Nieuw in de digicollectie van Tresoar

Algemene vragen en nieuws over onderzoek bij Tresoar

Nieuw in de digicollectie van Tresoar

Berichtdoor Admin » Maandag 3 Mei 2010 5:59 pm

21-04-2010 Natuurkundige verhandeling over een zwavelagtigen nevel 24 Juni 1783
Natuurkundige verhandeling over een zwavelagtigen nevel den 24 Juni 1783 in de provintie van Stad en Lande en naburige landen waargenomen. / Door Sebald Justinus Brugmans, 1783
Sign. 290 Ntk

21-04-2010 Egt reelaas van de komst van Kaat Mossel, 1783
Egt reelaas van de komst van Catharina Mulders, alias Kaat Mossel, in deeze stad wellekomst, door en byzonder toeval uitgesteld, nu geschieden zal den 3en September 1783
Sign. s 504 G

19-04-2010 Oprecht Nieuw Hallumer Almanach, Maayke Jakkelis, 1779
Oprecht Nieuw Hallumer Almanach, naar den nieuwen styl, op ’t jaar onzes Heeren en zaligmakers Jesu Christi 1779 Door Maayke Jakkelis
Te Leeuwarden, gedrukt by Joh. S[ey]del, boekverkoper op den hoek […] Koningstraat / over de Can[…]
Sign.: Wb 210

Zie voorts:
Mayke Jakkelis / mei ynlieding en oantekeningen fan W.L. Brandsma
Auteur: Feike Hiddes van der Ploeg (1736-1790) Pseud. van F.V.D.P.V.D.M.T.D.; Wytze Lammert Brandsma (1903-1987); Zymen Gellerts
Jaar: 1951
Uitgever: Boalsert [Bolsward] : Osinga, 1951
Reeks: Magnus Rige; teksten ut de Fryske skrifttekennisse; 5; Fryske Akademy; nr. 56
Annotatie: Toegeschr. aan Feike Hiddes van der Ploeg
Vermoedelijk auteur: Feiko van der Ploeg
Oorspronkelijk verschenen in 2 almanakken, J. Seydel, Leeuwarden 1778, 1779
Bijlage I: verzen van Zijmen Gellerts; herdruk uit dezelfde uitgave
Bijlage II en III: verzen toegeschr. aan Feiko van der Ploeg
Eerst verschenen in almanakken van 1778 en 1779, uitg. door Jehannis Seydel
Omvang: 63 p
Tresoar-aanvraagnummer: 3743 fr


15-04-2010 Inventaris Hervormde gemeente Reitsum-Genum-Lichtaard
Toegangsnummer 244-69
Inventaris Hervormde gemeente Reitsum-Genum-Lichtaard
Foto's ter beschikking gesteld door de heer Anton Musquetier

13-04-2010 Voyage pitteresque dans la Friese - Gauthier-Stirum, 1836
Boek, handschrift en krantenknipsels
archieftoegang 349-56

08-04-2010 Verzameling 18e en 19e eeuwse ABC boeken
Een verzameling ABC boeken uit de Tresoar-collectie.
Het betreft de signaturen: A 1245, Pa 326, Pa 804, Pa 1234, Pa 2106, Pa 2134

17-03-2010 Inventaris Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum
Toegangsnummer 244-09
Inventaris Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum
Foto's ter beschikking gesteld door de heer Anton Musquetier

15-03-2010 Luchtfoto's Franekeradeel


15-03-2010 Luchtfoto's Gaasterland 1967


15-03-2010 Luchtfoto's Gaasterland 1983


08-03-2010 Poesy album Antje Vollema


10-02-2010 Album Amicorum, S. Saarda, 1604
Album Amicorum van Suffrides Saarda begint met het jaar 1604
Sign.: 505 Hs

10-02-2010 Emigrantenbrieven
Brieven uit het archief Hooglandvan emigranten naar Noord-Amerika
Toeg. nr. 318-19, inv.nrs. 91 en 92

09-02-2010 Boek fen Oantinken, dr J.B. Schepers

It Boek fen Oantinken is in album mei oantinkens makke troch de dichter, nearlandikus en histoarikus dr. Johan Bernard Schepers (It Hearrenfean, 1865 – Haarlim, 1937) by gelegenheid fan syn 25-jierrich houlik (1892-1917) mei Trientje Lijkles. It boek befettet albumblêden dy’t oan wjerkanten folskreaun, -tekene en mei printsjes en foto’s beplakt binne. Foar de ferpakking en it bewarjen fan it album hat Schepers in apart houten kistke meitsje litten mei de inisjalen fan syn eigen namme en dy fan syn frou.

Het Boek fen Oantinken is een album met herinneringen gemaakt door de dichter, neerlandicus en historicus dr. Johan Bernard Schepers (Heerenveen, 1865 – Haarlem, 1937) ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk (1892-1917) met Trientje Lijkles. Het boek bevat albumbladen die aan weerszijden volgeschreven, -getekend en met prentsjes en foto’s beplakt zijn. Voor de verpakking en het bewaren van het album heeft Schepers een apart houten kistje laten maken met de initialen van zijn eigen naam en die van zijn echtgenote.


26-01-2010 Inventaris Hervormde gemeente Oosterwolde
Toegangsnummer 249
Inventaris Hervormde gemeente Oosterwolde
Foto's ter beschikking gesteld door de heer Anton Musquetier
Gebruikers-avatar
Admin
Site Admin
 
Berichten: 392
Geregistreerd: Maandag 28 Nov 2005 3:27 pm

Terug naar Algemeen / Algemien (Tresoar)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron