S)jouke daar.

En verder: Albert Sjoukes is ovl of begr. 30-4-1799 te Nijland.
Jan Sjoukes petert als Joukes tot in 1798, er zijn meerderen die zo trouwen en dopen, echter veel hv, en ik kan er niets mee.

O, en ik weet niet of dit bij de Gerben 1695 Roodhuis met Antje Reyns hoort - het zou dan toch een andere zijn, die er gewoon gebleven is:
Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1725 - Roodhuis rk
Dopeling: Gerbin
Gedoopt op 1 oktober 1725 in Roodhuis
Zoon van Jacob Durcks en Tietske Gerbins
Meter: Antje Reyns, gehuwd met Pier Cornelis

Tietske bij x van Tirns, net als haar moeder destijds - huwelijk antje-pier niet te vinden, wel een Pier die 3 jaar later 82jr. oud ovl.

Wel, weer een hele vracht namen en data om na te kijken, ik hoop dat er wat tussen zit wat je verder helpt.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Andries Koornstra » Vrijdag 27 Jul 2007 12:40 am

Margreet,

Wat een gegevens schenk je me weer. Het is zo veel informatie dat ik me nu tot twee dingetjes beperk waar ik al mee bezig ben geweest, maar ik kom er zeker nog verder op terug "in due course".

Baarderadeel overlijden/begraven 1780
Overleden: Akke Bouwes, oud 83 jaar, Rooms Kath.
In leven weduwe van Albert Pytters
Datum : 21 maart 1780
Plaats : Fons
Opm. : Albert Pytters


Toen ik dit las wist ik dat ik met nog iets ongeïdentificeerds in mijn maag zit, namelijk:
Authorisaties Baarderadeel 30 mei 1780. Ysbrand Jans, huisman te Jorwerd curator over Hessel Bouwes, in het 23e jaar, en Antie Bouwes, in het 21e jaar, wegens de boedel van hun wijlen grootmoeder Akke Bouwes, de weduwe van Albert Hessels.

Ja, dat is me toch wel wat. Het moet wel dezelfde vrouw zijn. Maar het is toch wel erg vleers om nu maar te zeggen dat de man Jan Alberts moet heten (zodat we Jan Alberts x Akke Buwes als ouders voor Teetske en Bouwe Jans krijgen). Dat gaat mij allemaal te ver - op dit moment. En we hebben van Bouwe Jans en Tietje Tiedes niet eens een Hessel en een Antie.

Nog eentje, ook een oude aantekening. Voor het Gerecht van Baarderadeel een weesacte in N13, folio 149, van 17 sep 1696. Hier maken de nagelaten kinderen van Tietske Gerlofs liquidatie van hun moeders goederen. Twee huwelijken. Uit Tietskes eerste huwelijk met Gerben Jarigs een zoon Gerben Gerbens (!). Hij is thans meerderjarig, dus rond 1670 geboren en van beroep mr.wagenmaker.
Baarderadeel, huwelijken 1695
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 januari 1695
Man : Gerben Gerbens afkomstig van Oosterwierum
Vrouw : Antie Reyns afkomstig van Tirns
Opmerking : hij is mr. wagenmaker

Het is dus duidelijk wie hij is.
Uit Tietskes tweede huwelijk met Harmen Rinties, mr.wagenmaker, gesloten voor het Gerecht van Baarderadeel op 27 maart 1671, twee kinderen: Rintie Harmens (geboren 1673, want 26 jaar op 8 dec 1699) en Antie Harmens (geboren 1683).
Genoemd als curatoren over Gerben worden Jan Romckes, mr gortmaker te Oosterwierum en Ynse Gerloffs, huisman aldaar. De laatste ook curator over de nakinderen.

Rintje Harmens moet toch wel de vader van Harmen Rintjes, die op 26 sep 1745 met Marijke Pieters, dochter van mijn voorouders Pieter Gorrelts en Jeltje Siebrens, trouwt, zijn.
Deze mensen zijn allemaal katholiek. Hoe het menniste element binnenkomt ? Nader onderzoek moet het verklaren.

Zo, later meer, groet, Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3890
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Margreet Huisman » Vrijdag 27 Jul 2007 1:44 pm

Even denken ...
Hessel en Antje Bouwes bestaan.
Ze zijn van Bouwe Hessels en Fokeltje Wybrens - die trouwen voorlopig nergens en krijgen vanaf 1754 7 kinderen Jellum/Leeuwarden/Boksum-Blessum:
grietje, gelske, gelske, hessel, hessel 1759, antje, antje 1761
(die vreemde notaties vraag ik even na in het dopen-forum)
De rest is blijkbaar ovl, en dit klopt met de opgegeven leeftijden.

Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1759, doopjaar 1759
Dopeling: Hessel
Geboren op 1 mei 1759 in Leeuwarden
Gedoopt op 1 mei 1759 in Lwd
Kind van Bouwe Hessels en Fokeltje Wybrens

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Boksum en Blessum, doop 1686-1811 - Inventarisnr. : 505

Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1761, doopjaar 1761
Dopeling: Antje
Geboren op 11 februari 1761 in Leeuwarden
Gedoopt op 11 februari 1761 in Lwd
Kind van Bouwe Hessels en Fokeltje Wybrens

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Boksum en Blessum, doop 1686-1811 - Inventarisnr. : 505


Er zal dus ook een echte voorvader Hessel zijn geweest.

Als de Akke vernoeming van Albert Hessels met Gatske klopt,
is Akke Bouwes dus gewoon de vrouw van Hessel Alberts.
Die we zochten notabene.
en krijg je een gewoon extra Bouwe Hessels-zoon.
Hoe ze dan eerst bij albert pyters, en dan bij albert hessels komen weet ik niet. Met andere aanwezigen verward blijkbaar.

Ik meende dat ik een huwelijk had en 3 hv dopen van de albert pytters, of een gedistilleerde zoon albert pieters, die dan weer trouwde - maar ik kan nu helemaal niets daarvan meer vinden.

Ik heb ook nog andersom gezocht, want dan is er een wildvreemde bouwe... met een albert pieters/hessels-dochter verantwoordelijk voor de bouwes-kinderen, maar zo'n constructie kan ik ook niet vinden.
Nu zegt dat misschien niets met die missende huwelijken en dg ertussendoor. Maar ergens in zo'n 3- generatie verhaal moet je weer iets op kunnen pikken.
Vooralsnog kan dat enkel met Bouwe Hessels.

Fokeltje krijgt met Claas Jans in 1766 een Akke.
Later de rest,
groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Volgende

Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 4 gasten

cron